Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Næring - landbruk/skogbruk

[næringsarealer]


Regionalt næringsfond for Levanger og Verdal er lansert

Fondet har som mål å utvikle næringslivet i Levanger og Verdal. Det skal stimulere til nyetableinger og videreutvikling av eksisterende næringsliv. Di kan få støtte til inntil 50 prosent av etableringen. Søker flere bedrifter sammen kan man få inntil 74 prosent støtte. Støtte kan gis til å utvikle ideer, ikke til lån eller garantier. Bare en liten del kan brukes til fysiske investeringer i utstyr.  Fondet er på 400.000 kroner.

Du må søke via regionalforvaltning.no

Knut Baglo i Proneo kan veilede deg

Mer info

Til toppen av siden


Kommunen kan hjelpe deg som driver næring eller har et ønske om å etablere en bedrift.

Starte bedrift eller utvide?

Går du med en etablerer i magen? Kommunen kan hjelpe deg med å finne ut om ideen har ei framtid. Levanger kommune leier inn tjenester fra erfarne konsulenter som kan vurdere din forretningsidé. Næringsutviklingsselskapet Proneo har dette oppdraget.

Der får du hjelp til å vurdere om ideen din kan bli en bedrift i framtida og får veiledning og hjelp til å søke støtte på de ordninger som finnes for bedrifter og nyetablerere.


Næringsarealer (ledige, alfabetisk)

Det største området som er tilgjengelig er Fiborgtangen næringspark på Skogn. Her er det regulert inn 300 dekar til næring, der mesteparten er ledig. Området ligger vegg i vegg med papirfabrikken til Norske Skog og har tilgang til kai, jernbane og E6 i umiddelbar nærhet. Det er også stor kapasitet på ferskvann og strøm inn til fabrikkområdet. Det er Fiborgtangen næringspark som administrerer tomteområdet.

Det er en rekke ledige næringslokaler i kommunen. Er du utleier; send informasjon til næringssjef Håkon Okkenhaug så legger vi det her:


Berg eiendom
har en rekke næringseiendommer i Levanger, tlf. 402 83 096, e-post: aarmo@bergeiendom.as

 • Kirkegata 30: 660 kvm fordelt på 430 kvm i første etasje og 230 kvm i kjeller. Første etasje er godt egnet til kontorer eller forretning. Kjeller Inneholder kjøkken spiserom, møterom, lager, garderobe og WC. Åtte parkeringsplasser i egen bakgård.
 • Moafjæra 6G: 39 kvm lokale på bakkeplan med vindu mot parkeringsplass. Egnet som butikk, kontor eller behandlingsrom. HC-toalett og forberedt for kjøkken. God parkering utenfor.


Coop Midt-Norge
har flere ledige lokaler i sentrum og på Moan.

 • Håkon den Godes gate 4-10: Ca 500 kvm butikklokaler ved siden av Coop Extra, rundt 10 kvm kontorlokaler i Røskaftgården
 • Jernbanegata 4-6-8, tidligere Domussenteret: Ca 1200 kvm butikklokaler. Lokalene kan deles opp i mindre enheter.
 • Moafjæra 7A: cirka 240 kvm butikklokaler
 • Moafjæra 5C: Cirka 170 kvm butikklokaler

 
Kontaktperson Marianne Brurok, Coop Midt-Norge, tlf 455 19 418, epost: marianne brurok@coopmidtnorge.no


Helse Nord-Trøndelag
har 400 kvm ledige lokaler i den gamle ambulansestasjonen på indre havn - tegninger PDF

 • Helga den fagres gt. 10. 1. etg. Garasje/lager på ca 160 m2 uten innredning. 2 lagerrom og toalett i bakkant. Parkeringsmulighet utenfor.
 • Helga den fagres gt. 10. 2. etg. 7 kontor med lager, våtrom, garderoberom, møterom, kjøkken/oppholdsrom, totalt ca. 240 m2. Parkeringsmuligheter utenfor.

