Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kulturprisvinner 2020

Kulturprisen 2020 tildeles LevangerOktetten

DU 09.12.20-sak 49/20

Begrunnelse:
I 2020 feirer Levangeroktetten 40-årsjubileum, som markerer fire tiår med sang, musikk og kulturbegivenheter. Levangeroktetten legger like stort engasjement i å underholde for en jubilerende Levangsbygg, som for større firma og organisasjoner. Levangeroktetten er gode ambassadører for kommunen. De tar vare på lokalhistorien og viser stort engasjement og kjærlighet for Levanger. Deres kulturelle og musikalske nysgjerrighet skaper kreative musikkinnslag, som vi i Levanger er så heldige å få oppleve og ta del i.

Kulturprisen er en takk og en anerkjennelse til Levangeroktetten som i en årrekke har gjort en fremragende innsats for kulturarbeidet i Levanger kommune.


Mottatte forslag (6)

23.11.20 LevangerOktetten

Oktetten har 40-årsjubileum i år, sno om ble behørig markert med to fullsatte forestillinger på Festiviteten for et par uker siden, der 40 års historie ble oppsummert med musikk, humor og ablegøyer. Både som ensemble, men også som enkeltmusikere, har oktetten betydd enormt for kulturlivet på Levanger. Jeg kan ikke tenke meg en mer selvfølgelig mottaker av årets Kulurpris!

mvh Maija Skille

 

12.11.20 LevangerOktetten

Jeg vil med dette foreslå at årets Kulturpris tildeles LevangerOktetten.

LevangerOktetten fyller i år 40 år. LevangerOktetten har i 40 år beriket innbyggerne i Levanger med musikalsk underholdning på høgt nivå.
LevangerOktetten er en del av Levangers kulturelle og bankende hjerte, og kjærligheten til Levanger går som en rød tråd gjennom deres musikalske virke.

Fra starten i 1980 med barbershop og flerstemt sang, har de utviklet sin åttehodete gruppe i mange retninger. De markerte seg tidlig for Levanger publikum ved å arrangere konsert på den gang rivningstruede
Brusve gård og viste sammen med flere ildsjeler mulighetene i bevaring og utvikling av Brusve som kulturarena.

Barne-TV i 1984 og 1987 gjorde at de ble nasjonale kjendiser og fikk mange små og store lyttere og følgere. Det er mange barn som vokste opp med klovnen Pelefino, gartner Plen,
og alle åtte på en åtteseters tandemsykkel, den eneste i sitt slag vil jeg tro, men bagasjebrettet fullt av selvlaget musikk og tekster.

Disse opptredenene gjorde dem kjente og populære underholdere ved jubileum, fester og større markeringer blant bedrifter, organisasjoner og for privatpersoner.
De legger like stort engasjement i å underholde for en jubilerende Levangsbygg, som for større firma og organisasjoner som har jubileum. Ikke noe for smått eller for stort.

Levangers publikum har nesten årlig kunnet glede seg over oppsetninger på Festiviteten og til ulike mer eller mindre improviserte arenaer som står i stil med alle nye ideer og påfunn som dukker opp.

Individuelt er de sangere og musiker som behersker uformell framførelse med profesjonell utførelse. Opp gjennom årene har besetningen variert, sikkert er det at alle tilskudd har båret nye musikalske ideer og gitt inspirasjon.
LevangerOktetten er stadig på jakt etter nye uttrykk og måter å utvikle sin sanglige og musikalske lekenhet.

De kjennetegnes ved en kreativitet som gir seg utslag i stadig nye musikalske sprell og lek. Og en humor framvist gjennom snedige og underfundige tekster med aktuelle lokale hendelser og særegenheter som bakgrunn, og får oss til å le og riste på hodet over at det går an. En må være litt gal for å være normal.

Summen av 8 ganger 40 år har blitt en skattekiste av musikalitet, kreativitet, lekenhet, nærhet og kjærlighet til sang og musikk og hva det gir oss mennesker.

Jeg ønsker at LevangerOktetten tildeles Kulturprisen for 2020.

Mvh Odd Magne Bakken

 

12.11.20 Nicolas Wade

Jeg vil gjerne nominere Nikolas Wade til kulturprisen 2020. Han brenner for musikk og det har han gjort siden han lærte å gå. Han har flere ganger deltatt på kulturuka i Levanger, UKM i Levanger,
TM live, Marsimartna`n  samt flere lokale arrangement, og han har kommet til semifinalen i Norske Talenter hvor han bidro til å sette Levanger på kartet.
Dette er en person som bidrar positivt til kulturmiljøet i Trøndelag, og jeg håper virkelig utvalget vil vurdere han som en kandidat slik at han og bandet kan utvikle seg videre.

