Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Byggeskikkprisen 2015 - Normilk AS

Byggeskikkprisen 2015 - tildelt Normilk AS
Plan- og utviklingskomiteens begrunnelse 

 


Om Byggeskikkprisen>>
Prisen vil bli tildelt et prosjekt/anlegg som er blitt ferdigstilt i løpet av de siste 5 årene.
I tillegg til bygg kan du foreslå (fra vedtektene): "Tilhørende anlegg som parker, hageanlegg, skulpturer, fargebruk med mer."

 

Jury: Plan- og utviklingskomiteens sak 73/15

Prisen vil bli delt ut i siste kommunestyremøte før jul.

Frist for å komme med forslag: 15. oktober 2015 - utsatt til 20. november 2015

Send forslag/støtt forslag til Byggeskikkprisen 2015, gjerne med foto: postmottak@levanger.kommune.no

 


Mottatte forslag, sortert på mottatt dato/forslag, antall forslag/støtte: (7+3)


18.11.15 Heidi og Lars Gunnar Almli
Ønsker å nominere Heidi og Lars Gunnar Almli, Markabygda.

Flott gård, som de har oppgradert, med svært mye egeninnsats!

Solveig Sjaastad


17.11.15 Innherred helsehus
Jeg foreslår Innherred helsehus.
Bygget framstår spennende arkitektonisk med spennende materialvalg.

Røstadområdet er et viktig område for utdanning og næring, samt rekreasjon. Da HiNT ble bygd for vel 10 år siden uttalte Gudmund Hernes at det var det fineste campus øst og vest for California.

Nybygg i Røstadområdet må gå inn en estetisk helhet, noe jeg mener det nye bygget hvor Innherred helsehus skal inn, gjør.

Arve Thorshaug

-------

18.11.15 Innherred Helsehus
Jeg foreslår Innherred Helsehus

Her kan man se at det er lagt ned betydelige ressurser (les; merkostnader) i å gjenta momenter fra andre signalbygg på Røstad, både i forhold til form og farge (ref. Trønderhallen og nybyggene på HiNT).  

Jeg vet at de også har vektlagt lysforhold og estetikk for å gi brukerne av bygget gode opplevelser, i et forsøk på «helsefremmende» arkitektur.

Innherred Helsehus bidrar til at Røstad også i fremtiden fremstår som et fantastisk område for rekreasjon i god forening med næring og utdanning.

Dette er et særdeles godt eksempel på at det ikke bare tenkes «eget hus», men også på «helhet». Å gi byggeskikkprisen 2015 til Inneherred Helsehus vil i så måte ikke bare gi en honnør til de for dette, men også være et viktig signal til fremtidige utbyggere.

Stein Frode Aaseng


17.11.15 Skogn stasjon
Klikk for større foto

ROM Eiendom har gjennomført en omfattende restaurering av Skogn stasjon, og Innherred Bygg var utførende entreprenør.

Mange av stasjonene er nå fredet, herunder også Skogn Stasjon som ble fredet i 2002.

Ketil Hveding


17.11.15 Levanger ungdomsskole
Levanger ungdomsskole - klikk for flere foto

Jeg foreslår Levanger ungdomsskole til byggeskikkpris.

Harald Dahle

-------

18.11.15 Levanger ungdomsskole
Jeg foreslår at byggeskikkprisen 2015 tildeles Levanger ungdomsskole

Ingen nybygg i kommunen 2015 har i større grad vært med på å prege byen.

Arkitektonisk er bygget med å gi ungdommer i Levanger et svært godt læringsmiljø, og bidrar til en stolthet blant ungdommene. Mitt inntrykk er at også lærere og administrasjonen er svært tilfredse med arbeidsforholdene skolebygget gir. Kantina, scenen og nærheten til Trønderhallen og HiNT gjør bruk av skolen spennende og inspirerer til god samdrift.

Også uteområdet til skolen er veldig flott og virker gjennomtenkt med god kvalitet. Det er flott å se hvor mange store og små som bruker skoleområdet også etter skoletid.

Bygget er også svært funksjonelt for bruk av andre aktører utenom skoletid, og det er blitt et flott supplement til større arrangementer.

Levanger ungdomsskole er med å gi Levanger kommunes innbyggere et bygg  vi kan være stolte av.

Atle Busch


17.11.15 Berg eiendom - leilighets-/næringsbygg, Moafjæra, Moan
Jeg synes Berg Eiendom har satt opp et praktbygg på Moan, og ønsker å melde inn dem som en kandidat. Bygget fremstår veldig harmonisk med byggematerialene som er valgt.

Farge- og materialvalg virker veldig gjennomtenkt hele veien, helt ned til minste detaljnivå. Etter min mening forskjønner dette bygget innfarten til Levanger sørfra, og er med å binde sammen Moan-området med sentrum ytterligere ved at det er et kombinasjonsbygg med både næringsvirksomhet og boliger.

Jeg ønsker å gi tommel opp til Berg Eiendom for dette bygget!

Bjørn Tore Jørgensen

-----------

17.11.15 Jeg støtter forslaget om Byggeskikkprisen til Berg Eiendom og Moafjæra 8.

Klikk for større foto
Flott arkitektur, farge/materialvalg og flott opparbeidet uteområde som er med på å binde Moan og sentrum enda mer sammen. At det etableres leiligheter i området bidrar også til mer liv og røre på kveldstid når butikkene er stengt.

Janna Kvarme


17.11.15  Normilks nye tankbilhall i Sjøgata
Vi foreslår Normilks nye tankbilhall i Sjøgt. som kandidat til årets byggeskikkspris.

Klikk for større foto
Bygget har et moderne uttrykk med rene, fine linjer, og det står godt til eksisterende bygning.

Tankbilhallen er eksempel på at et bruksbygg kan være en god estetisk opplevelse.

Det gir gode følelser å se bygningen, den er med på å heve omgivelsene.

Jorun Nilsen
Innherred Bygg AS


14.09.15 Trekanten 6
Det har skjedd mye fint i Levanger den siste tide, det er artig å se at byen vår begynner å bli veldig flott.

Områdene som er en fryd å gå rundt å se på er blant annet, Levanger U-Skole, uteområdet på Frol Oppv.senter, den nye brua over Sjeteen og Stadion.

Men oppi alt dette ønsker jeg å gi min stemme til årets Byggeskikkpris til selskapet Trekanten 6.

De har tatt et gammelt nedslitt industribygg og laget et signalbygg blant stålplatene som kler byggene på trekanten.

Bygget har i mine øyne løftet hele området, og man kan bare håpe at flere bygg i området blir endret, om ikke i samme stil men hverfall bort fra platekledning.

TREKANTEN 6 ved Elman AS og Leif Skjelbred fortjener årets pris.

Arne Martiniussen

Til toppen av siden

Publisert: 10.09.2015 13:34 Sist endret: 30.09.2016 12:28
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051