Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Ildsjelprisen 2012 - Levanger kommune

Driftskomiteen tildelte Snorre Johansen og Alf Birger Rostad (Levanger Judoklubb) ildsjelprisen 2012, jfr. 05.12.12, sak 40/12

Vurdering: Gjennom 40 års iherdig arbeid har disse to skapt Levanger Judoklubb som gir et betydelig  bidrag  til  kommunens idretts- og ungdomsarbeid- snart med eget klubblokale. De har satt Levanger på Norges judokart både som utøver-leder og dommer.

================================= 

Pris(se også Kulturprisen 2012 - kulturstipend 2012)

Driftskomiteen alene avgjør hvem som skal tildeles priser.

Frist for å komme med forslag: 21. november 2012 - utsatt til 28.11.12

Send foreslag/støtt kandidat til Ildsjelprisen 2012: postmottak@levanger.kommune.no

Mottatte kandidater, alfabetisk etternavn (antall forslag):

For ordens skyld: Dette er ingen avstemning, men forslag/støtte til forslag.......

 

--------- forslag sortert på etternavn/lagsnavn ----------------------

 24.11.12 Henrik Alstad, Frol       Til toppen av siden
Foreslår Henrik Alstad, Frol
Henrik har i en årrekke vært en av nestorer innen Levanger Jeger og fiskeforening.
Bidratt i utallige verv og ikke minst som både dugnadsleder og dugnadsarbeider. Bygget organisasjon og anlegg for en klubb som ar et stort antall aktive medlemmer.

Jostein Myhr

======================

 21.11.12 Grete Wehn Dybdahl       Til toppen av siden
Årets pris bør gå til ei dame som i fem år har drevet et bitte lite firma som skal være et supplement til de eksisterende omsorgstilbudene i kommunen og på Innherred. Hun har jobbet i med- og motvind, lagt mye av fritid og penger i dette, samt skapt en arbeidsplass for seg selv og flere.

Hennes eneste to ønsker er at vi sammen skal kunne skape en bedre hverdag for alle, og at det skal skapes flere arbeidsplasser! Dette er noe jeg mener er vel verdt en slik pris! Vi trenger flere slike, for å få til et samfunn som fungerer og er trygt for alle innbyggere, store som små, ung som gammel.

Årets ildsjel bør bli ei dame som er med på å skape trygghet, samhold, samarbeid og arbeidsplasser - Grete Wehn Dybdahl. 

Tone Dybdahl

----------------------

22.11.12 Grete Wehn Dybdahl
Min stemme går til Grete Wehn Dypdahl

Lene Anita Stubbe

----------------------

22.11.12 Grete Wehn Dybdahl
Min stemme går til Grete Dybdahl for hennes utrettelige innsats for at alle som trenger det skal ha en hånd og holde i.

monicander

----------------------

22.11.12 Grete Wehn Dybdahl
Støtter forslaget på årets ildsjel går til Grete Dybdahl. En fantastisk flott dame som vier mye av sin tid til å hjelpe andre. Er full av beundring og respekt for Grete og den jobben og innsatsen hun har gjort for å utgjøre en forskjell!! Stå på, Grete <3

Marit Asklund

======================

 28.11.12 Anja Harløff Helland
Årets ildsjel 2012 - Anja Harløff Helland, leder av Levangers unge sanitetsforening

Levangers unge sanitetsforening ønsker å nominere vår leder, Anja Hartløff Helland, til årets Ildsjelpris.

Sanitetskvinnene har gjennom mange generasjoner hatt en sentral rolle i å bedre kvinner og barns helse og livsvilkår, og har bidratt sterkt i å skape det velferdssamfunnet vi har i dag. Saniteten har vært pionerer for en rekke velferdstjenester, og har gjennom forskning og utviklingsarbeid vært med på å sette kunnskapsbasert praksis på dagsordenen. Den viktigste oppgaven for de lokale sanitetskvinnene har likevel vært å utgjøre en positiv forskjell for lokalsamfunnene de er en del av, med særlig fokus på marginaliserte grupper og de som "faller utenfor" samfunnet. Men dessverre er det slik at  sanitetskvinner er en utdøende rase. Siden 70-tallet har antall sanitetskvinner i Norge blitt redusert til en femtedel, og i dag er halvparten av medlemmene over 70 år. Uten ny tilvekst vil derfor saniteten opphøre.