 
Kontakt Borgny Grøtting, tlf. 74 09 88 83/960 43 595, e-post: borgny.marie.grotting@hnt.no


Jaras Gruppen
har flere ulike lokaler ledige for leie i Levanger sentrum, der muligheten for egne tilpasninger i eksisterende lokaler, er tilstede.
Ledige lokaler: https://www.jarasgruppen.no/ledige-lokaler/

Kirkegata 73: Kontorlokaler i første etasje.
Store, flotte og lyse kontorlokaler, med resepsjonsområde, felles møterom og spiserom med kjøkken, samt toalett og dusjfasiliteter i egne lokaler. I tillegg er det også muligheter for egne P-plasser i parkeringskjeller i bygget som er en kombinasjon av næring og bolig.
Arealet som er ledig for leie, har en størrelse på 467m» og oppfattes som moderne og tidsriktig og ligger sentralt plassert i Levanger sentrum 

Jernbanegata 11-13:
I dette bygget, kan Jaras tilby flere forskjellige lokaler til ulike bruksmål. Det er , der vi har både kontorer, fellesarealer samt lokaler på kjellerplan, som tidligere har huset en ungdomsklubb.
Her er det store muligheter for tilpasninger ut fra eget behov, og ved en befaring vil man fort kunne se at man i dette bygget kan finne løsninger for mange ulike behov og leie et areal som vil fungere godt for mange ulike aktører.


Jernbanestasjonen, Jernbanegata 14 C
100 kvm i første etasje. Tidligere brukt til kiosk/kafe, men kan også brukes til handel, kontor osv.
Kontaktperson: Laila Rødder, eiendomssjef Bane NOR eiendom, tlf 920 12 243, epost: laila.rodder@banenor.no


Kirkegata 36
Levanger sentrum: Moderne kontorlokaler i første etasje på 150 kvadratmeter.
Noe kontorinnredning. Pauserom og kjøkken i kjeller. Parkeringsmuligheter i gata utenfor.
Kontakt Sissel Jakobsen Jørstad, tlf. 959 82 913, e-post: sissel@k4.no


Okkenhaugvegen 2
Fem ledige cellekontor på ca 15 kvm hver. Tilgang på møterom, toalett og kjøkken. Kontakt: Svein Kvarving, post@utleieselskapet.no, tlf. 452 49 111


Sjøgata 17
Næringslokale i første etasje, nå restaurantlokale. Ledig for leie eller salg. Moderne kjøkken, plass til 70-80 personer i restaurant, stor terrasse mot Sundet.
Kontakt Knut Strugstad, tlf. 958 54 309, epost: strux@online.no


Skoleparken 3
Moderne kontorlokaler i flere størrelser. Alt fra 10-300m2. Enkel adkomst. Renovert i 2014. Tilrettelagt for rullestol og alt på bakkeplan. Parkering, kantine, møterom. Resepsjonstjenester kan tilbys.  
Kontakt. Rune Lyngen, tlf. 951 29 458, epost: rune@leva-fro.no


T3 eiendom er en aktør som eier flere ledige eiendommer:

 • Kirkegata 54: KontorParken www.kontor-parken.no
  2 stk ledige ferdig innredede cellekontorer et på ca 12 kvm og ett på ca 20 kvm. Alt er ferdig møblert og utstyrt og det er bare å ta med seg pc.
 • Sjøgata 14 B:  Tidligere «Pøbben», nabolokalet til Norlandia Backlund hotell.
  Ledig ferdig restaurantarealer for pub eller kaffebar. Ca 60 kvm arealer i 1 etasje samt 30 kvm i underetasje toalett og lager etc
 • Kirkegata 20: hjørnelokale for butikk, showroom på ca 75 kvm. Vareinntak fra bakgård. Arealene vil bli totalrenovert og kan tilpasses leietaker
 • Kirkegata 50: Tidligere Banken nattklubb. Her er det 220 kvm restaurant arealer som tidligere da har blitt benyttet til nattklubb
  Arealene passer utmerket med sin beliggenhet til alle typer restaurant – samlingsplass. Arealene har i dag mye vinduer som er igjen kledt  og som bør åpnes slik at man da i utgangspunktet får  gjennom lys og arealene blir å anse som lav 1 etasje
  Kontakt T3 eiendom AS: Ole Martin Thorvaldsen, tlf. 924 31 800, e-post: ole.martin@tge.no 
    Til toppen av siden