Med vennlig hilsen
Tove Wade


09.11.20 LevangerOktetten

I 40 år har LevangerOktetten underholdt kommunens borger og andre med skjemt og alvor fra ny og gammel tid. Dette har de gjort med kreativitet, stor scenekunst, humor og musikalitet.  I tillegg til sine korstemmer, behersker alle medlemmer av oktetten flere instrumenter. Medlemmene i LevangerOktetten er fantastiske ambassadører for Levanger kommune. De tar vare på lokalhistoria og viser stor engasjement og kjærlighet for byen og omlandet. Ytterøya, Skogn, Åsen, Okkehaug og Mule, alle har de fått sitt i form av ei strofe eller en sang.

Perler på ei snor: Bølla med kølla, Riv skiten, Høn, Brannbilvisa, Ekkert m.fl.

Levangeroktetten 2020: Oddbjørn Hagen, Leiv Ramfjord, Helge Westerfjell, Dag Ståle Larsen, Per Dagfinn Eriksen, Åsmund Bang, Jann Frode Pettersen og Ola Dragset.

Årets kulturpris bør i år gis til LevangerOktetten som en takk fra oss alle og med et ønske om at de «popper opp på en scene nær deg» i 40 år til.

Vedlegg fra forestillingen 100 år har gått i Hveding Auto. https://www.youtube.com/watch?v=E2zCV5pwxaQ

Levanger 9. november 2020
Svein Holthe

 

09.11.20 Nikolas Wade

Jeg ønsker at kulturprisen skal gå til Nikolas Wade.
Han er en fremragende country artist, som har gitt mye til Levanger i form av arrangement , og mange konserter.
Han har i tillegg vært med på norske talenter, og kom til semifinalen der. Han er en entusiast når det kommer til musikk, å det å skrive sine egne låter.
Han holder for tiden på med en EP, innspilling av en EP, som er egenkomponert musikk.
Jeg syns kulturprisen representerer mye av det Nikolas har gjort i Levanger, og er en stor inspirasjon til andre som vil gjøre det samme.

Mvh. Nina Rønneberg.


 

02.11.20 Åshild Bjørgum Øwre

Åshild Bjørgum Øwre (født 1936) var interessert i lokalhistorie allerede som barn. Siden har hun holdt på med kulturarbeid, historie og organisasjonsarbeid knyttet til Skogn kommune, Levanger kommune, Sparbu og Nord-Trøndelag. Åshild er fortsatt aktiv i lokalhistorisk arbeid.

Hun gikk på Levanger lærerskole og hennes første kulturhistoriske arbeid var særoppgaven «Glytt inn i Skogns historie» som hun skrev der i 1956/1957. Da tok hun frem blant annet steinsettinga i Finne. I forbindelse med dette arbeidet intervjuet hun Martin Sivertsen som skrev Skogn historie bind III.  

Hun tok historie hovedfag ved Universitet i Trondheim og skrev hovedfagsoppgaven «Bosetting på Ytterøya».

Hun bodde i mange år i Sparbu og var med i Sparbu historielag som hun også ledet.

Hun ble med i Nord-Trøndelag historielag og ble formann der ca. 1990. Hun er til d.d. eneste kvinne som har hatt dette vervet.

Åshild  Bjørgum Øwre var redaktør for Nord-Trøndelag historielags årbok i ca. 10 år til 2001. Fra denne posisjonen fikk hun trykt et av de mest verdifulle kulturhistoriske arbeider som gjelder Levanger kommune – nemlig Nils Hallans artikkel «Stadnamn i gamle Skogn». Denne artikkelen tar for seg en viktig del av Levangers kulturarv – navnearven og –skikken.

Åshild Bjørgum Øwre flyttet tilbake til Levanger og Ytterøy i 1998 og har siden ledet Ytterøy historienemnd og vært et svært aktivt medlem og styremedlem av Levanger historielag.

