Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kultur

Bibliotek
Bokbuss
For tiden ikke i drift. Tidligere leid tjenester av Verdal kommune.

Bokbåt
Tjenesten finnes ikke.

Fagbibliotek
*

Folkebibliotek
Se egne sider

Folkeboksamling
*

Fylkesbibliotek
Se egne sider

Høgskolebibliotek
Se egne sider

Høyskolebibliotek
Se egne sider

Læringssenter
*

Skolebibliotek
*

Universitetsbibliotek
Se egne sider

Dansearrangement
Ballett
*

Billettbestilling - Biletter
*

Festival
Billettbestilling - Biletter
*

Festivalpass
*

Film og kino
For tiden ingen kino i Levanger

Filmklubb
Filmklubb finnes ikke i Levanger i dag.

Kulturbygg
Galleri
*

Grendehus
*

Herredshus
*

Kulturhus


Samfunnshus
*

Kunstutstilling
Kunsthandverk
*

Kunsthåndverk
*

Utstilling
*

Museum
Kommunen har en desentralisert museumsstruktur som omfatter 5 museer samlet under en paraply kalt "Levanger Museum". Disse museene er nærmere omtalt under Kulturvern (Museumsvirksomheten). De lokale museene arbeider hver for seg, og målet er at de i samhandling skal fortelle Levangers historie. Museumsbestyreren er leder for fagfeltet.

Deler av museumsfeltet er konsolidert inn i Stiklestad Nasjonale Kultursenter, og det pågår for tiden en museumsutredning i regi av Levanger kommune som skal til politisk behandling før sommeren.

I kommunen ligger også Stiklestadmuseene, avd. Levangers unike fotosamling som inneholder en rekke samlinger fra kjent fotografer i byen og trøndelagsbygdene omkring. Samlingene innholder bl.a. tre-farge-fotografi-teknikk som knapt finnes andre steder i kongeriket.

I tillegg finnes også flere mindre samlinger rundt omkring i bygdelagene, bl.a. et Nordenget gårdsmuseum i Markabygda.

Musikk
Billettbestilling - Biletter
*

Konsert
*

Konsertbillett
*

Opera
*

Teater
Billettbestilling - Biletter - Teaterbillett


Musikal
*

Revy
*

 

Publisert: 24.02.2009 12:35 Sist endret: 07.05.2019 12:24
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051