Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kulturprisen 2009 - Levanger kommune

(se også ildsjelprisen 2009 - kulturstipend 2009)

Driftskomiteens vedtak 02.12.09: Kulturprisen 2009 tildeles Kjellrun Støp

----------------------

Send begrunnet forslag på kandidat til Kulturprisen 2009:

postmottak@levanger.kommune.no

(om ønskelig, - foreslå gjerne kandidater som allerede er foreslått/ - støtt tidligere forslag)

Forslagsfrist: 24.11.09 - forslagsrunde avsluttet!

Driftskomiteens sak 35/09, 02.12.09

----------------------

Mottatte forslag, sortert på etternavn/lagsnavn:

 

23.11.09 - Ingrid Elise Andersen
Ønsker å foreslå Ingrid Elise Andersen.
Hun har brukt hele sitt liv til å underholde andre med sang, musikk og teater. Det er både i arbeid og hele hennes fritid.
Her er noen punkter:

 • Tidlig med i Skogn Ungdomslag. Teater var tingen. Senere også instruktør.
 • Sang kirken ved begravelser og konserter/bryllup
 • Underholdning på private arangement. (bursdager mm)
 • Pulverkaffe
 • Byteatret
 • Raud vinter
 • Å nå underholdning på sykehjemmene i kommunen


Dette er noe av det jeg kan komme på i farten, men dere kjenner sikkert Ingrid Elise godt og vet om hennes "bragder". Det er en fryd å høre henne synge.

Ragnar Norøy 

Til toppen av siden

22.11.09 - Eva-Gunn Eide
Jeg støtter Frank Haugskott sitt forslag på Eva-Gunn Eide.
 
Arne Ramdal

===============================================

13.11.09 - Eva-Gunn Eide
Eva-Gunn Eide har vært en anonym, men særdeles viktig person i Levangers kulturliv. Hun har stått sentralt i arrangering av ungdommens kulturmønstring i en årrekke. Hun fungerer for tiden som daglig leder på Festiviteten og klarer å skape oppmerksomhet rundt kinoen på tross av begrensede ressurser. Hun er kreativ og arbeidsom. 
Et godt eksempel er hennes oppfinnsomhet under kinoens dag, der hun i år arrangerte kino på Magneten med suksess.

Eva-Gunn jobber i tillegg som sekretær ved kulturskolen i Levanger. 
Hennes innsats, som mange ganger går utover hennes arbeidsområde, er en viktig ressurs for Kulturskolen. Hun er aldri red for å ta i et ekstra tak. Hun bærer lydannlegg, kobler lys og rigger scener til langt på natt.

En person som virkelig fortjener en oppmerksomhet er Eva-Gunn Eide.

Frank Haugskott

Til toppen av siden

23.11.09 - Asbjørn Eklo
Vi støtter forslaget fra Liv Salthammer Kolaas og Trond Kolaas på Asbjørn D. K. Eklo til Kulturprisen 2009

Harriet og Harald Hjelde

===============================================

14.11.09 - Asbjørn Eklo
En sterk kandidat til årets kulturpris må være Asbjørn Eklo.
Gjennom en mannsalder har Eklo gjort en imponerende innsats innenfor Levangers kulturliv.
Som eksempler på hans store aktivitet kan nevnes:

 • Flere bøker der han belyser historisk og arkitektonisk bakgrunn for bygninger i Levanger sentrum.
 • ”En historiebok om Levanger” i fire bind, der data om personer og begivenheter i Levanger før og nå blir sikret fra å gå i glemmeboka
 • Utallige artikler i offentlige publikasjoner om lokalhistoriske emner
 • Initiativtaker til reising av bautasteinen ved Levanger kirke, som hedrer lokale falne i den andre verdenskrig
 • Hans engasjement i forbindelse med Sejersteds park


At Eklo fortsatt er like aktiv i sitt kulturrelaterte arbeid, svekker vel heller ikke hans kandidatur. Han fortjener etter vår mening virkelig en påskjønnelse!
Vi foreslår at Asbjørn Eklo blir tildelt Levanger kommunes kulturpris for 2009

Liv Salthammer Kolaas og Trond Kolaas

Til toppen av siden

25.11.09 - Martin Friberg
Jeg vil foreslå Martin Friberg som mottaker av kulturprisen 2009.
Begrunnelse er etableringen av det utrolig innholdsrike gårdsmuseet i Nordenget. De som ikke har vært der, bør absolutt ta seg en tur.
Alternativt at Martin Friberg tildeles ildsjelprisen 2009.

Arvid Tverdal

===============================================

24.11.09 - Martin Friberg
Martin Friberg bør få kulturprisen eller ildsjelprisen for hans gårdsmuseum i Markabygda.
Han innsats for å samle gamle maskiner med mer er helt unik.  Han fortjener den heder og ære som ligger i å få kulturprisen eller ildsjelprisen av Levanger Kommune.

