Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kulturprisen 2011 - Anna M. og Karl Laugsand

Pris(se også ildsjelprisen 2011 - kulturstipend 2011)

Driftskomiteens vedtak, sak 27/11, 07.12.11:
Anna Marie og Karl Laugsand
Begrunnelse:
Med base på gården Erstad - øvre på Ytterøya har ekteparet gjennom mange år bidratt til å fremme matkultur – historisk bevissthet og musikalsk aktivitet på høyt plan. Resultatene av deres utrettelige arbeid er synlige både for vår kommune og for distriktene rundt-ja , faktisk ut over vårt fylke.

Ekteparet har for det første vært frontfigurer i det store dugnadsapparatet  som har utviklet Operaen i Bjørvika  Nord til å bli et kvalitetsarrangement som blir lagt merke til i hele Trøndelag og trekker store kunstnere hit for å opptre.
Ut over dette arbeidet for operaen som alene kunne gitt dem kulturprisen, har paret også spilt en vesentlig rolle i stiftelsen Ytterøy Bygdetun. Denne stiftelsen har drevet og driver et omfattende kulturarbeid- med hovedbase i  gårdsanlegget  Bjørvika.

I tillegg har musikklivet på Ytterøya mye å takke folket på Øver-Erstad for gjennom ulike aktiviteter over flere år.
Komiteen er enstemmig om at Anna Marie og Karl Laugsand  vil være  særdeles verdige vinnere av kommunens kulturpris for 2011.

------

Driftskomiteen alene avgjør hvem som skal tildeles priser.

Frist for å komme med forslag: 23. november 2011

Send foreslag/støtt kandidat til Kulturprisen 2011: postmottak@levanger.kommune.no

Mottatte kandidater, sortert på etternavn (antall forslag):

 

--------- forslag sortert på etternavn ----------------------

 22.11.11 - Ingrid Elise Andersen
Ingrid Elise Andersen 

Geir Andersen

Til toppen av siden

 

25.10.11 - Nils Ottar Ask og Varazdat Grigoryan
Jeg foreslår initiativtakerne Nils Ottar Ask og Varazdat Grigoryan alias Vili til årets kulturpris. Disse to har gjennom opprettelsen og driften av Nordlig Regnbue gjort et formidabelt nybrottsarbeid for integreringen av fjernkulturelle innvandrere i Levanger kommune ved å gi dem en talerstol.
Dette er skjellsettende og banebrytende kulturarbeid i den nye multikulturelle virkeligheten i Levanger, og som blir lagt merke til langt utover kommunens grenser.

Terje Carlsen 

Til toppen av siden  

 05.11.11 - Elisabeth og Mustapha Ben Riala (Fenka) - som PDF
Fenka fra forfall til en pryd for Levanger by.

 • Fenka har ei innholdsrik historie, fra rettslokale og fengsel, til bystyresal,bibliotek og ungdomsklubb.
 • Fenka er i dag restaurert til kunstgalleri og har en idyllisk kafé i bakgården.
 • Fenka er et sted for kulturopplevelser, inspirasjon og refleksjon.
 • Fenka har elementer av nordisk natur og arabiske eventyr.
 • Fenka er et skattkammer av billedkunst, fotografi, grafikk, kunsthåndverk, keramikk, tekstiler, litteratur og musikk.
 • Fenka er arena for den årlige litteraturfesten i Levanger.
 • Fenka er et fengsel som fengsler og et av de få fengsler som du får lyst til å besøke på nytt.
 • Fenka er en pryd for Levanger by.


Foreslår at Levanger kommune skal gi årets kulturpris til Elisabeth og Mustapha Ben Riala og Galleri Fenka for deres bidrag til å gjøre Levanger til et fint sted å bo.

Med hilsen
Svein Holthe

------------------------------

22.11.11 - Elisabeth og Mustapha Ben Riala
Jeg støtte forslag om pris til Elisabeth og Mustapha Ben Riala.
 
Paula Sofie Haugan

Til toppen av siden

 

13.10.11 - Kjartan Bergslid
Foreslår arrangøren av Jubileumsgudstjenesten 4. september ved sogneprest Kjartan Bergslid.