Anja har stått i bresjen for å etablere en ny sanitetsforening i Levanger, med mål om å engasjere unge kvinner som kan føre sanitetsarven videre. I løpet av et år har foreningen vokst fra å være en god idé til å bli en livskraftig forening på over 90 medlemmer som på ulikt vis bidrar til å gjøre Levanger til et varmere og mer inkluderende sted. Og dette er mye takket være Anjas utrettelige engasjement.  For oss medlemmer har etableringen av foreningen og Anjas lederskap gitt oss en arena for positivt kvinnefellesskap og egenutvikling, men ikke minst har det ført til at gode krefter for å bidra til et enda bedre Levanger er satt i system.


 Anja har ikke bare vært avgjørende for Levangers unge sanitetsforening, men har også vært en pådriver og inspirator for å etablere nye unge sanitetsforeninger i andre kommuner. Blant annet kan det nevnes at unge sanitetsforeninger er under planlegging i Frosta og Inderøy. Anjas engasjement for saken og hennes innovative lederskap har også ført til at hun fra 1. februar 2013 skal ha permisjon fra sin nåværende jobb for å gjennomføre et nasjonalt verveprosjekt i  Norske kvinners sanitetsforening. Levanger og Norge trenger sanitetskvinnene. Og sanitetskvinnene trenger Anja!


Anja fortjener med dette som bakgrunn Ildsjelprisen 2012!

På vegne av Levangers unge sanitetsforening,
Dina von Heimburg

----------------------

28.11.12 Anja Harløff Helland
Jeg ønsker å nominere Anja Hartløff Helland til Ildsjelprisen 2012. Anja har synliggjort verdien og viktigheten av videreføring av frivillig arbeid i dagens samfunn. Hun står frem som en fantastisk god representant for Levanger Unge Sanitetsforenings engasjement i Levanger. Anja bidrar til å gjøre Levanger til en mer attraktiv by å flytte tilbake til, er en inspirator og fremmer en kultur for frivillig arbeid.

Ingvild Øfsti

----------------------

28.11.12 Anja Harløff Helland
Jeg støtter forslaget om Anja H. Helland. I stedet for å snakke om at NKS (Norske kvinners sanitetsforening) bør rekruttere flere unge kvinner så har Anja gjort noe med det. Gjennom LUS (Levangers unge sanitetsforening) har hun klart å bevise at unge kvinner både vil og kan bidra med veldedighet. Som leder for LUS har hun vært med og samlet over 90 unge kvinner i Levanger, som sammen bidrar med noe positivt i lokalsamfunnet. 

10 prosent av NKS’s medlemmer er under 50 år, 25 prosent er over 80. Samtidig har NKS de siste årene hatt liten tilvekst av nye medlemmer. Midt i denne medlemskrisen har Anja gitt NKS håp og inspirasjon. Anja er ydmyk, men samtidig klar i sin tale. Hun tør å utfordre den tradisjonelle saniteten til å tenke nytt.

Marte Skjesol

----------------------

28.11.12 Anja Harløff Helland
Jeg vil med dette støtte Anja H. Helland sitt kandidatur til ildsjelprisen 2012. En flott kandidat og absolutt fortjent!

Camilla Støre
Levanger unge Sanitetforening

----------------------

28.11.12 Anja Harløff Helland
Jeg støtter kandidaten Anja Hartløff Helland som var en av initiativtagerne til å starte opp Levangers unge sanitetsforening.
Det er viktig å ta vare på sanitetsforeningene i landet da foreningene bidrar til mye viktig arbeid i samfunnet som f.eks inkludering av innvandrere.

Hilsen Hege Stavseth

----------------------

28.11.12 Anja Harløff Helland
Jeg ønsker å nominere Anja Hartløff Helland til Ildsjelprisen 2012, og støtter det som tidligere har blitt skrevet som begrunnelse.
 
Anja gjør en fantastisk jobb som leder for Levangers Unge Sanitetsforening. Hun er engasjert, uredd, inspirerende og genuint opptatt av Levanger- og Norges sanitetsforening, og fremstår som en flott representant for Levanger. Levangers Unge Sanitetsforening favner hele kommunen, og medlemmenes innsats og bidrag når ut til svært mange av kommunens innbyggere.
 
Det at medlemstallet i foreningen har økt til over 90 på ca 1 år sier også noe om Anjas evne til å inspirere og motivere andre til å engasjere seg aktivt og videreutvikle ulike former for frivillig kulturarbeide i kommunen. 
Norge har lange tradsisjoner på frivillig arbeid, og Anja er en flott representant for denne kulturarven.
 
