Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kulturprisen 2018 - Rolf Diesen

se også ildsjelprisen 2018 - kulturstipend 2018 - frivilligprisen 2018)

Driftskomiteen 05.12.18 - begrunnelse


Mottatte kandidater, sortert på etternavn (4):


09.11.18 Rolf Diesen
Da Rolf Diesen som ung musikkstudent kom til Levanger, fikk han komponisten og organisten Paul Okkenhaug som en av lærerne. Det utviklet seg et godt forhold mellom lærer og elev, og snart var Rolf Diesen betrodd rollen som organistvikar i Levanger kirke.

I dag er Rolf Diesen pensjonist, men som 1. lektor i musikk av HiNT, nå Nord universitet, har han formidlet Paul Okkenhaugs liv, lære og musikk til flere generasjoners lærerstudenter.

Da Paul Okkenhaug gikk bort i 1975, så Rolf Diesen det som sin oppgave å bringe arven videre. Notene måtte samles og tas vare på, og Diesen ble en av drivkreftene bak den første CD-utgivelsen «Tonar frå Trøndelag» og boka med notesamlingen «Fra koral til barcarole». Noteutgivelsen ble starten på Paul Okkenhaug-dagene 2001, 2005 og 2008, arrangement som Rolf Diesen stod som hoveddrivkraft bak.

Som et resultat av dette ble Rolf Diesen initiativtaker til opprettelsen av stiftelsen Paul Okkenhaug-selskapet i 2011.

De senere år har Rolf Diesen sørget for å få det store dokumentasjonsprosjektet med digitalisering av brev, lydbånd og noter i havn, og han har laget en utførlig verkliste over Paul Okkenhaugs musikk, som er å finne på nettstedet www.paul-okkenhaug.no.

Magnhild og Paul Okkenhaugs Minne v/ Håvard Okkenhaug foreslår at kulturprisen, nettopp i Paul Okkenhaug-året 2018, tildeles Rolf Diesen.

Håvard Okkenhaug


09.11.18 Levanger blandakor
Levanger blandakor ble stiftet i 1978. I tiden frem til i dag– 40 år – har koret vært et bredt tilbud til alle som ønsker å synge i kor, og til alle som utgjør lytterskaren.
I tillegg til årlige konserter/revyer og opptredener på institusjoner, skal det her nevnes spesielt deres medvirkning ved bekransingen ved Levanger kirke hver 17. mai om morgenen og deres egen konsert nyttårsaften samme sted. Her er det bygd sterke tradisjoner som er viktig for lokalsamfunnet.

Koret har i hele perioden vært veldig bevisst på å ivareta lokale kortradisjoner. Da Levangerkantaten ble fremført i Sjøparken tidligere i år, var koret sentralt ved fremføringen. Det i seg sjøl er ikke et avgjørende argument. Men i dette perspektivet er det viktig å være oppmerksom på at Levangerkantaten fikk fornyet aktualitet gjennom deres imponerende innsats ved å fremføre den ved åpningen av den nyrestaurerte Festiviteten i 1993. Dette var første gang siden byjubileet i 1936 at kantaten ble oppført som opprinnelig tenkt. Dette peker fremover mot den plassen kantaten nå har fått. Den gangen, som i alle disse 40 årene, har dirigenten Per Anker Johansen vært deres drivende kraft.

Levanger blandakor har vært, og vil fortsatt være, en viktig bestanddel i formidlingen av musikkulturen.
Vi anbefaler sterkt at Levanger blandakor tildeles åres kulturpris.

Ellen Toven Diesen
Rolf Diesen


23.10.18 Hans Marschhäuser (3)
Hans Marschhäuser - korsanger, dirigent og musikalsk leder

Hans har vært og er aktiv innenfor musikk og kultur Levanger siden tidlig på 70-tallet. Helt fra barndommen har Hans sitt liv vært preget av sang og musikk. Det hele startet med Hegle skoles musikkorps (1959) og bandet Seabirds (senere The Wags) i 1965. Noen år som trobonist i Levanger Musikkforening ble det også på slutten av 60-tallet. De siste 50 årene har han vært aktiv i flere kor; både som sanger og dirigent:  I 1977 startet han opp som sanger i Levanger Mannssonglag, og ble fra 1978 visedirigent og med det delaktig i korets musikalske utvikling  han dirigerte Skogn Mannskor i perioden 1985 – 1999  han har vært sanger i Levanger Blandakor siden 2005  han var dirigent og musikalsk leder i sykehuskoret KORIDOR i perioden 2008-2010  fra 2006 og fram til d.d. har han vært dirigent og musikalsk leder i Skogn Damekor

Noter og arrangement Gjennom 30 år har han skrevet og arrangert sanger for kor. Arkivet hjemme i kjelleren hans er stort og innholdsrikt. Med dette har han gjort små og store sanger og musikalske verk tilgjengelig for korsang. Det gjelder både norske og utenlandske sanger. Språk er ingen hindring, her er det tekster både på engelsk, italiensk, estisk m.m. På en rekke av Skogn Mannskor sine sanger står det: Arrangert for mannskor av Hans Marschhäuser. Arrangement av sanger til bruk i de korene han har dirigert, er også etterspurt av andre kor, bl.a. KOR 7624 og Åsen Songlag. Dette er godt og viktig kulturarbeid for Levanger kommune er.