Lenke Filmfabrikken

Næringsklynge for deg som driver innen film, TV, foto eller animasjon. Kommunen står som eier, men har engasjert Tindved kulturhage for å hjelpe bedriftsetablerere og etablerte bedrifter innen disse næringene til å utvikle seg videre. Det er mulig å leie rimelig kontorplass i Filmfabrikken i en oppstartfase. Send epost til kontakt@filmfabrikken.no. Filmfabrikken ligger tett ved togstoppet på universitetsområdet på Røstad. Det er kommunen som eier bygget.

Næringslivet i Levanger

Den største næringen i sysselsetting er landbruket. Levanger er Trøndelags største landbrukskommune, og den tredje største i landet. Det er mange produsenter innen korn, melk og kjøtt. I tillegg er kommunen bønder store innen grønnsakproduksjon. Det finnes foredlingsanlegg for melk, kylling og storfekjøtt samt pakkerier for grønnsaker og egg i kommunen. I tillegg utvikler stadig flere bønder sine egne produkter i lokale gårdsutsalg.

Norske Skogs papirfabrikk på Skogn produserer hvert år rundt 500.000 tonn avispapir der det meste går til eksport.

Industrien består ellers av mange små og mellomstore bedrifter innen mekanisk industri som leverer over hele verden. Handel er også en stor næring, med kjøpesenteret Magneten som det store trekkplasteret.

I tillegg er Levanger en utdannings- og helseby. Sykehuset sysselsetter mange, det samme gjør Nord universitet med sine utdanninger innen helsefag, lærer- og lederutdanning.


Næringsplan
Gjennom samarbeidet mellom Verdal og Levanger kommuner er en felles Næringsplan med horisont fram til 2020 vedtatt.


Miljøfyrtårn
Levanger kommune oppfordrer virksomheter til bevissthet om miljø og konkrete tiltak for å bidra til et bedre miljø.Miljøfyrtårn - gå til nettside
 
Et aktuelt tiltak er miljøsertifisering av virksomheten.
Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot privat og offentlig sektor, særlig med vekt på små og mellomstore bedrifter. Tiltakene i sertifiseringen er konkrete og målbare, og skal være lønnsomme for den enkelte virksomhet.  .


Hvordan bli Miljøfyrtårn-sertifisert?
Sammen med en godkjent konsulent gjør virksomheten en miljøanalyse og lager en handlingsplan for å innfri Miljøfyrtårns bransjekrav. Miljøanalysen tar for seg følgende miljøtemaer: Internkontroll HMS, arbeidsmiljø, energibruk, innkjøp og materialbruk, avfalls- og utslippshåndtering, transport og klimaregnskap.

Den enkelte virksomhet finner i samarbeid med en godkjent konsulent fram til løsninger og blir enige om tiltak. Det er viktig med et samspill mellom konsulenten og virksomhetens ansatte for å oppnå et godt resultat. Alle ansatte må derfor trekkes inn i Miljøfyrtårn-arbeidet!

Når virksomhetene har oppfylt bransjekravene, godkjennes de av offentlige sertifisører og tildeles en logo og et sertifikat. Sertifikatet er gyldig i 3 år. Les mer om Miljøfyrtårn her
Levanger kommune tilbyr Miljøfyrtårnsertifisering for virksomheter i kommunen.
Ordningen organiseres/driftes gjennom samkommunen ved enheten Plan, byggesak, oppmåling, miljø.

Ordningen inngår i gebyrregulativet. Bedriftene betaler kr. 6.000,- ved 1. gangs sertifisering.
Gebyret dekker innleid sertifisør og diplom samt andel i kommunelisens og kommunalt arbeid.
 Til toppen av siden

Publisert: 02.01.2009 13:34 Sist endret: 12.11.2019 07:45
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051