Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kulturprisen 2017 - Levanger Musikkforening

(se også ildsjelprisen 2017 - kulturstipend 2017 - frivilligprisen 2017)

Vedtak med begrunnelse: Driftskomiteen 06.12.17, sak 30/17


Mottatte kandidater, sortert på etternavn (10):


30.10.17 Bymuseet i Levanger

Basert kun på frivillighet forvalter de flere bygninger/museer, samt en veteranbil!

De vedlikeholder og ivaretar følgende kulturminner:

 • Brusve Gård
 • Dampskipsbrygga
 • Bilmuseet Hveding Auto
 • Emilies hus
 • Skolemuseet og Røstadsamlingen ved Middelskolebygget


Alle disse stedene er knyttet til tjenester/opplevelser for Levangers innbyggere og gjestende turister.
I tillegg er de en trofast støttespiller, og aktiv medspiller, til det mangfoldige kulturlivet i Levanger - ved å stille sine bygninger til disposisjon, og ved å bidra på arrangørsiden.

Ekstra spennende var det i år, med nyskapingen "Bakgårdskomedien Rotterdam".
Etter å ha drevet tradisjonell lokalhistorisk formidling gjennom flere tiår, ville de vektlegge og dramatisere lokalhistorien ved å gjenskape 'det levde liv' i Gamlebyen.

Bakgården ved Emilies hus var en perfekt arena for en nyskrevet teaterforestilling av Torvald Sund - knyttet direkte til nettopp dette arbeiderstrøket i Sjøgata som ble kalt Rotterdam, pga de mange guttene fra denne bydelen som i sin tid reiste til sjøs.

Sett i et bredere perspektiv, kan vi her finne et potensial til utvikling og verdiskaping. 

Bymuseet i Levanger kjennetegnes av entusiasme og dugnadsinnstillingen er den viktigste drivkraften. Dette har gitt godt synlige resultater, i samarbeid med flere grupper av frivillige.
Altså: Kulturprisen 2017 - fordi de fortjener det!

Gunn Oline Lyngsmo
Til toppen av siden


23.10.17 Flere bidragsytere Gårds og kulturhistorie på Nesset (Skogn historie)

Kulturprisen 2017 bør gå til Liv Sofie Kjønstad, Åshild Otilie Wesche Selmer, Knut Alfnes, Sigrun Moe og andre som har bidratt med å skrive storverket, Gårds og kulturhistorie på Nesset (Skogn historie).

Denne boken er en intellektuell kraftprestasjon som vi ikke har vært i nærheten av her i egnen siden Arne Vestrums dager. Alt har de favnet, fonetikk og språkvitenskap, arkeologi og hele stykker historie fra siste istid i dag, alt grundig belagt med referanser og noter. Dette er noe av det fineste arbeidet som jeg har sett innen lokalhistorisk forskning. Det gode språket krydret med historisk faktakunnskap, anekdoter og bilder gjør dette til stor lesning.

Så kom boka ut i 2011, altså for 6 år siden, og jeg har ikke lest i den ordentlig før nu. Du veit du e gammel å fra Levanger først når du har lest denne boka. Denne boken vil stå seg i mange, mange generasjoner

Terje Carlsen
Til toppen av siden


15.10.17 Levanger Musikkforening

Levanger Kommunes Kulturpris bør i år gå til Levanger Musikkforening.

Musikkforeningen ble stiftet i 1892 og feirer i år 125 år. Korpset har fra starten av og til i dag spilt den 17. mai fra 1895, 1. mai fra 1908, samt julekonserter i Levanger kirke i mange år. I tillegg har korpset spilt og deltatt i utallige arrangement, og satt positivt preg på kulturlivet med sin tilstedeværelse.

Olaf W. Stamnes

----------------
- 15.10.17 Levanger Musikkforening

Jeg vil foreslå at Levanger Musikkforening får kulturprisen for 2017. Først og fremst fortjener korpset prisen for sin musikkhistoriske betydning for Levanger. Korpset ble startet så tidlig som i 1892, og har gjennom sitt lange virke deltatt ved utallige 17.maifeiringer med sitt klingende spill. Men ikke bare det.

Det 125 år gamle korpset har arrangert og vært med på hundretalls konserter og opptredener, ikke minst sammen med Levanger Mannssonglag, til stor glede for hele byens befolkning. Korpset har på ulike måter vært en kulturell institusjon i Levanger, og mange unge musikanter har opp gjennom årene vært med i korpset etter å ha sluttet i skolekorpset.

En rekke kjente musikknavn er knyttet til korpsets historie. Her skal bare nevnes stifteren Anton Kristiansen og sønnen Olaf, Olav Skille, Einar Krogstad og Trond Kolaas.

Vi skal være stolte av det Levanger Musikkforening representerer for musikklivet i Levanger, og 125-åringen fortjener absolutt omsider å få den heder kulturprisen representerer.

