Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Friluftsliv

Allemannsrett
Se informasjon om allemannsretten under Naturforvaltning på tema Natur og miljø.
 
 
Badeanlegg
Badeplass
Rinnleiret, badestrand

Bad - Basseng - Svømmeanlegg - Svømmebasseng - Svømmehall
Det er svømmehall følgende steder i Levanger:

  • Trønderhallen Bad, Røstad består av 3 svømmebasseng; opplæringsbasseng (12,5 x 15 m), konkurransebasseng (25 x 15 m) og stupebasseng (12,5 x 12 m).
  • Skogn svømmehall, i tilknytning til Skogn barne- og ungdomsskole, består av et svømmebasseng på 16,6 x 8,5 m.   

Bålbrenning
Se informasjon om bålbrenning under Naturforvaltning på tema Natur og miljø.

Varsel brannvakta om du er i tvil om det er forsvarlig å tenne bål.
  
Bråtebrann - Bråtebrenning
Bråtebrenning og halm-grasbrenning bør unngås av helse-og miljømessige årsaker.

 

Fritidsfiske / Innlandsfiske / Sportsfiske / Laksefiske

Fiskekort
Fiskekort til innlandsfiske kan kjøpes til de fleste vann og tjern i Verdal og Levanger, og selges i de fleste sportsforretninger.
 
Fiskekortområder innlandsfiske:
Levanger

  • Statsallmenninger/bygdeallmenninger i Levanger et felles kort.
  • Hoplavassdraget (Hammervatnet, Hoklingen, Movatnet, Nessvatnet, Mossingvatnet, Fossingelva)

Verdal

Laksefiske

Fiskeriavgiftskort og søknadsskjema for tilskudd til fiskeformål (tiltak for laks, sjøaure og sjørøye) finnes på denne linken: http://www.dirnat.no/skjemaer/. Tilskuddssøknad sendes til Direktoratet for naturforvaltning sitt søknadssystem på internett eller ved søknadsskjema A-10.
 
Grense elv/sjø for Verdalselva er flyttet og ny grense går fra ytterspissen av molo ved Kausmo (koordinater Nord 7077737 Øst 620380) til vestgrense i Ørin Naturreservat (koordinater Nord 7076919 Øst 620507) slik som vist på kartet nedenfor.
 
 

Kontaktperson: Trond Rian.
  
Fiskeravgift

Publisert: 24.02.2009 12:35 Sist endret: 25.02.2020 20:47
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051