Som leder av Ytterøy historienemnd har Åshild Bjørgum Øwre stått i bresjen for en rekke bøker om Ytterøys historie:

 • Hun var ansvarlig redaktør for boka Ytterøy i dag -Trondheimsfjordens perle, utgitt av Ytterøy historienemnd (2007). Boka presenterer alle hytter, hus og gårder i bilder.
 • Hun har registrert og ført i pennen heftet Gamle møteplasser, veger, stier og gamle husmannsplasser på Ytterøy, utgitt av Ytterøy historienemnd 2011.
 • Hun er forfatter av heftet Grunnlovsjubileum 200-årsfeiring på Ytterøy, utgitt av Ytterøy historienemnd 2014.
 • Hun er hovedforfatter og ansvarlig redaktør av Ytterøy  - Heim og folk – gårds- og slektshistorie bind I,  utgitt av Ytterøy historienemnd i samarbeid med Levanger Bygdeboknemnd i 2015. Bindet omfatter gårds- og slektshistorie fra de eldste tider og frem til ca. 1800 og omfatter alle gårder og husmannsplasser som den gang fantes på Ytterøy.
 • Hun er forfatter av boka Kopperberget/Berghaugen – gruvedrift fra 1500-tallet og Forberg gården der gruvene lå, utgitt av Ytterøy historienemnd 2019. Boka omhandler gruvedrifta og gruvesamfunnet på Ytterøy.
 • Hun fikk utgitt heftet Minneskrift over Henrik Brustad på nytt  ca. 2010 (heftet ble ført i pennen av Birger Johannesen  og første gang utgitt i 1946).

 Åshild Bjørgum Øwre arbeider nå med Ytterøy  - Heim og folk – gårds- og slektshistorie bind II. 

Åshild Bjørgum Øwre har også drevet med annet kulturhistorisk arbeid på Ytterøy og i Levanger kommune forøvrig:

 • Hun hadde sammen med sin ektemann ansvaret for å restaurere den verneverdige trønderlåna på Forberg, Ytterøy der hun bor. Restaureringsarbeidet pågikk i årene 1989-1999. Låna er fra ca. 1740 og daværende fylkeskonservator Kolbein Dahle uttalte at det er den eldste bebodde låna i Levanger kommune. Arbeidet ble utført uten offentlig tilskudd, men med et svært godt samarbeid med vernemyndighetene ved blant andre leder av fortidsminneforeningen Frida Tove Meland, foran nevnte Kolbein Dahle og Jarle Vangstad og Steinar Berg fra SNK. Restaureringsprosjektet er blant annet omtalt i Trønder-Avisa i en artikkel 07.10.2017.
 • Hun har ukentlig i 20 år arbeidet ved bygdatunet på Ytterøy, Bjørvika. Hun har drevet omvisning og guiding og har vært både ordfører og varaordfører i rådet for bygdatunet. Hun er fortsatt varaordfører for rådet for bygdatunet.
 • Hun var leder og initiativtaker til et samarbeidsprosjekt mellom Bymuseet i Levanger, Fortidsminneforeningen i Sør-Innherred og Levanger historielag om en gammel damaskvev fra ca. 1840 som er den siste som er igjen i Nord-Trøndelag. En liten prosjektgruppe gjennomførte i årene 2017-2019 et stort og møysommelig arbeid med å sette opp damaskveven. En slik vev kalles også langleina på grunn av størrelsen og at den er mer omfattende og sammensatt enn en gammel vevstol. Damaskveven kan nå  tas i bruk. Damaskvevprosjektet dokumenter viktig kvinnehistorie og er blant annet omtalt i Levanger historielags årbok i 2019 og i Lokalhistorisk magasin (Landslaget for lokalhistorie) nr. 2 i 2020.
 • Hun har skrevet en rekke artikler i Levanger historielags årbøker (1999, 2004, 2014, 2016, 2017, 2018 og 2019).  
 • Hun spiller piano og har flere ganger i måneden spilt piano på helsetunet , til gebursdager og begravelser og andre sammenhenger på Ytterøy.

Åshild Bjørgum Øwre har også vært aktiv i kulturarbeid i Sør-Innherred lokallag av fortidsminneforeningen, leder av foreningen  Norden i Trøndelag, formann i Nord-Trøndelag kulturvernråd, medlem mållaget mv.

Åshild Bjørgum Øwre har lagt ned og legger fremdeles ned stor og uegennyttig arbeidsinnsats i kulturhistorisk arbeid. Vi mener derfor at hun er den rette til å få kulturprisen for 2020.

 Levanger  31.10.2020

 Liv Sofie Kjønstad                                                           Hilde Løvås


 

 

Publisert: 02.11.2020 14:52 Sist endret: 10.12.2020 10:42
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051