Anja har gjennom sitt engasjemnet og sine kontakter i Norske Kvinners Sanitetsforening satt Levanger på kartet, som en inkluderene, engasjerende og attraktiv kommune. 
 
Trude Granås

====================== 

 24.11.12 Snorre Johansen og Alf Birger Rostad       Til toppen av siden
Det er mange som gjør en kjempeinnsats for kultur og idrett i Levanger. Noen i korte intensive perioder, noen har det som en livsstil. jeg vil foreslå duoen Alf Rostad og Snorre Johansen, som siden 1972, når judoklubben ble startet, har gjort en kjempejobb med å sørge for at barn og ungdom har fått trene og konkurrere. de har sørget for at både bredde og spisser har blitt tatt vare på, og det har resultert i mange NM gull, samt internasjonale medaljer. Dette har de gjort uten noen form for økonomisk kompensasjon.

I tillegg til lokal innsats, har de også hatt sentrale verv på region og landsnivå. brukt utallelige helger på å arrangere dommer-, og trenerkurs. Samt arrangert mange lokale og nasjonale stevner.

Jeg vil hevde at dette er to verdige kandidater.

Torbjørn Eliasson

======================

 02.11.12 Kirsti Årøen Lein       Til toppen av siden
Forslag Kirsti Årøen Lein - mangeårig entusiast og ildsjel for leikarringen på Skogn.

Hun er en viktig bidragsyter for å opprettholde aktivitet i ungdomslaget og leikarringen spesielt. Hun deltar i styrer og primus motor for stevner, oppvisninger, hyggekvelder, kakelotteri og møter opp hver onsdag for å gjennomføre øvinger på Reehaugen Samfunnshus på Skogn.

Inger Sætre

----------------------

 27.11.12 Kirsti Årøen Lein og Inger Jarstein       Til toppen av siden
Støtter forsalget på Kirsti Årøen Lein, og vil samtidig nominere Inger Jarstein sammen med henne. Sammen er de to drivkrafta i aktiviteten i Leikarringen på Skogn. Inger Jarstein var med å starta opp Leikarringen i Skogn Ungdomslag i 1976, og har holdt på siden. Kirsti Årøen Lein kom med i Leikarringen i 1992. Begge gjør og har gjort en strålende jobb som tradisjonsbærere av leik og dans for unger.

Jens-Syver Løvli
Leiknemda Skogn UL

======================

 20.11.12 Sheila Lian       Til toppen av siden
Sheila Lian foreslås som kandidat til Ildsjelsprisen med bakgrunn i sitt mangeårige engasjement for svømmesporten generelt, og for Levanger kommune og Levanger Svømme- og Livredningsklubb (LSLK) spesielt.
I mer enn 30 år har Sheila ikledd ulike verv i LSLK i tillegg til at hun har hatt (og fremdeles har) diverse verv og oppgaver i svømmekretsen og i Svømmeforbundet. Selv om det er mange år siden Sheila selv hadde barn som drev aktiv svømming, er hun fremdeles aktiv i svømmeklubben. I dag er hun oppmann i LSLK og bidrar som stevneleder og dommer på de stevnene klubben arrangerer.

Sheila viser et levende engasjement i forhold til å tilrettelegge for svømmeopplæring for alle grupper i samfunnet. Svømmeidrettens motto er ”Hver nordmann en svømmer, hver svømmer en livredder”, et motto Sheila lever opp til hver dag. Hun passer også på å følge opp klubbens aktive svømmere. Selv om hun ikke er med på så mange stevner utenbys lengre, er hun alltid på tråden like etterpå for å høre hvordan det har gått.

Sheila har lenge vært en pådriver for å få til en ny og moderne svømmehall i Levanger som kan huse større og mindre arrangementer. Nå har vi fått distriktets flotteste svømmehall! Etter åpningen av Trønderhallen hadde Svømmeforbundets tidsskrift ”Norsk Svømming” en stor reportasje med Sheila (se http://www.svomming.no/getfile.php/5919/NS5-11.pdf). Her blir hun omtalt som ”selve symbolet på svømming i jubileumsbyen”, en beskrivelse mange sikkert kan nikke gjenkjennende til.

Som en anerkjennelse til Sheilas mangeårige innsats for svømmesporten i Levanger, bør hun påskjønnes med en ildsjelspris.