Kai Lennert Johansen

----------------
- 15.10.17 Levanger Musikkforening

Levanger Musikkforening (LMF) fyller 125 år i 2017. Historien deres fra 1892 kan leses i forskjellige fora.
Musikken deres kan høres jevnt og trutt gjennom hele året -  år etter år.

Her er det MANGE enkeltpersoner som yter sitt beste tidlig og seint - i regn og blest, for at vi som publikum skal få glede av deres musikk.

Hva har 1.mai og 17.mai vært uten korpsets plass fremst i toget?  De har også sin faste 17.mai konsert, nå i Sjøparken.
Sykehuset Levanger sine pasienter og ansatte på jobb kan ta del i feiringa av maidagene når korpset marsjerer forbi, eller har flotte konserter utenfor sykehuset. I mange år spilte korpset i Speidertoget kl. 07 om morgenen 17.mai etter salutten. Hyggelig å våkne til korpsmusikk!

LMF har en lang tradisjon på julekonsertene i kirka sammen med Levanger Mannssonglag. LMF har i en årrekke spilt ved Levangerkirkas juletretenning. De var også deltakere da kirka hadde sitt jubileum i 2002.

Korpset er en stor inspirasjon og motivasjonsfaktor for den oppvoksende slekt, og videre gleder de Levangers innbyggere med korpsmusikk ved mange forskjellige arrangementer:

 • Åpning av maleriutstillinger.
 • Kongelige besøk.
 • NM Janitsjar.
 • Trøndersk Mesterskap.
 • Okkenhaug jubileum.
 • Kirkejubileum.
 • Turer til Sverige og Finland som representanter for kulturlivet i Levanger kommune.
 • Irsk aften på Mule.
 • Dampskipsbrygga. Kaffekonserter.
 • Dampskipsbrygga. SD Hansteen seiler inn Sundet.
 • Havna. Hurtigruta ankommer.
 • Havna. NRK sommerbåten ankommer.
 • Jorda rundt på 80 min. i Festiviteten.
 • Storbandaften. Samfunnshuset Nesset.
 • Stiklestad med Levanger Mannssonglag og festivalkor.
 • Avdukning av Fredsmonumentet bak kirka.
 • Marsimartnan. Paviljongen og Musikken hus.
 • Konsert Orienteringsløp ved Røstad.
 • Konserter på Bjørnang, Breidablikktunet, Levanger Bo og Aktivitetssenter og senere i og ved Magneten.
 • Idrettsarrangement: LFK, IL Sverre bl.a.
 • Jubileum. Rinnleiret.
 • Juletrefestspilling for barn.
 • Åpning av ny ungdomsskole Levanger.
 • Skallstuggu - Støpshaugen.
 • Fanfarer ved ulike arrangement.

 
Nå i 2017 er medlemstallet 35 stk. I 125 år har mange hundre musikanter gledet andre.
Paviljongen er deres logo - Musikkens hus er deres øvingslokale.

Jeg håper at mange med meg applauderer Musikkforeningens stå-på-vilje gjennom 125 år, og at Kulturprisen 2017 tildeles Levanger Musikkforening.
Denne foreningen med kulturbærere i Levanger kan ikke bli forbigått i 2017.
Formålet med kulturprisen i Levanger har blitt og blir godt ivaretatt av Levanger Musikkforening da "de i en årrekke har gjort en fremragende innsats for kulturlivet i Levanger kommune."

Liv Ohrvik Stamnes

----------------
- 18.10.17 Levanger Musikkforening

Levanger Musikkforening fyller 125 år i år, og fortjener etter vår mening å få årets kulturpris av flere grunner. De har gledet Levanger befolkning ved utallige spilleoppdrag gjennom alle de 125 år foreningen har eksistert. De har greid å opprettholde en ganske stabil kontinuitet i medlemsantall til tross for at mange korps sliter med rekruttering.

I tillegg til tradisjonell aktivitet med marsjering og deltakelse i tog 1. og 17 mai har de holdt mange konserter i ulike sjangere. De har i mange, mange år samarbeidet med Levanger Mannsonglag om en kjær og tradisjonell julekonsert i Levanger kirke. Korpset stiller også opp for kommunen ved andre anledninger, som for eksempel LFK fotball, NRK Sommerbåten og ellers når de blir spurt.

Etter vår oppfatning er de å regne for viktigere kulturbærere i Levanger, og en kulturpris for 2017 vil være en vel fortjent jubileumsgave.

Brit & Asbjørn Norberg

----------------
- 18.10.17 Levanger Musikkforening

Levanger Musikkforening fortjener kulturprisen som en takk og anerkjennelse for hva foreningen har gledet Levangers befolkning med i 125 år. Det kan ikke være noen kulturarbeidere som har gledet byens befolkning lengre enn Levanger Musikkforening.  De fortjener kulturprisen som en anerkjennelse for sin fremragende kulturelle innsats i Levanger kommune. 

