Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Byggeskikkprisen 2016 - Trønderhallen


Kommunetyret 14.12.16

Utdeling av byggeskikkprisen for Levanger kommune 2016  - video

Tildelt: Trønderhallen

Juryen: Nina Elisabeth Berget, Gunnar Morten Løvås, Olav Strid, Eva Høyem Anderssen

Juryens begrunnelse:

Byggeskikkprisen er en hederspris for bygninger og tilhørende anlegg, som gjennom utførelse, materialbruk, og samspill med sted og miljø bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikken. Prisen tildeles et prosjekt/ anlegg som er ferdigstilt i løpet av den forutgående femårsperioden og innenfor statuttene for byggeskikkprisen.

Byggeskikkprisen skal fremme gode arkitektoniske og stedlige kvaliteter. God byggeskikk tar vare på og styrker stedets identitet samtidig som det tilføres ny kvalitet. Den er tidløs og tilhører stedet som om den alltid har stått der. 

Juryen har valgt å gi årets byggeskikkpris til Trønderhallen eid av Levanger kommune. Arkitekt for prosjektet har vært Letnes Arkitektkontor AS og Byggmester Grande AS har vært utførende entreprenør.

Juryen gir følgende begrunnelse for valget:

Trønderhallen er et stort og komplekst arkitektonisk verk som inneholder mange ulike funksjoner. Flerbrukshallen har et areal på 11 200 m2 og inneholder blant annet to håndballbaner, svømmeanlegg, klatrevegg og treningssenter.

Det store volumet er elegant lagt inn i terrenget på en måte som ivaretar de estetiske kvaliteter i det omkringliggende miljøet. Adkomsten med en stedstilpasset kunstnerisk utsmykning bidrar til en god opplevelseskvalitet for besøkende.  

Trønderhallen er et viktig landemerke som elegant spiller sammen med og underordner seg sine omgivelser. Bygget er et forbilledlig eksempel på at signalbygg kan fremstå som lavmælt og i harmoni med et sårbart landskap.

Både bygningens formspråk og materialbruk gir bygget et moderne, lunt utrykk som kommuniserer med sine omgivelser både nært og fjernt. Variasjonen mellom tre og glass bryter opp det store volumet og bygget framstår som transparent der det henvender seg mot fjorden. Den transparente fasaden opphever skillet mellom ute og inne, og gir gode opplevelseskvaliteter til arealene innenfor.

Selv om bygningen har stått ferdig i fem år reflekterer den nyere tids arkitektur med et dempet formspråk rik på material- og detaljkvalitet.

Den arkitektoniske formen, materialbruken og det harmoniske samspillet med landskapet uttrykker god stedsforståelse i et sårbart kulturlandskap.

Juryen gratulerer vinneren med prisen!

Klikk for større foto
Til toppen av siden


Klikk for statutterOm Byggeskikkprisen

>  |  (Restaureringsfondet>)
Prisen vil bli tildelt et prosjekt/anlegg som er blitt ferdigstilt i løpet av de siste 5 årene.
I tillegg til bygg kan du foreslå (fra vedtektene): "Tilhørende anlegg som parker, hageanlegg, skulpturer, fargebruk med mer."

Jury: Plan- og utviklingskomiteen

Prisen vil bli delt ut i siste kommunestyremøte før jul 2016.

Frist for å komme med forslag: 1. november 2016.NB! Utvidet frist: 15. november 2016

Send forslag/støtt forslag til Byggeskikkprisen 2016, gjerne med foto: postmottak@levanger.kommune.no


Mottatte forslag, sortert på mottatt dato/forslag, antall forslag/støtte: (9)


Klikk for større foto15.11.16 Trønderhallen, RøstadTil toppen av siden
Forslagsstiller: Nina Hammer
Hallen er lagt meget flott i terrenget.
Fasaden mot sjøsiden og "Kjærlighetsstien" er vakker "vindusflate".
Klikk for større fotoSett fra bysiden forsvinner hallen i terrenget, godt tilpasset.

 


14.11.16 YX på GråmyraTil toppen av siden
Forslagsstiller: Hanna Sara Brende
Ønsker å nominere YX på Gråmyra til årets byggeskikkpris.


02.11.16 Bergvingården
Forslagsstiller: Mari Granaune
Jeg vil foreslå Bergvingården som nylig er innflyttet og åpnet etter omfattende restaurering. Her har det blitt satt fokus på å bevare huset i gammel, opprinnelig stil/utseende, samt kombinert med et nybygg i moderne tradisjon. Et flott og fint hus i trehusbyen Levanger.


01.11.16 Naust i Tømmerbukta på NessetTil toppen av siden
Forslagsstiller:
Håkon Okkenhaug  -  foto som PDF

Levanger har en lang tradisjon som sjøfartsby. Ved innseilinga til byen lå det mange småbruk der man livnærte seg delvis på det jorda kunne gi, delvis på det fjorden kunne gi av mat.