Tekster og koreografi Sangkor opptrer gjerne med revyer og kabareter. Hans har skrevet tekster som er brukt i revyer i Levanger Mannssonglag og i kabareter Skogn Mannskor og Skogn Damekor. Han har skrevet sangtekster som er brukt i de samme korene, men også i andre sammenhenger som f.eks. den norske teksten til den russiske folkemelodien "Korobushka" sunget av Berlevåg Mannskor i filmen "Heftig og begeistret". Som koreograf og regissør har Hans bidratt med scenekunst av klasse. I sin tid med Levanger Mannssonglag var han en av tre skribenter i deres årlige – og meget populære - revyoppsettinger. Ved disse anledningene var han også aktør og instruktør.

Skogn Mannskor og Skogn Damekor har opp igjennom årene hatt mange kabareter. Mye av dette takket være Hans sine gode tekster, mesterlig regi og korarrangement.

Samarbeid med artister Korsangere flest syns det er stas å få delta på konserter, gjerne med kjente artister. Med sin lune og likefremme væremåte greier Hans å etablere kontakt med profesjonelle aktører for samarbeid. Takket være Hans har Levanger hatt besøk av bl.a Göran Fristorp, Øystein Dillan Vardehaug, Kåre Bjørkøy, Åse Rakel Bøhn, Merete Trøan, Stephen Brandt-Hansen og enda er det sikkert flere. Disse har, sammen med korister og dirigent gitt innbyggere i Levanger minnerike kulturelle opplevelser.

Vi i Skogn Damekor er takknemlig for den verdifulle innsatsen som Hans har lagt ned som dirigent og kunstnerisk leder i koret gjennom mange år. Hans lette tone og store engasjement har vært til stor inspirasjon og motivasjon for oss sangerne, og vi gleder oss til hver eneste sangøvelse.

Hans er ikke den som stikker seg fram med egen PR i media når han er i gang med et eller annet korprosjekt. Han trives best som mer eller mindre anonym musikalsk leder der resultatet for koret er det viktigste. Vi håper at han blir tildelt kulturprisen for 2018 for lang og tro tjeneste innen musikk- og korliv i Levanger kommune.

Marit Hæreid Sandstad

---

24.10.18 Hans Marschhäuser
Nå synes jeg det er på tide at Hans Marschauser får kulturprisen. Han har vært veldig aktiv i musikklivet i Levanger kommune. Han har til og med reist så langt som til Skogn og vært en god dirigent for både Skogn mannskor og Skogn damekor. Ha...

j-olinek

---

29.10.18 Hans Marschhäuser
Jeg mener at kulturprisen i år må gå til Hans Marschhauser.
Hans har gjort mye i mange år for kulturen i Levanger Kommune.

Brit S. Kjønstad

---

31.10.18 Hans Marschhäuser
Jeg støtter helhjertet opp om nominasjonen av Hans M. til kulturprisen 2018. Få har som han stått på for sang- og musikklivet i kommunen i mange sammenhenger med utrettelig innsats.

Helge Skjærpe

---

31.10.18 Hans Marschhäuser
Foreslår Hans Marschheuser som kandidat til årets kulturpris. Hans har gjort et formidabelt arbeid for Skogn mannskor og ikke minst Skogn damekor, hvor han arrangerer de fleste sangene. Han har i tillegg vært aktiv i Levanger blandakor. Hans er en verdig kandidat til årets kulturpris.

Inger P. Sundal

---

07.11.18 Hans Marschhäuser
Jeg støtter Marit Hæreid Sandstad som foreslår Hans Marchhäuser som mottaker av årets kulturpris.
Hennes begrunnelse viser mangfoldet i hans mangeårige engasjement i kulturlivet i kommunen. Vil tilføye at han har vært kordirigent 41 år!

Lillian E Flatgård

---

09.11.18 Hans Marschhäuser
Nå ønsker jeg at Hans Marschhäuser skal få Kulturprisen 2018
Han har spredt musikk, sang og glede i kommunen og omegn i over førti år.

Tora Arntsen

---

09.11.18 Hans Marschhäuser
Nå synes jeg det er på tide Hans får Kulturprisen 2018
Han har bidratt med arrangering av musikk, vært dirigent for flere kor og spredt mye glede i Levanger og omegn.

Inge Arntsen

---

10.11.18 Hans Marschhäuser
Etter mange år som kordirigent, revyskuespiller og musiker, mener jeg at Hans Marschauser vil være en meget verdig vinner av kulturprisen 2018.

Per Tore Johansen

---

10.11.18 Hans Marschhäuser
Vi støtter helhjertet at Hans Marschhäuser får kulturprisen for 2018. Vi er blant de mange som har hatt gleden av å være publikum ved utallige forestillinger der Hans har spilt en ledende rolle. både musikalsk og arrangementsmessig.

Bodil og Einar Aaknes

---

11.11.18 Hans Marschhäuser
Støttes fullt ut og vil være veldig fortjent

Wilhelm Knut Meinhardt

---

11.11.18 Hans Marschhäuser
Jeg støtter Hans Marschhauser sitt kandidatur. Han har vært en aktiv bidragsyter til kulturlivet fra han var barn. Jeg har også hatt glede av å ha han kordirigent. Han er en som sprer glede og gjør at en gleder seg til å gå på øvelse.

Sissel Moksnes Hegdal

---

11.11.18 Hans Marschhäuser
Hans Marschhauser.

Atle Skjetne

Til toppen av siden 


24.10.18 Erling Neergård
Foreslår kantor Erling Neergård til kulturprisen 2018.

Han har vært en pådriver til mange flotte musikkopplevelser, og bidratt til at kirkemusikk er blitt noe for «folk flest».

Marit Lise Haugberg, Skogn
Til toppen av siden 

Publisert: 23.10.2018 08:02 Sist endret: 05.12.2018 16:47
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051