Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kulturprisvinner 2019 - Liv Sofie Kjønstad

ildsjelprisen 2019 - kulturstipend 2019 - frivilligprisen 2019)

DU-sak 38/19, 11.12.19

Kulturprisen for 2019 tildeles Liv Sofie Kjønstad

Begrunnelse:

Kulturprisen 2019 tildeles Liv Sofie Kjønstad for hennes mangeårig arbeid med å samle og skrive kulturhistorie i Levanger. Liv Sofie har skrevet flere artikler om Levangers historie, og i år har hun gjort et grundig og godt arbeid med artikkelen Alstahaug Kirke 850 år, publisert i årboka for Levanger historielag.

Hun har også vært en av hovedpersonene med storverket Gårds og kulturhistorie på Nesset (Skogn historie) sammen med Åshild Otelie Wesche Selmer, Knut Alfnes og Sigrun Moe.

Tildelingen av kulturprisen er en anerkjennelse av Liv Sofies viktige arbeid med Levangers kulturhistorie.


Mottatte kandidater, sortert på etternavn (6):


01.11.19 Damaskveven PDF

Levanger historielag
V/Hågen Ven og Sveinung Havik


22.07.19 Martin Friberg
Jeg vil foreslå Martin Friberg til Levanger kommunes kulturpris og til Trøndelag Fylkeskommunes kulturpris.

Martin Friberg har gjennom et langt liv samlet mange tusen store og små gjenstander som han har samlet i Nordgård Gårdsmuseum i Markabygda i Levanger.

Egil Lutdal


07.10.19 Solveig Haugan og Tore Haugan

Kulturprisen for 2019 i Levanger kommune tildeles:
Solveig Haugan f. 29.januar 1948
Tore Haugan      f. 23.desember 1947 

Vi mener ekteparet Solveig og Tore Haugan gjennom flere tiår har gjort en fremragende innsats for kulturarbeidet i Levanger kommune.

Som kulturarbeidere innen  sang og musikk har de bidratt med glede og varme til mange med sin tilstedeværelse noe de fortsatt gjør. 

Solveig med sin sang, dikt og prosalesning  og Tore med sitt trekkspill har  bidratt til utallige hyggestunder på institusjoner, alders- og sykeheimer, i kirker, på møter og sammenkomster rundt om i hele kommen vår. 

Vi har brakt i erfaring at Solveig og Tore begynte å opptre sammen rundt 1000- årsskiftet på Breidablikktunet. Sammenkomster som «Husker du?» for Levanger sanitet og «Tirsdagskaffen» for Nesset sanitet. Tore spiller hver uke på Breidabliktunet på henholdsvis mandager og tirsdager.

Gjennom Audun Myskjas engasjement for demente og viktigheten med sang og musikk har de stilt opp for disse.

LBAS sin venneforening i Levanger sanitetsforening nyter fortsatt godt av Solveig og Tore frivillige innsats hvert år.

De stiller opp og underholder for pensjonistforeningene i Levanger og Frol på deres tilstelninger og julebord. Likeså for Hjerte og lungeforeningen og for Bymuseet i Levanger både på Brusve, Emilies hus og Dampskipsbrygga.

Sammen med Egil Brende opptrer de på Smihaugen, Fokusbygget på Skogn, i Torsbustaden, Grønningstua, Stokkbakken, Skogn helsetun, Ytterøy helsetun og Ytterøy pensjonistforening.

I tillegg til å opptre sammen er de begge med og bidrar til felleskapets beste hver for seg. Solveig som  sanger og Tore som musiker.

Solveig begynte i Levanger blandakor i 1980 og er fortsatt aktiv sanger i koret.

Tores fikk inspirasjon til musikken gjennom sin far og onkel og begynte tidlig å spille trekkspill og i 1959  startet han i Hegle skoles musikkorps hvor han spilte trompet. I 1961startet han sitt eget danseband. Etter noen år i andre orkestre hadde Tore og  orkesteret hans såkalt «re-union» i 2007 og Tore og guttene holder fortsatt tempoet oppe. Tore er også tilknyttet Levanger blandakor. Han er korets faste akkompanør ved  konserter, nyttårskonsertene og «Syng med oss»- kveldene på Dampskipsbrygga og han er alltid med  når koret drar på tur, både  innenlands- og utenlands.