I Tømmerbukta på Nesset, mellom Staupshaugen og småbåthavna på Sjøbadet lå det et gammelt naust. Vi har et bilde som er en del av museumssamlingen til Bjerkan som trolig er tatt rundt 1910-1915. Der kan man tydelig se to naust i Tømmerbukta.
Naustet har ligget ubrukt og forfallen i mange år. For noen år siden gikk tre naboer sammen og kjøpte naustet. Målet var å bygge nytt og ta vare på den gamle byggeskikken. Naustet var i meget dårlig forfatning. Det hadde jordgulv, veggene var delvis råtnet opp, bordkledningen besto av bakbord og kassebord i mange dimensjoner. Taket var opprinnelig spontekket, men på ett idspunkt ble det lagt sinusformede bølgeblikkplater på taket.

Vi tre eierne som kjøpte det, Per Ivar Kummernes, Johan Fossan og Håkon Okkenhaug, var hele tiden opptatt av å beholde denne tradisjonen. Vi hadde befaring med Hilde Røstad da hun var prosjektleder for kulturmiljøfredningen i Levanger sentrum. Hun kom til at det typiske for bygningen var den bratte takvinkelen.

Etter en omfattende søknadsprosess der vi fikk flyttet naustet lenger inn på land og opp fra flomålet kunne vi sommeren og høsten 2015 bygge det nye naustet.
Tomta er fylt opp betydelig, det er støpt plate i bunn. Vi har tatt vare på takvinkelen, veggene er senket 50 cm for å bevare det litt lavmælte uttrykket i det gamle naustet. Vi har også brukt forskjellig bredde på tømmermannspanelet for å illustrere at her samlet man inn materialer der man fant dem. Det ble lagt tretak på det nye naustet (royalimpregnert tømmermannskledning).
Vi tok igjen den røde fargen på veggene. Johannes Pettersen, som er meget opptatt av Levangers sjøkultur, kunne fortelle oss at hver by hadde sin egen farge på båter for å identifisere opphavsbyen. Staffasjefargen ble derfor en spesiell grønnfarge, som historisk var Levangers farge.
I dag brukes naustet til lagring av båter og båtutstyr. Det var mange gamle fiskeredskaper som lå igjen i det gamle naustet. De henger nå på vegger og tak som pynt.
Helt uten å være noe slags objektiv mener jeg derfor det er lagt ned så betydelig arbeid for å gjenskape og bevare den sjøfartstradisjonen som fantes langs Sundet i gamle dager at det fortjener en heder i form av byggeskikkspris.


31.10.16 Rektorbolig ved Levanger videregåendeTil toppen av siden
Forslagsstiller: Bernt Tromsdal
Jeg vil foreslå rektorboligen ved Levanger VGS til denne prisen. De har vist at om du har et eldre erværdig bygg, så kan man godt bruke nymotens arkitektur med modullbygg og rettelinjer. De har et tilbygg som viser nymotens minimalisme, blottet for arkitektonisk kunst og pynt fint kan settes sammen med noe av de flotteste arkitektoniske eneboliger som står i Trehusbyen Levanger. Det blir da et bygg det er nesten umulig å ikke legge merke til i sin krysning av forskjellige stiler. Eldre trehus, med utskjæringer og vinterhage, kombinert med modulbygg.

31.10.16 Innherred helsehusTil toppen av siden
Forlsgasstiller: Erik Winn
Jeg ønsker å nominere Innherred Helsehus til Byggeskikkpris 2016.


30.10.16 Lokstallen LevangerTil toppen av siden
Forslagsstiller: anonym
Ønsker å nominere restaureringen av lokstallen Levanger til byggeskikksprisen.
Bygget ble bygd i 1901 og er idag fredet. I oktober i fjor stod utvendig restaureringsarbeid ferdig.
Muren har fått et løft og tak/blikkenslagerarbeider er gjort på nytt. Altaskifer og sink er brukt.
Gamle håndtverkertradisjoner er ivaretatt.

Klikk for større foto

Klikk for større foto


30.10.16 Skallstuggu fjellstueTil toppen av siden
Forslagsstiller: Jannicke Green 
Skallstuggu fjellstue og Christian Green's oppussing og bevaring av den flotte bygningen på Frolfjellet. Han har tatt vare på hyttas sjel samtidig som den har blitt gjort mer bruksvennlig for alle både ute og inne. Visjonen er et lavterskeltilbud for alle både ute og inne men tilrettelagte aktiviteter sommer som vinter. Skallstuggu har blitt en møteplass for mange i sin åpningstid på søndager. Men fokus på hjemmelaget mat og god atmosfære.
I hverdagene er hytta utleid til private aktører som leier området til ulike arrangement, næringslivet til kurs og konferanser og leirskole for skolebarn er noe av det som Skallstuggu nå har blitt populært å bruke som. Synes Skallstuggu absolutt hadde fortjent denne prisen.


29.10.16 Gårdsanlegget til Heidi og Lars Gunnar Almli
Forslagsstiller: Solveig Sjaastad 

 Til toppen av siden

Publisert: 10.09.2015 13:34 Sist endret: 16.12.2016 10:32
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051