Foreslått av Levanger Svømme- og Livredningsklubb
v/Tone Furunes Adde, leder

----------------------

21.11.12 Sheila Lian
Nominasjonen av Sheila Lian er helt på sin plass. Hun har gjennom en mannsalder drevet utviklingen av svømmeklubben, og vært en inspirator for svært mange.

Pål Marius Aarlott Ertsås

----------------------

21.11.12 Sheila Lian
Støtter Sheila Lian.

Kenneth

----------------------

21.11.12 Sheila Lian
Jeg syns at Sheila Lian fortjener Ildsjelprisen for jobben hun i mange år har gjort for LSLK.

Reidun Wandsvik

----------------------

21.11.12 Sheila Lian
Jeg gir min støtte til Sheila Lian.

Marianna Lian

----------------------

22.11.12 Sheila Lian
Støtter forslaget om at Sheila Lian skal tildeles ildsjelsprisen for 2012 for hennes store og mangeårige arbeid og engasjemang for svømmesporten i LSLK og ellers i Trøndelag.

Tore Wandsvik

======================

 28.11.12 Sverre Olav Matberg       Til toppen av siden
Sverre Olav Matberg har fra tidlige år av sitt liv utmerket seg som en stor idrettsutøver, tillitsmann, arenabygger og dugnadsleder.
Han er 73 år og enda like aktiv.

Som idrettsutøver har han NM-medaljer i:
Sykkel 18 mil lagsykling, gull

Veteran
Skiskyting, stafett, Elverum.1967
Skyting. To sølv. Steinkjer 2007
VM-medaljer i veteran som langrennsløper.
42 medaljer til sammen, derav 17 individuelle gull.

Tillitsmann:
Formann i Levanger og Frol skytterlag 15 år.
Formann i Inntrøndelag Skyttersamlag 19 år
Formann i Skiskytterkretsen 11 år

Utmerkelser:
Æresmedlem i Frol
Æresmedlem Levanger og Frol skytterlag.
Fortjenestemedalje i Gull i det Frivillige Skyttervesen. (Det største en kan oppnå i DFS)

Arenabyggeren:
Ett utall dugnadstimer for å bygge opp skytteranlegget på Brekken.
Bygging av Skiskytter og lysløypa undre og over Jamtkneppet.
Det siste er restaureringa av Skallstuggu. Han er formann i stiftelsa for hytta.

Etter oppfatning vår er han en verdig mottager av ildsjelprisen.

Per Amdal og Olav A. Veie - forslag som PDF

======================

 28.11.12 Anne Granaune Nilsen og Hege Brustad Hallan       Til toppen av siden
Anne og Hege – to ildsjeler!
 
Anne Granaune Nilsen og Hege Brustad Hallan er to ildsjeler som gjør en imponerende jobb for Levanger Barnebyteater. De har lagt ned utallige arbeidstimer i form av dugnad i forkant av forestillingen ”Reisen til julestjernen” som settes opp på Nordtun grendehus denne førjulsvinteren. De har jobbet jevnt med denne oppsettingen siden januar, vært til stede på samtlige øvelser, seint og tidlig, helg som uke. Anne har bearbeidet manus fra bokmål til trøndersk og designet så å si alle kostymene som brukes i oppsetningen. Selv om Anne ikke har vært ansvarlig for kostymegruppa, har hun brukt utallige kvelder på kostymesying, både i systua på Staup og ikke minst hjemme.
 
Anne og Hege har vært produksjonsansvarlig for oppsettingen. De har begge hatt ansvaret for økonomi og brukt enormt mye tid på alle avtaler som må gjøres i forkant. De har med andre ord dratt i alle de trådene som det overhodet er mulig å trekke i for at denne forestillinga har blitt til den fantastiske produksjonen den faktisk har blitt.
 
Når et stort og arbeidskrevende prosjekt som dette settes opp på dugnadsbasis, må noen må ha oversikten. Anne og Hege har oversikt over alt og alle til en hver tid, og har organisert alle foreldrene i Barnebyteateret til å bli en skikkelig sammensveiset organisasjon som fungerer fantastisk godt i alle ledd!
 
Anne Granaune Nilsen og Hege Brustad Hallan har et brennende engasjement for teater som smitter over på både liten og stor innen teatergruppa. De fortjener ildsjelsprisen for dette engasjementet!!