Musikkforeningen ble startet av ildsjeler i 1892. Senere har mange ildsjeler båret musikkforeningen frem til i dag.  Blikkenslager Anton Kristiansen ledet Musikkforeningen frem til 1927, og var også foreningens første dirigent.  De spilte første gang ved 17. mai feiringen i 1895, og siden har de deltatt under alle feiringene, sett bort fra de fem krigsårene. Ved kong Håkons besøk i 1906 var de naturlig tilstede med sin underholdning, og ikke minst ved frigjøringen i maidagene 1945. I 2011 spilte de ved kong Haralds tilstedeværelse i forbindelse med åpningen av Trønderhallen. De har gjort Levanger kjent rundt omkring i landet, bl.a. ved ulike musikkstevner.

Som gode forbilder i en ellers mannsdominert forening, tok de i 1962 inn kvinnelige medlemmer, deriblant Solveig Okkenhaug, som fortsatt er aktiv i foreningen.

Levanger Musikkforening fortjener prisen for sin kulturelle innsats i Levanger over en årrekke.

I tillegg fortjener de prisen som inspirasjon til fortsatt innsats og utvikling, Ikke minst som gode forbilder for andre.  

Ludvig Strugstad

----------------
- 22.10.17 Levanger Musikkforening

Jeg foreslår at Levanger Musikkforening får prisen for 2017.

Når man leser Musikkforeningens 125 årsberetning i ”Levanger Historielags årbok 2017” har man begrunnelse nok.

I årenes løp har mange fått sin velbegrunnede pris, men få eller ingen har gledet byen/kommunen så lenge, og med stor musikalsk dyktighet.

Det er derfor på høg tid at Musikkforening får sin anerkjennelse og pris.

Edbjørn Dalslåen

----------------
- 25.10.17 Levanger Musikkforening

Levanger Musikkforening bør få Levanger kommunes kulturpris for 2017.

Samtidig som at Levanger Musikkforening i år feirer 125 år ville kulturprisen vært prikken over i-en. Denne utrettelige gjeng idealister og slitere har uten betaling muntret opp Levangers befolkning gjennom alle år, og har vært et solid varemerke for vår by. Et Levanger uten musikkforeningen er utenkelig.

Det er med stolthet og ærbødighet jeg vil anbefale at Levanger Musikkforening får årets kulturpris.

Ole Kristian Salater

----------------
- 27.10.17 Levanger Musikkforening

Levanger Mannssonglag, LMS, ønsker å foreslå Levanger Musikkforening, LMF, som mottaker av Levanger kommunes kulturpris for 2017.

Begrunnelsene ligger i korpsets mangeårige innsats med korpsmusikk i Levanger. Korpset har i «alle» år stilt opp med musikk på merkedager som 1. og 17. mai, Marsimartnan, kulturuka og utallige andre arrangementer. Korpset har også gjennom årene holdt mange konserter til glede for befolkningen. LMF har således i sin 125-årige historie vært en betydelig kulturfaktor i Levanger. LMF har i mange år også arrangert den tradisjonsrike førjulskonserten i Levanger kirke sammen med Levanger Mannssonglag, en konsert svært mange har satt stor pris på i førjulsdagene.

LMF har også arbeidet for samarbeid og fellesskap med andre korps i kommunen gjennom sitt initiativ til prosjektet «Janitsjar til tusen». Dette samarbeidet er senere videreført av Korpsforum i Levanger og det har betydd mye for rekrutteringen til korpsmusikken i Levanger.

I forbindelse med korpsets 125-årsjubileum mener Levanger Mannssonglag det vil være riktig å belønne korpset med kulturprisen for dets store og markante innsats på kulturfronten i Levanger.

Levanger Mannssonglag
John Grønli, formann
Til toppen av siden


10.10.17 Toralf Lund

 Forslag som PDF

Forslagsstiller: Helge Westerfjell
Til toppen av siden


31.10.17 Erling Neergård

Vi har innstilt Erling Neergård til Ildsjelprisen, men han fyller også kriteriene for kulturprisen. Vi ønsker derfor å nominere han også til denne.

Da elitekoret; det norske solistkor gjestet Levanger i 2015, sa Erling Neergård følgende til avisa: «Vi ønsker å gi Levanger og Innherred denne opplevelsen selv om vi skulle gå i minus». Erling tør å satse, planlegger godt, er en rev på markedsføring og har en formidabel arbeidskapasitet.

Erling er født 1986, han kommer fra Mære, men har nå endelig gjort Levangsbygg av seg. Han studerte ved NTNU, Institutt for musikk. Sommeren 2011 ble han ansatt som kantor i Levanger, siden den gang har han også blitt kunstnerisk leder av Levanger kulturkirke.