Arne Sveipe Knudsen

Til toppen av siden

23.11.09 - Johan Gustad
Jeg støtter fullt og helt opp om foslaget på Johan Gustad til årets kulturpris. Han har i en årrekke lært opp strykere i Musikkskolen med tålmodighet og musikalsk forståelse. En meget verdig kandidat til Kulturprisen 2009.

Toralf Granaune

=============================================== 

10.11.09 - Johan Gustad
Jeg foreslår Johan Gustad som en verdig kandidat til kulturprisen for 2009.
 
Gjennom årene har kulturskolen fått tradisjon for å bli et godt arnested for musikalske utøvere. Listen over fremragende kunstnere som fikk sin start der blir stadig lengre.
Johan Gustad, som mangeårig fiolinlærer, står sentralt her. Han er en stor inspirator for elever ved kulturskolen, som lærer og selv en dreven orkestermusiker.

Han samkjører sin virksomhet som musikklærer med Frol Symfoniorkester slik at elevene får oppleve å spille i orkester. Dette kan ha, og har, en helt avgjørende betydning for elevenes lyst på en videre musikals karriere. Johan Gustad har gitt mange, etterhvert profesjonelle utøvere innen musikk fra Levanger, det gode utgangspunkt for deres videre musikalske karriere.

Med sin lune og gode framtreden og hans evne til å formidle musikalsk lærdom til sine elever gjennom en årrekke synes jeg Levanger kommune skal gi årets kulturpris til Johan Gustad. 

Arnstein Wekre

Til toppen av siden

23.11.09 - Oddbjørn Hagen
Jeg vil foreslå Oddbjørn Hagen til kulturprisen 2009. Han er en multikunstner som med egne kunstneriske "sprell", og som leder an kulturskolen har satt dype spor etter seg i alle generasjoner av levangsbygg - og videre utover Norge. Han er en inspirert inspirator og fortjener å bli omtalt både som kulturprisvinner og som ildsjel.

Olav Skille

===============================================

17.11.09 - Oddbjørn Hagen
Jeg støtter Terje Karlsen sitt forslag på Oddbjørn Hagen. Oddbjørn har vært og er en kulturbauta i Levanger.

Han er også kjent ut over Levanger kommune sine grenser og det er med stor forundring at denne mannen ikke har fått prisen før. Han har en bredde i sitt engasjement som er stort og han har gjennom sitt arbeid på kulturfronten gledet både unge og gamle i Levanger kommune i mange år.

Med sitt gode humør og sin allsidighet har han gitt oss mange gledesstunder og gjennom sitt mangeårige allsidige arbeid på kulturfronten fortjener han kulturprisen for 2009.

Gunnar Løvås 

===============================================

11.11.09 - Oddbjørn Hagen
Foreslår Oddbjørn Hagen til Kulturprisen 2009.
Oddbjørn leder Kulturskolen på en fortrinnlig måte.

Han er engasjert i kulturarbeid langt utover normert arbeidstid, og langt utover det en kan forvente av en ansatt. Utenom dette har han vært og er han en fremragende ambassadør for Levanger gjennom sin gjøglerier og regioppgaver i og utenom Levanger.

Oddbjørn Hagen er også mangeårig medlem av Levanger-oktetten, og har derigjennom skapt glede og entusiasme for tusener av barn og voksne landet over i mer enn en mannsalder. Oddbjørn fortjener denne prisen fordi han skaper livsglede og kulturengasjement på tvers av generasjoner, og fordi han setter Levanger som kulturby på kartet.

Terje Carlsen

Til toppen av siden

23.11.09 - Liv Laugsand
Foreslår Liv Laugsand som kandidat til Levanger Kommunes kulturpris for 2009.

Liv Laugsand har vært ansatt som pianolærer i musikk- og kulturskolen fra 1987. Før det var hun timelærer i flere år. I tillegg har hun også hatt elever privat. Hele tiden har undervisningen blitt holdt hjemme. Det er gjennom denne undervisningen mange barn og unge som har fått sine grunnleggende ferdigheter i pianospill og ikke minst, fått en grunnleggende innføring i musikk. Liv har også gjennom sitt eget engasjement og undervisningsopplegg maktet å holde på sine elever svært lenge, og dermed brakt dem til et relativt høyt ferdighetsnivå. Dette kommer blant annet til uttrykk ved at fem av hennes elever har fått ”Ruth og Oddvar Hegstads Musikkpris”

Mange har i årenes løp hatt glede av pianomusikken til Liv Laugsands elever. Først og fremst de enkelte elever og deres familier, men også utallige arrangement både på skole og i andre sammenhenger. Ikke minst har beboerne ved Ytterøy Helsetun hatt glede av elevenes opptredener.

Liv Laugsand dirigerer kirkekor i jula. 