Solveig og Tores frivillighet og innsats uten noen form for honorar for kulturlivet i kommunen fortjener en pris.

Vårt ønske er at ekteparet Solveig og Tore Haugan tildeles Levanger kommunes kulturpris for 2019 for sin uegennyttige innsats for kulturlivet i kommunen.  

Kari Lillian Flak og Ketil Vidar Iversen

------

30.10.19 Solveig Haugan og Tore Haugan
Vi vil på det sterkeste støtte søknaden om å gi kulturprisen 2019 til Solveig og Tore Haugan. De to har i en årrekke gledet mange mennesker med sin underholdning med sang, lyrikk og musikk. Det er ved å merke seg at mye av denne kulturaktiviteten har vært til glede for eldre, personer i institusjon, eller andre som ikke så lett kan få glede av kulturtilbud som folk flest tar for gitt.

Det er spesielt at de to ikke nødvendigvis må være engasjert eller invitert til et arrangement for å komme og underholde; de kommer ofte på eget initiativ. Videre er det også bemerkelsesverdig at de ikke forlanger honorar, men opptrer gratis for publikum. Dette vitner om et menneskelig- og kulturelt grunnsyn som det står respekt av, og som gjør at de fortjener påskjønnelsen som kulturprisen kan gi.

Berit og Helge Skjærpe


10.11.19 - Kai Lennert Johasen PDF

For Levanger mannssonglag
John Grønli


04.11.19 Liv Sofie Kjønstad, Åshild Otilie Wesche Selmer, Knut Alfnes, Sigrun Moe
Kulturprisen 2019 bør gå til Liv Sofie Kjønstad, Åshild Otilie Wesche Selmer, Knut Alfnes, Sigrun Moe.

Liv Sofie Kjønstad har i år skrevet en skjellsettende artikkel i Årbok for Levanger historielag om Alstadhaug kirkes 850 år. Her går hun også opp etymologien ril stadnavnet Skogn, og det burde, dersom vi hadde en våken og kunnig lokalpresse, ha gitt opphav til mange førstesideoppslag. Liv Sofie Kjønstad drev også igjennom storverket, Gårds og kulturhistorie på Nesset (Skogn historie), sammen med Åshild Otilie Wesche Selmer, Knut Alfnes, Sigrun Moe. Denne boken er også en intellektuell kraftprestasjon; alt har de favnet, fonetikk og språkvitenskap, arkeologi og hele stykker historie fra siste istid i dag, alt grundig belagt med referanser og noter. Dette er noe av det fineste arbeidet som jeg har sett innen lokalhistorisk forskning. Det gode språket krydret med historisk faktakunnskap, anekdoter og bilder gjør det til stor lesning.

Årbøkene til historielagene holder gjerne en ujevn kvalitet, ofte med bruk av bare en kilde. Jeg vet derfor ikke noen annen enn Liv Sofie Kjønstad som holder en slik grundighet og kvalitet i sitt arbeid at det tør kalles historieskriving.

Terje Carlsen


22.10.19 Toralf Lund
Toralf Lund er en fremdragende gitarist/ komponist i Levanger. Han er ikke den som stikker hodet lengst fram, men jeg siterer Andreas Lunnan:"Han kunne sittet hvor som helst i landet, og bidratt med sine ferdigheter. Toralf er ikke bare utøvende, men har komponert musikk, blant annet for barneteater, og ikke minst "Veresspelet". Noe som han har høstet meget gode tilbakemeldinger på.

Han har jo også deltatt på en masse teater og kor-oppsetninger, det være seg teater eller revyer. Flere danseband og Jazzorkestr har nytt godt av hans gitarspill.
Han er fortsatt like aktiv!

Helge Westerfjell

Til toppen av siden 

 

Publisert: 01.10.2019 09:54 Sist endret: 12.12.2019 09:27
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051