Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Tilskuddsordninger

Spillemidler til kulturbygg 2020 – kommunal frist 1. april 2020

Skal du bygge nytt, bygge om eller modernisere et kulturbygg? Da kan du søke om tilskudd fra fylkeskommunen.

Trøndelag fylkeskommune forvalter en andel av overskuddet av spillemidler som kan bevilges til kulturbygg. Tilskudd skal bidra til egnede lokaler og bygninger som gir rom for ulik kulturell virksomhet. Det kan søkes tilskudd til nybygg, ombygging og modernisering av kulturbygg og spesialbygg.

Nye retningslinjer Kulturdepartementets retningslinjer

Fylkestinget har i sitt aprilmøte (2018) vedtatt nye retningslinjer. Disse kommer i tillegg til Kulturdepartementets retningslinjer.

Nye retningslinjer Fylkeskommunens retningslinjer

Søknaden sendes inn via www.anleggsregisteret.no

Søknadsfrist: kommunal frist er 1. april 2020.

Ta kontakt ved spørsmål eller behov for råd og veiledning.

Kjersti Nordberg - klikk for personkort
Kjersti Nordberg

I retningslinjene er det blant annet lagt vekt på:

  • Planlegging av bygg
    Lokalene skal være planlagt ut fra definerte behov og sammen med aktuelle brukere.
  • Prosjekt skal være forankret i kommunale planer – hvis det foreligger kun en søknad fra en kommune vil det være tilfredsstillende med en kommunal behandling/vedtak før endelig innsending av søknad
  • Søknad skal fremmes gjennom den kommunen der bygget skal ligge/ligger.
  • Hvis det fremmes flere søknader fra kommunen må et politisk organ vedta en prioritering av søknadene.
     

Til toppen av siden 

Kulturmidler

Kulturstipend

Nærmiljøtilskudd
Se spillemidler idrettsanlegg for informasjon om spillemidler til nærmiljøanlegg.

Til toppen av siden 

Publisert: 24.02.2009 12:35 Sist endret: 29.01.2020 12:32
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051