Jubileumsgudstjenesten var et unikt arrangement som på en veldig fin måte viste det flotte mangfoldet vi har på Levanger. Kirken har gjennom 1000 år vert en viktig aktør for kulturen i Levanger. Sang og musikk har alltid vært sentral i gudstjenesten. Dette kom fram på en spesielt fin måte i jubileumsgudstjenesten. Dette er flott kultur!

Jeg mener derfor at prisen bør gå til sogneprest Kjartan Bergslid som har gjort en fantastisk innsats med å samle menighetene i Levanger om en felles jubileumsgudstjeneste.

Mvh
Børge Lund 

Til toppen av siden 

 10.11.11 - Rolf Diesen - som PDF
Rolf Diesen fremtrer som aktuell priskandidat først og fremst gjennom sitt utrettelige arbeid for å trekke fram komponisten Paul Okkenhaug og hans verker til den posisjon som kunstneren og hans produksjon innehar i dag:  
Nord-Trøndelag fylkes desidert mest meritterte musikkskaper –  Levanger-komponisten med trygg status som en kunstner av nasjonalt format.

Rolf Diesen var i sin studenttid ved Levanger lærerskole piano- og orgelelev hos Paul Okkenhaug.  Studenten ble fra første undervisningstime i 1966 fascinert av komponisten og hans forhold til musikken, og har siden den gang ivret for at hans skaperverk skulle bli bedre kjent i videre kretser. Diesen har først og fremst konsentrert seg om Okkenhaugs komposisjoner utenom Stiklestad-musikken, og har – delvis sammen med andre entusiaster - stått bak flere CD-utgivelser og notesamlingen ”Fra koral til barcarole” (2000). Han har deltatt aktivt ved planlegging og gjennomføring av Okkenhaug-dagene i 2001, 2005 og 2008. Likeså ved revitaliseringen av Levangerkantaten som ble presentert i DVD-format i samband med kommunens jubileumsår.

Rolf Diesen er også krumtappen i det planmessige arbeid som er nedlagt for å trekke Paul Okkenhaug og hans livsverk inn som inspirator for HiNTs musikkundervisning. Likeså er han aktivt med i det pågående prosjektet: ”Dokumentasjon av kulturarven etter Paul Okkenhaug.”  For snart tjue år siden unnfanget Diesen idéen om å etablere et ”Paul Okken-haug-selskap”, en institusjon som forvaltes av kommunen, fylket, HiNT, Stiklestad nasjonale kultursenter og familien etter Okkenhaug. Dette selskapet skal etter planen stadfestes 2. desember fk.

Det skal tilføyes at Rolf Diesen i årenes løp har vært mye benyttet som pianist/akkompagnatør, en oppgave han alltid har vist å kunne beherske. Diesen er i det hele tatt en personlighet som er grundig og seriøs i all sin ferd og gjerning. Han er kjent som en mann som jobber i det stille. For saken, uten tanke på å plassere seg selv i lyset.

Geir Berg-Lennertzen

------------------------------

20.11.11 - Rolf Diesen
Jeg støtter kandidaturet til Rolf Diesen til å motta årets kulturpris.

Lis Anderson

Til toppen av siden

 23.11.11 - Tove Guttelvik
Eg  forelsår at kulturprisen for 2011 gis til Tove Guttelvik.

Tove har i mange år vore leiar for Levanger kunstforening og har i alle år gjort ein enorm innsats for å formidle kunst og kultur til Levangers befolkning. Ho kan karakterierast som ein stor kultulturpersoligheit. Har vakse opp i Bakkehuset i levanger og har ei solid kulturell danning gjennom familie, oppvekst og miljø. Den viktigaste grunnen til at eg foreslår Tove Guttelvik er imidlertid at ho arbeider målbevisst, og svært mykje, for at kunsten skal komme ut til folket. Ho er ei ildsjel som profilerer kulturarbeid på ein god og folkelig måte og som løfter kunsten og gjer den synleg for oss alle.