At Liv Laugsand over så lang tid har stilt seg og sitt hjem til disposisjon for pianoelever på Ytterøy har gitt kulturlivet her og i Levanger for øvrig utrolig mye. Derfor er Liv Laugsand vår kandidat til Levanger Kommunes kulturpris for 2009.

Sæbjørn Veiteberg

Til toppen av siden

10.11.09 - Sheila Lian (også foreslått til Ildsjelprisen 2009)
Sheila Lian har i en mannsalder vært og er fortsatt en drivende kraft i Levanger Svømme og Livredningsklubb.
 
Selv om hennes egne barn sluttet i klubben har Sheila fortsatt som bærebjelke. Gjennom sin unike evner til å oppmuntre, støtte og redusere prestasjonsangst hos barna har Sheila bidratt til at svømmere i klubben i alle år har hevdet seg på nasjonalt nivå. Dette til tross for at kommunens evne og vilje til å serve oss med akseptable svømmeanlegg har vært fraværende.
 
Leiken i svømmeopplæringen, og det sosiale utenom selve svømmetreningene, har Sheila alltid fremhevet som viktig. Dette har gjort at det har vært stor pågang for å bli medlem av klubben.
I tillegg har foreldre vært pågående for at klubbens trenere skulle lære  barna basale svømmeferdigheter - en livreddende ferdighet som skolen ikke har klart å ivareta utviklingen av.
Sheila har innad i klubben administrert denne pågangen på en enestående måte slik at de færreste har opplevet å blitt avvist og barna har fått sin livreddende svømmeopplæring.
 
Sheila er et medmenneske det er lett å bli glad i, og jeg vet jeg har mange hundre barn og voksne med meg i ønsket om at Sheila enten skal få sin fortjente kulturpris eller en ildsjelpris.
 
Olav H. Holm

Til toppen av siden

23.11.09 - Alf B. Rostad
Jeg vil med dette foreslå Alf B. Rostad til Kulturprisen i Levanger 2009.

Han var med og stiftet Levanger Judoklubb i 1972 og har nå i mange år vært leder i klubben. Nesten uansett hvor livet har bragt ham, enten det gjalt utdanning eller militærtjeneste har han fått i gang judoklubber. Det være seg i Bodø, på Verdal, under FN-tjeneste i Midt-Østen og flere steder.

Men det som først og frems gjør Rostad fortjent til en kulturpris er den tid og energi han på sin fritid legger ned for barn og unge i Levanger og omegn. Det er ikke sikkert at så mange utenfor det nære miljøet kjenner dybden av den innsatsen han gjør, for i dette vil han på ingen måte fremheve egen person.
Som judoklubbens høyest utdannede trener prioriterer han å selv ta hovedansvaret for treningene til de yngste nybegynnerne som kommer til klubben.

Egentlig blir trening et for fattig begrep på det Rostad gjør. Oppdragelse vil være mer dekkende. Mye tid brukes på å innprente gode holdninger i de unge håpefulle. Det legges stor vekt på at de skal lære seg å respektere hverandre og sine medmennesker og kunne ta ansvar for sine handlinger. Han står bak judoklubbens prinsipper om at unge klubbmedlemmer etter hvert skal få mulighet til å praktisere og utdannes til trenere. Underveis blir de under Rostads overoppsyn gitt muligheten til å ta delansvar for yngre treningsgrupper og gjennom dette være gode rollemodeller for de yngste .
Hver trening for nybegynnerne starter med at trenerne med Alf i spissen håndhilser på utøverne. Ikke en av dem er det minste i tvil om at det som skal til er et fast håndtrykk og at man ser den man hilser på i øynene.

Gjennom årene har mange fra Levangers befolkning vært innom judoklubben, om så ikke for lenger periode enn en sesong. Hvis de tenker etter vil de helt sikkert huske gode ord og råd fra Rostad som de har tatt med seg videre i livet. Han har vært med så lenge at mange av dem nå er voksne og kommer til klubben med sine barn for at de skal få oppleve noe av det samme, for Alf er der fortsatt. Rostad er også en av de som var med på å bestemme et av klubbens viktigste verdigrunnlag som er å være med å gi et positivt bidrag til barn og unges oppvekstvilkår i området. Dette er ikke bare en floskel, men noe Alf Birger Rostad til fulle omsetter i praktisk handling i sitt møte med Levanger og omegns barn og unge. Han er ikke kun opptatt av at de skal bli gode idrettsutøvere, men interesserer seg for hele mennesket.
 
Ved siden av sitt virke der judoen er hans arena mot barn og unge er Rostad også opptatt av flere sider av Levangers kulturliv. Det finnes sikkert en rekke personer som på sin måte er verdig Kulturprisen i Levanger. Alf B. Rostad er definitivt en av de fremste i den rekken. 
 
Johnny Lund

Til toppen av siden

Publisert: 06.11.2009 15:38 Sist endret: 13.10.2010 13:09
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051