Foreldre i Levanger Barnebyteater

----------------------

28.11.12 Anne Granaune Nilsen og Hege Brustad Hallan
Støtter forslaget om ildsjelprisen til Anne Granaune Nilsen og Hege Brustad Hallan.

Rita Iren Kjønstad

======================  

 28.11.12 Tormod Sivertsen

Tormod Sivertsen for sin frivillige dugnadsinnsats over år i Levangerhallen/håndball/boccia for helsesportslaget m.m

Han fortjener en takk for sin innsats!

Tove Løvås

====================== 

 21.11.12 Jan Skevik       Til toppen av siden
Forslag til ildsjelpris: Jan Skevik - for bidrag til Skogn IL hopp i Torsbustaden.

Jan hopper fortsatt på ski og er et stort forbilde for de som vil drive med denne idretten. Han står på i hoppanlegget i Torsbustaden både morgen og kveld. Han tilrettelegger for de yngre med sitt nærvær i hoppsporten. Han tråkker bakker, legger spor i tilløpene, fikser heisen, bygger det som trengs, ordner med snø fra snøkanonene, bidrar til treninger, samlinger og konkurranser.
Han har i mange år vært trofast dugnadssjel. Hans "handye" handlag kommer godt med når anlegget trenger oppussing.
Jan brenner for trening og spesielt hopp og kombinert. Han har meritter fra voksen alder og viser at det går an å ha mål selv etter passerte 60 år. Han fortjener ildsjelprisen for den jobben han har gjort og fortsatt gjør. Det har han gjort i mange år.

Gratulerer med fantastisk innsats!

Gøril Aas Hustad

======================

 22.11.12 Kjell Vandsvik, Ytterøy       Til toppen av siden
Kjell er en drivende kraft i engasjementet for å opprettholde Ytterøysamfunnet som et levedyktig og framtidsretta sted å bo og leve i.

Som leder av Ytterøyutvalget, uten noen form for godtgjørelse, bruker han av sin dyrebare tid til å belyse og argumentere overfor myndighetene hvor viktig basisfunksjonene er for samfunnet.
På en forbilledlig måte koordinerer han de positive kreftene i bygda.

I årevis har han bidratt til at bygda har fått forståelse både ute blant folk flest og i det politiske apparatet.
En virkelig ildsjel som går inn for å bruke positiv argumentasjon framfor konfrontasjon, og som vektlegger at også Ytterøy er en viktig del av Levanger.

Vi fremmer forslag om at Kjell Vandsvik tildeles Ildsjelprisen i Levanger for 2012.

Anna Marie og Karl Laugsand

----------------------

22.11.12 Kjell Vandsvik
...fordi han som leder for ytterøyutvalget nedlegger mye arbeid for å gjøre øya til et godt sted å bo, nå og i framtida. Alltid positiv, hjelpsom og villig til å ta i et tak. Også en bidragsyter til kulturlivet på øya.

Marit og Erik Thomassen

----------------------

22.11.12 Kjell Vandsvik
Kjell Vansvik er en primus motor for Ytterøya. Han brenner for at Ytterøya skal leve og bestå. Kjell bruker mye av sin tid for at Ytterøya skal være en god plass til og leve,bo og jobbe på. Han har stilt opp på utalige møter som representant for øysamfundet.
Selv når det ser som mørkest ut, ser Kjell muligheter for at øysamfundet skal komme godt ut av det.

Det er vel mang en politiker på kommunalt og fylkeskommunalt nivå som har fått føle på  kroppen hvor levende engasjert Kjell er. Han er en foregangsfigur for alle smågrender rundt omkring her i kommunen.

Jeg tror ikke hverken kommunale politikere, fylkespolitikere eller sammbygdninger helt vet hvor mange timer Kjell har brukt på og tale Ytterøya sin sak ifbm. ferje, skole, helsetun og mange andre saker i det politiske miljøet. Som leder av Ytterøyutvalget har han gitt langt mere av seg selv og sin tid enn hva som kan forventes av en leder.

Mange i det politiske miljøet er veldig ivrige på og promotere sine seirer, og ikke minst andres politikeres gale avgjørelser. Jeg tror nok ingen på Ytterøya noen gang har hørt Kjell en eneste gang har hørt han si "dette er min fortjeneste"
Dette viser hvor stor mann dette er. Ikke bare for Ytterøya, men også for Levanger kommune.

