Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Ildsjelpris 2015 - Arnold Hjelde

(se også kulturprisen 2015 - kulturstipend 2015 - frivilligprisen 2015 - byggeskikkpris 2015)

Driftskomiteen 09.12.15, sak 37/15

Ildsjelpris 2015 tildeles:

Arnold Hjelde


Frist for å komme med forslag: 20. november 2015

Send foreslag/støtt kandidat til Ildsjelprisen 2015:

postmottak@levanger.kommune.no


Mottatte kandidater, alfabetisk etternavn (antall foreslåtte kandidater 4+1):


16.11.15 Asbjørn Douglas K. Eklo
Jeg vil foreslå at Ildsjelsprisen 2015 , går til Asbjørn Douglas K. Eklo.

Han er et sjeldent engasjert og kunnskapsrikt menneske, og kan byen sin og historien i detalj.

Som ivrig skribent, så lar han oss andre få innsikt i Levanger by sin historie, og maken til patriot for byen , har vi vel knapt. Jeg leser alle avisinnlegg jeg kommer over av Asbjørn, og for meg som innflytter, er han et redskap til forståelse og kunnskap av og om mye som jeg ellers ikke ville visst om Levanger by.

Ann Helene Jamt Dahl.


17.11.15 Sturla Lorås
Sturla Lorås for sitt mangeårige og timelange arbeid for unger, ungdom og voksen i Nessegutten. Med sitt arbeid har han skapt ulike arenaer for trening, engasjerer seg i flere idrettsgrener for å skape bredde og ikke minst med sitt vesen sprer glede og positivisme i idrettslaget.

Renate

-------

20.11.15 Sturla Lorås
Sturla Lorås er av Renate nominert til Ildsjelprisen. Sturla ble også nominert i 2013 med følgende begrunnelse:

Sturla fikk Nesseguttens ildsjelpris i 2012. Dette som påskjønnelse for et både bredt og langvarig godt arbeide for Nessegutten. I tillegg som motivasjon for å stå på videre, noe Sturla virkelig har gjort!

Sturla har ulike funksjoner i klubben. Han er leder for Skiavdelingen og derigjennom med i klubbens Hovedstyre. Han er svært delaktig i planlegging av den videre anleggsutvikling i klubben og har nylig forestått nødvendige spillemiddelsøknader. Hjemmeside og Medlemsnett er det Sturla som har størst kompetanse på og således naturlig aktør i både vedlikehold og videre utvikling av disse.

Sturla er videre den som har iverksatt voksenaktiviteter som sykkelgruppe, Boot-camp, skitreninger for voksne, familietreninger med frokost på lørdager, skisamlinger både på samfunnshuset og i Edsåsdalen, deltakelse i St. Olavslopp, osv. osv. Sturla er selvsagt også opptatt av barneidretten og er både fotballtrener, skitrener og generelt med der det trengs en instruktør.
Dugnader i Nessegutten uten Sturla er en sjeldenhet. Han er selvsagt også dugnadsgeneral for martnasvakta som omfatter 60 personer i klubben.
I tillegg har Sturla tatt et stort ansvar for videre utvikling av skiidretten i Levanger kommune. Dette gjennom Levangerregion Ski samt i utvikling av skirenn i regi Tour de Tomtvatnet. Som om dette ikke er nok er Sturla en godt likt instruktør på 3T med Spinning, Boot-camp og andre aktiviteter på planen.

Siden den tid har Sturla økt sitt engasjement med å være en av generalene i realisering av turstier på Nesset. Dette er et lavterskel folkehelsetilbud som alle grupperinger nyter godt av. I tillegg har Sturla realisert Boot-camp anlegg på Nesset aktivitetspark og dette anlegget benyttes av alle idretter, de både barn og voksne deltar. Sturla er selvsagt også den mest aktive boot-camp instruktør. Som leder av skigruppa planlegges rulleskiløype rundt Nesset aktivitetspark/Nesset barneskole. Sturla er arkitekten bak dette anlegget. Gjennom Sturla har klubben samtidig tatt nye steg i retning av allsidig aktivitet, noe som de fleste treningsspesialister fremhever som særdeles viktig for unge idrettsutøvere

Vi har mange ildsjeler i Nessegutten som gjør store oppgaver for klubben. Sturla er imidlertid i en klasse for seg selv og er etter vår mening en svært god kandidat til Ildsjelpris 2015.

Olav Midtsian Salater
leder i sp.kl. Nessegutten


30.08.15 Guri Skjesol
Jeg vil med dette nominere Guri Skjesol til ildsjelprisen for 2015.
Hun har gjennom et langt liv lagt ned en enorm arbeidsinnsats i en rekke lag og foreninger ikke minsgt knyttet til Åsen.
Guri var lenge aktiv politiker i kommunestyret, men har vært vel så engasjert som organisator som mangeårig leder av Åsen senterparti, samt nettredaktør for Levanger Senterparti. Guri har ellers engasjert seg sterkt i Åsen bygdeforum.
Hun er ellers hjernen bak Levangers måte å tenke arealplanlegging. Hun har vært premissleverandøren bak at vi i dag har boligfelt spredt i hele kommunen samt at det skal være enkelt å få fradelt tomt.
Men vel så viktig har hennes innsats vært for sitt nærmiljø. Både for helse, skole og samferdselstilbudet har vært kjernesaker. Uten Guris innstas har neppe Åsen vært slik det er i dag, og hun har vært samfunnets sterkestes røst de siste 15 årene. Dette arbeidet har vært en forutsetning for eksistenes av frivilligheten i Åsen.

Vegard Austmo 


19.10.15 Lasse Svarva
Vi vil med dette nominere Lasse Svarva til ildsjelprisen 2015.
Lasse har over mange år vært ansvarlig for Torsbustaden Alpinanlegg, og brukt utallige timer for å drifte anlegget.
Han har vært enestående til å stille opp, og tatt ansvar på alle områder.

I perioder når det har vært mangel på dugnadsfolk, har Lasse vist en unik ståpåvilje og positivt engasjement. Han er en mann som har hatt oversikt og tatt ansvar, og med sin tålmodighet har han stått på år etter år.
Han har stilt opp frivillig, til alle døgnets tider og brukt ferie og fritid på dette arbeidet.
Takket være Lasse Svarva har innbyggerne i og utenfor Levanger fått glede av det unike alpinanlegget vi har i Torbustaden.
Han har holdt liv i et anlegg som er enestående i nærområdet, og som byr på mye mer enn bare alpinkjøring.

Dette er et anlegg som fremmer skileik, folkehelse, forebygger og byr på naturopplevelser for innbyggerne i alle aldre.
Det skaper et sosialt møtepunkt for alle, ikke minst for barn og unge som ikke driver aktivt med tradisjonelle idretter eller kulturaktiviteter.
Vi vil med dette takke Lasse for en uerstattelig innsats i Torsbustaden Alpinanalegg.
Du inspirer og motiverer vårt arbeid for videre drift av anlegget.

På vegne av det nye styret i Torsbustaden Alpinanlegg,
Ida Bøhn


        Til toppen av siden

Publisert: 29.10.2014 08:39 Sist endret: 19.09.2016 09:56
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051