Erling ønsker ikke alt for mye oppmerksomhet rundt sin egen person og han har rett i at det er flere som drar lasset sammen med han. Men Erling inspirerer, kommer med ideer, setter høye kunstneriske mål, holder trådene samlet, involverer mange sambygdinger, skaper sosiale arena og sørger for å gi oss andre kulturelle skatter som beriker hver og en av oss.

Kulturkirken har et omfang og kunstnerisk nivå tilnærmet en domkirke-by. Siden etableringen i 2013, har den sørget for nærmere 250 konserttilbud. Erling brenner for at kirka skal brukes aktivt og at levangsbyggen skal føle seg hjemme i kirka. Tilbudet er variert, alt fra Händels Messias, via stumfilmen; «Markens grøde» akkompagnert av Henning Sommerro på orgel, til Skei&PT. Erling ønsker, og legger til rette for, at kulturkirka skal være et konsertsted for lokale aktører og artister. 

Følgende kommentar kom fra en tilhører etter helgens konsertopplevelse; «Glaudium Christianum»: Konsertopplevelsen var formidabel og med en ny innsats fra Erling som gjør at en rett og slett må lure på om han er smidd i jern, den karen!

Vi ønsker å innstille Erling Neergård til kulturprisen 2017

På vegne av Levanger menighetsråd
Arne Okkenhaug
Til toppen av siden


06.11.17 Hans Marschhäuser

Hans har dirigert kor i Levanger i mer en 40 år og har dermed vært en viktig kulturarbeider i kommunen.
Han har dirigert følgende kor:

 • Skogn Damekor
 • Rusk (Ronglan uhøytydelige kor)
 • Skogn Mannskor
 • Koridor
 • Levanger Mannsonglag


Som kordirigent har han også lagt ned mye arbeid i det å ha laget og gjennomført Kabareter, revyer og konserter m.m.m.
Han har også skrevet korarrangement til korene han har dirigert og som han fortsatt dirigerer idag.

Hans mottok fortjenestemedalje fra Norges Korforbund for 50 års aktiv tjeneste i kormiljøet 12 okt 2017.

Vi synes at han har fortjener å få kulturprisen for en så lang og aktiv tjeneste for kommunen.

Inger Lise Aune Leder Skogn Damekor
Til toppen av siden


27.10.17 Ann-Kristin Alstad Reinås (alternativt: Ildsjelpris)

Hun har i en årrekke vært en ustoppelig motivator og miljøskaper i Åsen skolekorps. 
Etter at korpset var truet av nedlegging (sviktende medlemstall) og ikke klarte å stille til spilling på 17. mai 1995, tok Ann-Kristin ansvar. Hun var da leder i støtteforeningen og styremedlem i Åsen skolekorps.

I årene 1996-2000 og 2002-2009 tok hun vervet som leder og utmerket seg som pådriver og initiativtaker i en hardt påkrevet rekrutteringsprosess. Noe hun gjennomførte med glans! Åsen skolekorps er i så måte et forbilde for andre korps i kommunen. Hun har satt standarden!

Hun er fortsatt aktiv i korpsbevegelsen - gudskjelov!
En ekte ildsjel og kulturarbeider!

Gunn Oline Lyngsmo
Til toppen av siden


10.10.17 Malvin Torsvik (kulturpris eller ildsjelpris)

Vi har over flere år sett det arbeidet Malvin Torsvik, lektor ved Nord Universitet, har gjort for å legge til rette for utveksling mellom sykepleiestudenter og ansatte ved sykehuset Levanger og Haydom hospital i Tanzania.

Ett viktig element i dette er at han selv har bodd og arbeidet å nevnte hospital, og snakker derav flytende swahili. Vi har sett på nært hold den jobben han har gjort for å bidra til kulturutveksling siden vi har jobbet ved Haydom hospital, sett hva det har hatt å si for sykehuset og for den landsbyen sykehuset ligger i.

Vi er sikker på at mange sykepleiestudenter over år ville støttet en pris til Malvin Torsvik.Han har og vært vertskap når afrikanske studenter har kommet hit. Også kollegaer på universitetet ville støttet denne prisen.

Selv er han beskjeden om arbeidet han gjør, og jobber mye i det stille - men han oppnår mye som kan måles i menneskelige verdier.

Tron og Gunn Hauan Tronsen


31.10.17 Aashild Bjørgum Øwre

Klikk for forslag som PDF
Forslag som PDF

For Ytterøy historienemnd

Sigrid Skauge - Gerd Stavrum


01.11.17 Jarle Aabakken

Forslag fra Gunhild Sundal som PDF

Til toppen av siden

 

 

 

Publisert: 12.09.2017 13:27 Sist endret: 06.12.2017 16:57
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051