Tove har vore aktiv i Levanger kunstforening i mange år, og er sjølve lokomotivet for arbeidet som blir gjort. Det er takka vere henne at Levanger kunstforening haustar god og positiv omtale frå sentralt hald. Gjennom sin stimulerande og demokratiske leiarstil er det lett for oss andre å seie ja til å ta i eit tak, og hennes smittande engasjement, faglege kunnskap og gode humor gjer at vi liker å arbeide på hennes “lag”. Vi har det veldig moro og lærerikt på dette laget! Tove roser oss andre sjøl om vi berre gjer ein brøkdel av det ho gjer. Ho har eit sosialt kunstsyn, ser på kultur  som samfunnsgode, som kvalitet for menneska.

Innan det kunstfaglege er ho åpen for nye ting, både ny og moderne, samt brei og smal kunst. Dette fører til eit mangfald. Ho har ein inkluderande veremåte både som kunstformidlar og som menneske. Ho har også ein sjeldan evne til å ha ein avslappande leiarstil  samtidig med at ho får mykje gjort. Sjøl om vi veit at ho arbeider svært mykje på seine kveldar, framhever ho ikkje seg sjøl. Tove betyr svært mye for Levanger kunstforening, og for at Levanger får mange og gode utstillingar med profesjonell kunst. Ho har også markert seg sentralt og hatt verv i fylkeslag og landsstyre. Ho har  interesse for all slags kunst og kultur, billedkunst, litteratur, historie, arkitektur, tradisjonar og  gamle byggakikkar for å nemne noen.

Hennes stil er å samarbeide med alle. Ho ønsker for eksempel å ha eit nært og godt samarbeid med Levanger kommune, eit arbeid som er godt i gang.
Tove er attpåtil 100 prosent Levangsbygg.

Konklusjon:
Vårt forslag for kulturprisen 2011 går til ein entusiastisk, humørfylt og kunnskapsrik kulturarbeidar gjennom mange i Levanger, Tove Guttelvik.

På vegne av fleire
Herlaug Hjelmbrekke

Til toppen av siden 

 

13.10.11 - Oddbjørn Hagen
Jeg foreslår Oddbjørn Hagen.

Oddbjørn har vært og er en kulturbauta i Levanger i flere tiår.

Han er også kjent ut over Levanger kommune sine grenser og det er med stor forundring at denne mannen ikke har fått prisen før. Han har en bredde i sitt engasjement som er stort og han har gjennom sitt arbeid på kulturfronten gledet både unge og gamle i Levanger kommune i mange, mange år.

Med sitt gode humør og sin allsidighet har han gitt oss mange gledesstunder og gjennom sitt mangeårige allsidige arbeid på kulturfronten fortjener han kulturprisen for 2011.

Gunnar Løvås

Til toppen av siden

 

25.10.11 - Asbjørn Hallem
Foreslår : Dikter, forfatter og kulturarbeider Asbjørn Hallem
 
Viser til artikkel om Asbjørn Hallem i Levanger-Avisa 8. oktober 2011. Det blir for langt å ta med alt denne kulturpersonligheten har gjort som kulturarbeider her i Levanger.

Men nevner noe: Leder for Hallems Trio. Spilte i Lærerskolens orkester. Inntrøndelag Spellemannslag, og Frol Symfoniorkester.
Satte opp flere teaterstykker. Ledet guttekor.Tillitstsværv i Mule skolekorps. Nordbygda 4H og Mule Gammeldansforening.
I hele 21 år spilte Asbjørn i det populære Veteranorkesteret.
Ærespriser for flere dikt i arrangement av Trønder-Avisa. Skrev tekstene til Brusvespillet. I flere sammenhenger i samarbeide med Bjarne Slapgard og Hans Rotmo.
Tekstforfatter og diktleser i mannge sammenhenger.

Asbjørn Hallem var med og starte Eldrehøgskolen i Levanger som senere har utvilet seg til Innherred Seniorforum.

Har utgitt diktsamlingen “ Treet og Du”. Har hatt det ærefulle værv som hovedtaler på 17. mai, og mye mer.
 
Abjørn D.K. Eklo

Til toppen av siden

 

27.10.11 - Frank Haugskott (Scott)
Jeg foreslår Frank Haugskott (Scott) til kulturprisen 2011.

Hans musikkengasjement mot barn og ungdom med kor og rytmisk musikk, mangler sidestykke. Han har originalskrevet barneforestillinger som blir oppsatt på scener utenfor kommunens grenser.

