Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Forskuttering av spillemidler

I Nord-Trøndelag er etterslepet på spillemidler til ordinære idrettsanlegg 3-5 år, og utviklingen går mot at stadig flere må vente i 5 år. Fylkeskommunen jobber for at ingen skal vente lenger enn 5 år og det samme tilstrebes ved kommunal prioritering av spillemidler.

Levanger kommune (komsak 55/16) har ei ordning det er mulig å søke om forskudd på spillemidler på.

Følgende retningslinjer gjelder for forskuttering av spillemidler:

 1. Det forskutteres inntil 85 % av godkjent søknadssum i spillemiddelsøknaden.
 2. Forskuttering av spillemidler krever godkjent spillemiddelsøknad av fylket og kulturdepartementet.
 3. Spillemiddelsøknaden skal ha vært fornyet og nærmer seg tildeling av spillemidler.
 4. Rentebetingelsene ved forskudd på spillemidler er 0,5 % over gjennomsnittlig kommunal rente.
 5. Forskudd på spillemidler prioriteres til interkommunal anlegg og anlegg som treffer godt på mål og strategier i kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet.
 6. Forskuttering krever årsmøtevedtak på det planlagte anlegget fra hovedstyret i aktuelle lag og foreninger.
 7. Søker skal dokumentere egenkapital som hovedregel på 10 % av anleggets totale kostnad. 
 8. Det gis ikke lån utover søknadssum i spillemiddelsøknaden.
 9. Det gis ikke forskudd til anlegg med godkjent kostnadsoverslag under kr. 1 500 000. Der det er flere anlegg og/eller flere spillemiddelsøknader vurderes prosjektet i sin helhet. 
 10. Det gis ikke lån som forskudd til nærmiljøanlegg.
 11. Det gis ikke lån som forskudd på mva.-kompensasjon ved bygging av idrettsanlegg.


Søknad om forskuttering av spillemidler sendes til idrettskonsulenten

Til toppen av siden

 

 

 

Publisert: 29.11.2016 10:08 Sist endret: 29.11.2016 10:14
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051