Mitt forslag til årets ilsjelpris, går til Kjell Vandsvik.

Rune Jørgensen

----------------------

26.11.12 Kjell Vandsvik
Jeg ønsker å gi min stemme til Kjell Vandsvik fra Ytterøya til å få årets Ildsjelspris! Han har lagt ned utallige timer for alle oss Ytterøyninger og fortjener virkelig en stor takk for dette!!

Ann Iren Dybvad

----------------------

26.11.12 Kjell Vandsvik
Jeg støtter Kjell Vandsvik

Merethe Saltvik

----------------------

26.11.12 Kjell Vandsvik
Støtter  forslag på ildsjelpris til Kjell Vandsvik

Solfrid Laugsand Nøst

----------------------

26.11.12 Kjell Vandsvik
Jeg støtter at ildsjelprisen 2012 må gå til Kjell Vandsvik.
Som leder i Ytterøyutvalget har han ofret veldig mye, både av sin jobb og fritid for at Ytterøysamfundet skal bestå.
 
Eli Kristin Vandsvik

----------------------

26.11.12 Kjell Vandsvik
Kjell er en drivende kraft i engasjementet for å opprettholde Ytterøysamfunnet som et levedyktig og framtidsretta sted å bo og leve i.
Som leder av Ytterøyutvalget, uten noen form for godtgjørelse, bruker han av sin dyrebare tid til å belyse og argumentere overfor myndighetene hvor viktig basisfunksjonene er for samfunnet.
På en forbilledlig måte koordinerer han de positive kreftene i bygda.

I årevis har han bidratt til at bygda har fått forståelse både ute blant folk flest og i det politiske apparatet.
En virkelig ildsjel som går inn for å bruke positiv argumentasjon framfor konfrontasjon, og som vektlegger at også Ytterøy er en viktig del av Levanger.

Vi fremmer forslag om at Kjell Vandsvik tildeles Ildsjelprisen i Levanger for 2012.

Annar Eines

----------------------

27.11.12 Kjell Vandsvik
Foreslår Kjell Vandsvik, Ytterøy 
Han er en ildsjel som gjennom flere år har vært sterkt engasjert og brukt utrolig mye av sin tid i Ytterøyutvalget. 

Ketil Jørstad
leder Ytterøy Næringsforening

----------------------

27.11.12 Kjell Vandsvik
Støtter forslaget om Ildsjelprisen 2012 til Kjell Vandsvik, for hans arbeid for Ytterøyas beste og som leder av Ytterøy Utvalget. Mye tid, både fritid og arbeidstid har han gitt bort for å sette Ytterøya, og øyas utfordringer på dagsorden.

Per E. Aunan

----------------------

28.11.12 Kjell Vandsvik
Jeg støtter forslaget om ildsjelsprisen 2012 til Kjell Vandsvik. Han har verv nå som leder i Ytterøy utvalget og sparer verken på tid eller krefter. Han har også hjulpet skolekorps i mange år, både som dirigent, bussjåfør, bilreparatør på tur, instrument reparatør. Han jobber hardt for at vi skal ha det bedre på øya, og for at omverden får bedre innsikt i Ytterøy samfunnet.

Sånn sett er han en viktig  brobygger og bidragsyter for samhold i samfunnet.

Regine Steinvik

----------------------

28.11.12 Kjell Vandsvik
Gir min fulle støtte til at Kjell Vandsvik skal få tittelen som årets ildsjel. Han står på i mange sammenhenger for Ytterøysamfunnet, og bruker både arbeidstid og fritid for  å opprettholde Ytterøy og de utfordringer som til tider truer bærekraften i et lite lokalsamfunn som også er avhengig av et godt fergetilbud.

Rita Skjerve

----------------------

28.11.12 Kjell Vandsvik
Støtter forslaget til ildsjelpris til Kjell Olav Vandsvik

Terje Tvete

----------------------

28.11.12 Kjell Vandsvik
Jeg støtter forslag på ildsjelpris til Kjell Vandsvik

Heather Norum

======================

 27.11.12 Vidar Venås       Til toppen av siden
Levanger Håndballklubb foreslår Vidar Venås som kandidat til årets Ildsjelpris.

Vidar Venås har vært med i Levanger Håndballklubb helt siden klubben ble stiftet i 1990. Vidar har innehatt alle de verv som er mulig å ha i klubbens styre og stell og har i alle disse årene gjort en formidabel innsats for klubben. 