Med en uegennyttig, men like entusiastisk innsats mot barn og unge er han godt likt av kommunens yngre. Undertegnede ble kjent med ham, som kollega, gjennom hans lærergjerning på Skogn folkehøgskole, der han fikk en utrolig god kontakt og dialog med ungdommer fra hele landet.

Frank Haugskott er også utøvende artist med ulike uttrykk innen rytmisk musikk, dans, rock, blues og opptrer så vel i ensemble som solo. Han er avholdt i det lokale og regionale musikermiljøet for sine sjeldne ferdigheter som musiker, musikkarrangement, produksjon og komposisjon. Frank deltok med sin sang under sorgarbeidet i Levanger etter 22. juli-terroren. Ikke et øye var tørt under hans opptreden på scenen på torget i Levanger.

Frank er også entreprenør innen kultur og har forestått flere arrangementer i Levanger, til glede for publikum. Frank Haugskott (Scott) bør tildeles kulturprisen 2011.

Gisle Aarlott

Til toppen av siden

 

27.10.11 - Annar J. Johansen
Vår begrunnelse for at vi mener Annar J. Johansen er en sterk kandidat er:

 • Da kommunen hadde kulturstyre var han leder av denne i 2 perioder.
 • Han var en av initiativtakerne til opprettingen av Stiftelsen Levanger Museum,og ble valgt til ordfører i Stiftelsens første representantskap.
 • Han har vært med i styret for Stiftelsen Levanger Museum i 28 år.
 • Han var leder for Bymuseet i Levanger i 2 perioder, nestleder siden 2004.
 • Han sitter som kommunens representant i Rådet for SNK.
 • Han har gjennom Bymuseet vært aktiv i etableringen og gjennomføringen av 1000-årsjubileet.
 • Han har sammen med andre fra Bymuseet gjennomført en rekke byvandringer for lokalbefolkningen og tilreisende.
 • Han har vært pådriver for etablering og gjennomføringen av 1000-årsstokken.
 • Utenom museal – og kulturaktivitet er han et aktivt medlem i Levanger Redd Barna og sitter i styret for lokallaget.


Dette viser at Annar J. Johansen i en årrekke har gjort en fremragende innsats for kulturarbeidet i Levanger, og vi mener han er en verdig kandidat til kulturprisen.

Med vennlig hilsen
Randi Aasenhus og Kjellrun Støp

Til toppen av siden

 

23.10.11 Kai Lennert Johansen
Han har laget tekst og melodi til Jubileumssangen: Levanger – 1000 år.

For hans innsats med å danne 1000 års-koret, få alle barna til å synge samstemt.

Her ligger det mye øvelse bak, han har besøkt skolene, og øvd med elevene .

Tenk  2200 skolebarn sang for kongen i Trønderhallen under hans ledelse, når kongen var på besøk 23. august.

Vi har også hatt glede av å høre 1000årskoret flere ganger i jubileumsåret, første nyttårsdag på torvet hvor skolebarna sto oppstilt, og sang for full hals, På årets 17.mai, koret ga oss fortsatt en stor opplevelse.

Dette har vært store opplevelser for befolkningen i Levanger, og stor sangglede for skoleelevene som har fått ta del i dette

Derfor håper jeg at vi kan gi årets kulturpris til Kai Lennert Johansen.

Mvh.
Anne-Grethe Hojem 

Til toppen av siden

 

19.10.11 Karl og Anna Marie Laugsand
Ekteparet Karl og Anna Marie Laugsand er "Operaen i Bjørvika"s far og mor! De har i alle år vært med i arrangementskomiteen, men har nå bedt om avløsning. En pris til ekteparet for deres kulturelle innsats ville vært en fin måte å takke dem for det de satte i gang og det de har bidratt med!

Dette arrangementet har i 11 år spredt kultur til folket i Levanger kommune. For hvert år trekker arrangementet flere og flere til det trivelige bygdatunet. Arrangementet har gjort opera "folkelig".
Publikum drar fra Ytterøy beriket av en svært god opplevelse.

Operaen i Bjørvika har satt Ytterøya og Levanger på kulturkartet langt ut over regionen. I 2 år har operapersonligheter kommet helt fra Oslo for å være konfreransierer!

Jeg har vært publikum i mange år, og gleder meg allerede til neste sommer!

