Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Fiske, fangst og akvakultur

Fiskeriforvaltning
Fylkesmannen utfører forvaltningsoppgaver etter lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. og forskrifter hjemlet i denne loven.
Informasjon om fiskeforvaltning fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.
Temaside om fiskeforvaltning fra Direktoratet for naturforvaltning.

Fiskerinæring
Norge forvalter et havområde som er seks til sju ganger større enn fastlands-Norge. De siste tiårene har den norske fiskerinæringen utviklet seg fra fritt fiske til en regulert næring med kvoter og konsesjoner.
Temaside om fiske og fangst fra Fiskeri- og kystdepartementet.

Fiskeravgift
Den som har fylt 16 år og som vil fiske på lakseførende strekning i vassdrag er pliktig til å betale fiskeravgift, jfr. lov om laksefisk og innlandsfisk §30. Elv regnes vanligvis som lakseførende fram til en foss som laksen ikke greier å passere, eller til grense fastsatt av fylkesmannen.
Mer informasjon om fiskeravgift fra Direktoratet for naturforvaltning.

Fiskeredskap
redskaper som brukes for å fange fisk, krepsdyr (reker, hummer, krabbe) og bløtdyr (blekksprut/akkar og skjell).


Oppdrettsnæring

Akvakultur
Norsk akvakulturnæring er en moderne og internasjonalt konkurransedyktig næring som produserer sjømat på en effektiv måte. Produktene fra akvakultur utgjør om lag halvparten av den samlede verdien av norsk fiskeeksport.
Temaside om akvakultur fra Fiskeridirektoratet.
Skjema for akvakultuforvaltningen fra Fiskeridirektoratet.
Temaside om akvakultur fra Fiskeri- og kystdepartementet.
Informasjon om akvakultur fra wikipedia.
Akvakulturloven fra Lovdata.

 

 

Viltforvaltning
Rovdyr / Rovvilt
Se informasjon om rovdyr og rovvilt under Naturforvaltning på tema Natur og miljø
 
Viltfond / Lokalt viltfond / Hjorteviltforvaltning
Se informasjon om lokalt viltfond / viltforvaltning under Naturforvaltning på tema Natur og miljø

Publisert: 24.02.2009 13:41 Sist endret: 25.02.2020 21:40
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051