Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Ildsjelprisen 2013 - forslag

Pris(se også Kulturprisen 2013 - kulturstipend 2013 - frivilligprisen 2013)


Ildsjelprisen 2013 tildelt:

Kjellrun og Oddvar Skjerve

Vedtak og begrunnelse: Driftskomiteen sak 52/13


Frist for å komme med forslag: 22. november 2013

Send foreslag/støtt kandidat til Ildsjelprisen 2013: postmottak@levanger.kommune.no

Mottatte kandidater, alfabetisk etternavn (antall foreslåtte kandidater 3):


16.11.13 Turid Inderberg
Jeg vil foreslå ildsjelprisen 2013 til Turid Inderberg, Levanger.

Levanger Vel er en gammel forening stiftet 12. september 1934. Dette var en meget aktiv forening for både byen og nærmeste omland.

Årene før krigen gikk med til å skaffe stedet et Sjøbad, og arbeide med å forskjønne Staupshaugen. Foreningen var driftig med renhold av byens gater og fortau.

Etter krigen startet Levanger Vel opp Levangerdagene som var forløperen til Levangermartnan.

I åtti-nitti- årene gikk Levanger Vel dårlig og døde ut selv om Levanger kommune var representert med en person i et styre som ikke fungerte.

Flere forsøkte å få liv i foreningen igjen, uten at det lyktes.

I 2008 ble Turid Inderberg valgt til leder i foreningens styre. Under mottoet Levanger triveligst i Trøndelag ble det full fart i foreningen igjen. De plantet blomster i Sejersteds park. Foreningen er aktiv i julegate, fakkelnatt, blomstertårn og torgfest under martnan og mye mer. Turid Inderberg står på får foreningen og det siste er at de har skaffet stedet en hestestatue med forbondeslede og kjørekar i full størrelse som skal avdukes under Marsimartnan 2014.

Turid er en ildsjel derfor vil jeg foreslå henne til ildsjelprisen 2013.

Asbjørn D.K. Eklo


18.11.13 Sturla Lorås
Jeg vil foreslå Sturla Lorås som kandidat til Ildsjelpris 2013.

Den jobben han gjør for folkehelse og samhold på Nesset er formidabel. Han har flere verv i Nessegutten, og er konstant i aktivitet enten i form av trener, leder eller dugnadsjobbing.

Jeg tør påstå at ingen er i nærheten av hans arbeidsinnsats for sitt nærmiljø/idrettslag. Han er også nyskapende i forhold til treningsaktiviteter for voksne. Formålet med voksenaktivitetene er selvfølgelig å få folk i form, men også at vi voksne skal bli bedre forbilder for våre håpefulle.

Erling Gevik

----------

21.11.13 Sturla Lorås
På vegne av Hovedstyret i Nessegutten ønsker jeg å nominere Sturla Lorås til Ildsjelprisen 2013 i Levanger.

Sturla fikk Nesseguttens ildsjelpris i 2012. Dette som påskjønnelse for et både bredt og langvarig godt arbeide for Nessegutten. I tillegg som motivasjon for å stå på videre, noe Sturla virkelig har gjort!

Sturla har ulike funksjoner i klubben. Han er leder for Skiavdelingen og derigjennom med i klubbens Hovedstyre. Han er svært delaktig i planlegging av den videre anleggsutvikling i klubben og har nylig forestått nødvendige spillemiddelsøknader. Hjemmeside og Medlemsnett er det Sturla som har størst kompetanse på og således naturlig aktør i både vedlikehold og videre utvikling av disse.

Sturla er videre den som har iverksatt voksenaktiviteter som sykkelgruppe, Boot-camp, skitreninger for voksne, familietreninger med frokost på lørdager, skisamlinger både på samfunnshuset og i Edsåsdalen, deltakelse i St. Olavslopp, osv. osv. Sturla er selvsagt også opptatt av barneidretten og er både fotballtrener, skitrener og generelt med der det trengs en instruktør.
Dugnader i Nessegutten uten Sturla er en sjeldenhet. Han er selvsagt også dugnadsgeneral for martnasvakta som omfatter 60 personer i klubben.
I tillegg har Sturla tatt et stort ansvar for videre utvikling av skiidretten i Levanger kommune. Dette gjennom Levangerregion Ski samt i utvikling av skirenn i regi Tour de Tomtvatnet. Som om dette ikke er nok er Sturla en godt likt instruktør på 3T med Spinning, Boot-camp og andre aktiviteter på planen.

Nessegutten og Levanger har mye å takke Sturla for. Vi synes Ildsjelpris 2013 i Levanger naturlig skal gå til Sturla Lorås.

Olav Midtsian Salater


18.11.13 Oddvar Skjerve
Jeg foreslår Oddvar Skjerve til årets Ildsjelpris

Begrunnelse:
Oddvar har i en tidsperiode på 10-15 år lagt ned et stort uegennyttig arbeid i å tilrettelegge for turgåere, både voksne og barn, i områdene Torsbustaden, Lundsbustaden , Skjøtingen og Tomtvannet.

Skjøtingstua
Han er primus motor for å holde Skjøtingstua åpen for skigåere gjennom hele vintersesongen.
På vinters tid kjører han proviant opp til Skjøtingstua, ordner ved, organiserer vertskap m.m.
Oppgradering og vedlikehold av Skjøtingstua foregår kontinuerlig i regi av Oddvar.
Han er tilgjengelig gjennom hele vinteren for transport av varer og materialer for hytteeiere I Skjøtingen.
Han har organisert matstasjon for skirennet Vintergauken i en årrekke.

Skiløypetraseer
Han har også vært aktiv bidragsyter i å få rydda skiløypetrase fra Skjøtingsua over Skjøtingen , rundt Tomtvannet og retur Skjøtingstua. Ei løype som har blitt svært populær.
Disse Skiløypene benyttes nyttes av både hytteeiere ved Tomtvannet og skigåere for øvrig.
Dette arbeidet startet opp 2007- 2008.

Restaurering
Oddvar har også bidratt i stor grad ved restaurering av ny hytte på Lundsbustaden, sesongen 2008-2009. Denne brukes av barn i alle aldre gjennom hele skisesongen.
Han har også bidratt sterkt i restaurering av Torsbustadhytta, i perioden 2010-2013.

Bukkhaugen
Bygging av "gapahuk" på Bukkhaugen 2010, sto Oddvar ansvarlig for.
Bygging av tursti fra Lundsbustaden opp til Bukkhaugen, perioden 2012-2013, sto også Oddvar ansvarlig for.
Alt dette arbeidet foregår i regi av Skogn IL skigruppa.

Nord Trøndelag Turistforening
De siste 2 åra, har Oddvar vært en aktiv bidragsyter i å restaurere Turistforeningens nye hytte "Branok" ved Storelva.
Oddvar er overmoden for både Ildsjelpris og Frivillighetspris etter mitt skjønn.

Bodil Bjøraas Rønning - forslag som PDF


Til toppen av siden

Publisert: 15.10.2013 08:57 Sist endret: 29.10.2014 08:22
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051