Turid Fossan Midjo, Trollsvingen 7B, Ranheim 

------------------------------

22.10.11 Karl og Anna Marie Laugsand
Styret og Rådet i Stiftelsen Ytterøy Bygdetun er kjent med at Karl og Anna Marie Laugsand er foreslått til Levanger Kommunes kulturpris 2011.
Forslaget støttes. 

Ekteparet Karl og Anna Marie har begge bidratt med mange ideer og mye frivillig innsats siden Stiftelsen Ytterøy Bygdetun ble etablert i 1994.  "Opera i Bjørvika avd. nord", er ene og alene ekteparets ide. Kulturarrangementet har utviklet seg fra sin spede begynnelse med to amatørsangere og 40-50 tilhørere i 1998 til i dag med profesjonell sangere og musikerstab som de to siste åra har hatt 700 - 800 tilhørere i det naturlig firkanttunet i "Øverbjørvika" på Ytterøy. I tillegg til profesjonalitet legges det også opp til at operascenen i bygdetunet skal være arenaen hvor regionens barn og ungdom under utdanning og sangere i starten av sin karriere, skal få vise hva de kan.
 
Operasjangeren og den klassiske musikken er ved arrangementet på Ytterøya, alminneliggjort uten at det er redusert på krav til seriøsitet og kvalitet.
 
Arrangementet ble fra 2011 utvidet til å inneholde kirkekonsert og mulighet for en tur på bygda hvor øya og kulturlandskapet blir presentert av kunnskapsrike guider. Et stort operakor på ca 100 sangere deltar både i kirka og under operaen.  Koret er en fellessatsning hvor alle kor i Levanger er invitert til å bidra.
 
Karl og Anna Marie har bidratt til et naturlig tett samarbeid med Opera i Bjørvika avd. Sør, Kirsten Flagstad Plass 1, Oslo og operamiljøet forøvrig i landsdelen.
Noe som har ført til en fin kobling mellom det profesjonelle og amatørskapet både hva gjelder selve arrangementet og innsatsen på scenen.
Ekteparet Karl og Anna Marie har villig tatt i mot tilreisende deltakere i sin egen heim, gården Erstad Øvre og gjort besøket på Ytterøy for deltakende profesjonelle sangere til en helhetlig kulturopplevelse som avsluttes søndag formiddag med en minikonsert for bygdas aldrende befolkning på Ytterøy Helsetun.
 
I 2011 ba både Karl og Anna Marie om avløsning fra sine oppgaver knyttet til Opera i Bjørvika.  De ga selv inntrykk av at de i noen år framover ønsket å kunne delta som mottakere av den kulturopplevelsen dette kulturarrangement er blitt.  Det fortjener de. 

Og de fortjener Levanger Kommunes kulturpris for Levanger kommune 2011. 
En tydelig markering av at kommunen setter pris på hva de ved sin innsats og ideerikdom har skapt.
 
For Styret og Rådet i Stiftelsen Ytterøy Bygdetun    

Sigmund Laugsand
7629 Ytterøy 

------------------------------

08.11.11 Karl og Anna Marie Laugsand
Jeg støtter forslaget om å tildele årets kulturpris til Karl og Anna Marie Laugsand.

Å bringe både kvalitetsopera og kvalitetsmat til folket, burde så absolutt være en kulturpris verdig og Karl og Anne Marie gjør begge deler på en oppsiktsvekkende profesjonell og inspirerende måte.

Argumentene for å gi prisen til Karl og Anna Marie er allerede godt listet opp tidligere her, så jeg bare slutter meg til bejublingen, og håper de får sine vel fortjente stemmer.

Hilsen Maija Skille

------------------------------

22.11.11 Karl og Anna Marie Laugsand
Jeg støtter forslaget om å tildele årets kulturpris til Karl og Anna Marie Laugsand.
 
Hilsen Fanny Gausen

Til toppen av siden

 22.11.11 - Levanger mannssonglag
Levanger mannssonglag fortjener kulturprisen 2011.
 
De ble stiftet i 1905 og er en av Levangers store kulturbærere med konserter, revyer og andre arrangement til stor glede for kommunens befolkning.
Levanger Mannssonglag er en kulturfaktor i vår kommune.
 
