Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kulturstipend 2017 - Christine Fagerkind

(se også kulturprisen 2017 - ildsjelprisen 2017 - frivilligprisen 2017

Vedtak med begrunnelse: Driftskomiteen 06.12.17, sak 30/17


Mottatte søknader 2017:


31.10.17 Brynjar Lien Aune PDF


31.10.17 Paul Sirum PDF


30.10.17 Christina Fagerkind

Jeg studerer master i musikk- og ensembleledelse ved Nord Universitet, campus Levanger.

På siden av studiene jobber jeg som frilans musiker/vokalist, sangpedagog og dirigerer Skogn barne- og ungdomskor.

Min største utfordring som frilanser og dirigent/pedagog er at jeg mangler utstyr for å kunne gjennomføre oppdrag og jobb på best mulig måte.

På stort sett alle oppdrag jeg har må jeg leie meg utstyr som PA-anlegg og miksebord for å kunne gjennomføre oppdraget, og dette koster meg penger.

Jeg har lenge ønsket å kjøpe meg eget PA-anlegg slik at jeg slipper denne utgiften det medfører å leie. Som student og småbarnsmor er det grenser for hva man kan prioritere sånn rent økonomisk. Musikkutstyr i en slik skala har ikke vært førsteprioritet, men ser at det er på tide og høyst nødvendig.

Med et eget PA-anlegg kan jeg enkelt gjennomføre egen virksomhet som frilanser. Ofte koster det nesten like mye for meg å leie utstyr som det jeg får betalt. Dette setter en stor begrensning for meg da slike oppdrag skal fungere som en inntektskilde og ikke det motsatte. Det hender jeg må øke honoraret for å kunne ta på meg oppdrag, og ofte blir jeg da for kostbar og går glipp av den inntekten.

Jeg kan bruke anlegget i forbindelse med sangundervisning. Det å lære seg å synge i mikrofon og høre seg selv gjennom et fonogram (forsterkning) er en del av undervisningen, så ved å kjøpe meg et PA-anlegg vil det kunne hjelpe meg i undervisningen, og elevene mine vil kunne få mer ut av undervisningen. Dette vil være med å bidra til å opprettholde sanggleden, og det er viktig. Som pedagog er jeg veldig opptatt av mestring og selvutvikling. Så et PA-anlegg ville ha hjulpet meg å forenkle jobben som sangpedagog.

Ved å kjøpe et eget PA-anlegg slipper styret i koret å leie inn et anlegg ved konsertanledninger. Da kan jeg veldig enkelt ta med eget, og barna kan få synge i mikrofoner i lokaler der det kreves en slik type forsterkning. Det vil gjøre den musikalske opplevelsen deres mye større. Her også kan jeg ta med anlegget i forkant av konserter på øving, slik at barna og ungdommene får øvet seg med mikrofoner. Jeg tror dette vil gjøre hele prosessen fram mot konsert mye mer spennende, motiverende og lærerikt for medlemmene.

Som sagt så studerer jeg master i musikk- og ensembleledelse. Også her har jeg i aller høyeste grad bruk for et PA-anlegg da jeg skal skrive og gjennomføre en praktisk master som omhandler barns mestring gjennom faget musikk. Med et eget anlegg hadde det ville bidratt til at jeg kan gjennomføre masteroppgaven på best mulig måte uten så alt for store utgifter.  

Et PA-anlegg er veldig dyrt, så med hjelp og støtte fra et stipend vil det være mulig for meg å realisere ønsket om å kunne gjennomføre en jobb, og bidra enklere til motivasjon, mestring og sangglede blant barn og ungdom.

Med vennlig hilsen Christina 

      Til toppen av siden

Publisert: 12.09.2017 13:39 Sist endret: 06.12.2017 16:57
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051