Vidar er svært opptatt av den lokale rekrutteringen til klubben og brenner særlig for å legge til rette for de talent som ønsker å satse på elitehåndball. Derfor er det naturlig og selvfølgelig at han som nåværende styremedlem er rekruttansvarlig. 

Vidar arbeidet, sammen med mange andre; i mange år med å få på plass en hall som tilfredsstilte de krav som etter hvert tvang seg fram for at klubben skulle får lisens for eliteserien. Et mangeårig arbeid gikk i oppfyllelse da Levanger kommune vedtok å bygge Trønderhallen. Like selvfølgelig som det frivillige arbeidet i klubben tok Vidar utfordringen og ble med inn i Trønderhallen, ansatt som driftsleder. Vidar er opp ofrene for alle brukere av hallen og yter topp service både sent og tidlig. 

Vidar sitt engasjement for Levanger Håndballklubb har blitt en livsstil. Han arrangerer samlinger for spillerne på hytta si ved Tomtvatnet, han deltar på klubbens dugnader og stiller opp i sosiale lag som involverer klubbens spillere og øvrige medlemmer.

Det er med rette at vi ved alle anledninger kaller Vidar for "Mr. LHK".

For Levanger Håndballklubb
Hans Vist

----------------------

27.11.12 Vidar Venås
Jeg vil støtte forslaget på Vidar Venås, "Mr. LHK" som kandidat til Ildsjelprisen i Levanger.

Vidar legger ned utallige timer på frivillig arbeid og dugnad for Levanger HK. Han er en mann å se opp til og har virkelig Levanger HK i sitt hjerte <3

Vi setter alle stor pris på han og hans blide vesen, han stiller alltid opp for oss og for oss er Vidar uerstattelig og virkelig verdt Ildsjelprisen.

Linda Hansen Lundmark
spiller i Levanger HK

----------------------

27.11.12 Vidar Venås
Vi vil støtte forslaget på Vidar Venås, "Mr. LHK" som kandidat til Ildsjelprisen i Levanger.
Vidar legger ned flere timer til dugnad og frivillig arbeid for LHK,han har sitt hjerte innen for LHK.
Han stiller opp på trialton og disbonerer hytten sin,og tilrette legger til trialton.
Han stiller opp for LHK med sitt bilde ansikt både i tykkt og tynt.
Vidar var en ildsjel for å få bygget Trøndehallen.
Vidar Venås er uerstatlig og er verd Idsjelprisen 2012.
 
May-Britt Brennelien
John Ivar Brennelien
Tidligere Arrangør i LHK

----------------------

28.11.12 Vidar Venås
Jeg vil også støtte ”Mr LHK” Vidar Venås til Ildsjelprisen 2012.

Det er en person som betyr masse for alle som er i LHK miljøet. Blid, positiv, humørfylt,  arbeidsom, engasjert og så har han gjort mye for rekrutteringen i håndballklubben.
Han sprer en glede som gjør at vi andre synes det er lett å si ja til å stille opp for Levanger håndballklubb.
Uten tvil en person som også har stått bak masse av det som har skjedd til nå i klubben, og at vi har et elite lag i dag. Og at vi har så bra rekruttering til klubben.

Han er en mann som det er å se opp til. En virkelig stor Ildsjel.

Hege Nygård
Mor til spiller i Levanger håndballklubb og med i arrangement staben

----------------------

28.11.12 Vidar Venås
Jeg støtter forslaget på Vidar Venås til ildsjelprisen fullt ut. Han er en ekte ildsjel ikke bare i Levanger håndballklubb. Han er aktivt med i Frol il sin orienteringsavdeling i forhol til turorienteringa og har vært det i svært mange år.
Mens hans egne unger var med i Nessegutten var han aktivt med der også.

Han var den største pådriveren for å få til Trønderhallen som virkelig har blitt ei storstue for Levangers befolkning.

Han har gjennom mange år gjordt seg fortjent til en ildsjelpris.

Hilde Haugan Hynne

----------------------

28.11.12 Vidar Venås
Vi støtter LHK sitt forslag om å tildele årets ildsjelpris til Vidar Venås! Han fortjener ros for sitt engasjement og sin stå-på-vilje i mange år, og vi er glade for at han aldri ga opp Trønderhallen!

Toril og Mystic

Til toppen av siden

 

Publisert: 13.10.2011 13:53 Sist endret: 05.12.2012 17:58
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051