Koret er en veldrevet organisasjon som gleder mange faste tilhengere, ikke minst er de til stor glede for sykehusets
pasienter hver 17. mai og 1. juledag, likeledes underholder de med sang på torvet hver 17. mai.
Koret har også lang tradisjon med sang i Levanger kirke 1. juledag.
Den tradisjonnelle julekonserten tredje helg i advent med Levanger Mannssonglag er et fast innslag i juleforbredelsene for mange.
 
Mannssonglaget har gitt ut bok om lagets 100 årige historie, kassetter og CD. 
 
Nå har nok en gang Levanger Mannssonglag laget en ny revy.
Denne gang i forbindelse med vår kjære bys 1000 års jubileum.
Revyen heter "1000 & en hatt" og har seks fulle forestillinger med ca. 800 besøkende på Nordtun Grendehus, Mule.
Forestillingen er en suksess, og det har vært stor rift om billettene.
De har da spilt for over 30.000 publikummere i over 40 år med sitt konsept med underholdning, mat og dans.
Fra starten i 1905 til 1970 har de hatt aftenunderholdninger og revyer.
 
De har en aktiv medlemsmasse og flere av sangerene har 50 års medlemsskap! 
De har i løpet av sin 105 årige historie hatt over 1000 medlemmer!

Lene Stamnes

Til toppen av siden

 21.11.11 - Hans Marschhäuser
Hans Marschhäuser- korsangens venn
Hans er virkelig korsangens venn, en ildsjel igjennom mange år. Helt fra barndommen har Hans sitt liv vært preget av sang og musikk.
Her vil vi se tilbake på de siste 30 år, da innen korsang og som kordirigent:

I 1977 startet han opp som sanger i Levanger Mannssonglag, ble visedirigent fra 1978, han har også vært medlem i Levanger Blandakor og dirigent i Skogn Mannskor.

De siste 7 årene har vi i Skogn Damekor hatt gleden av å ha ham som vår dirigent. En dirigent som får frem det beste av sang og klang i oss, og ikke minst er han en stor motivator.
På mange av våre sanger står det: arrangert for damekor av Hans Marschhäuser.

Gjennom 30 år har han skrevet, oversatt og arrangert mange tekster for ulike kor. Arkivet hjemme i kjelleren hans er stort og innholdsrikt. Med dette har han gjort små og store sanger, og musikalske verk tilgjengelig for korsang. Det gjelder både norske og utenlandske sanger. Språk ingen hindring, her er det tekster både på engelsk, italiensk, estisk m.m. Godt og viktig kulturarbeid er dette.
Revy og cabarée er kulturinnslag et sangkor gjerne stiller med. Hans har bidratt med scenekunst av klasse.

I sin tid med Levanger Mannssonglag var han delaktig i deres årlige revyoppsettinger. Skogn Mannskor og Skogn Damekor har opp igjennom årene hatt mange cabaréer. Mye av dette takket være Hans for gode tekster, mesterlig regi og arrangement.

Korsangere flest syns det er stas å få delta på konserter, gjerne konsert med en ”sangstjerne”. Med dette får publikum høre flott korsang og bli ”kjent” med profesjonelle sangere. Takket være Hans har Levanger hatt besøk av bl.a Göran Fristorp, Øystein Dillan Vardehaug, Kåre Bjørkøy, Åse Rakel Bøhn, Merete Trøan, Stephen Brandt Hansen og enda er det sikkert flere.
Disse har, sammen med korister og dirigent gitt innbyggere i Levanger minnerike kulturelle opplevelser.

Vi i Skogn Damekor setter umåtelig stor pris på dirigenten vår og håper at han blir tildelt kulturprisen for 2011 for lang og tro tjeneste innen musikk- og korliv i Levanger kommune.

Korsang er et viktig element i et Folkehelseperspektiv. I forbindelse med den nye Samhandlingsreformen blir alle lag og foreninger utfordret til aktiv deltagelse for å fremme Folkehelsa. Der er derfor meget viktig å berømme personer som har en genuin interesse for dette arbeidet.

Vennlig hilsen
Skogn Damekor
v/leder Sissel Hynne Moås

Til toppen av siden

Publisert: 06.11.2009 15:38 Sist endret: 30.11.2017 09:50
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051