Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Inkluderingstilskudd

Målet med tilskuddet er å bidra til økt inkludering av barn og ungdom som på grunn av økonomiske og/eller sosiale barrierer ikke deltar i organisert aktivitet. I tillegg er det et mål å øke foreldres deltagelse og engasjement i lag og foreninger.

Søknadsfrist 1. februar 2019

Søknadsskjema

  PDF, fyll ut skjema, sendes med e-post (postmottak@levanger.kommune.no)
Kontaktperson: Ingvild R. Radwan
Kontaktperson: Kjersti Nordberg

   
Hvem kan søke?
Alle frivillige lag og organisasjoner registrert i Levanger kommunes lag- og foreningsregister. Hvis dere ikke er registrert, registrer dere>>.

Hva er inkludering?

Inkludering i fritidsaktiviteter handler om at lag og foreninger tilpasser sine aktiviteter for å gjøre organisasjonen enda mer tilgjengelig for de som står utenfor i dag. Dette er arbeid som krever gode verdier, holdninger og langsiktig fokus fra laget.

Hva kan det søkes på?

 • Tiltak for barn og ungdom som av ulike grunner ikke deltar i organisert aktivitet pga. familiens sosiale og/eller økonomiske situasjon
 • Tiltak for barn og ungdom med minoritetsbakgrunn.
 • Tiltak for jenter med minoritetsbakgrunn.
 • Tiltak for å involvere flere foreldre/foresatte i frivillighet og aktivitet.


Forutsetninger for søknad:

 • Søknader skal være forankret i styret.
 • Tiltaket/aktiviteten har oppstart i løpet av 2019


Rapportering:

 • Innsending av rapport med beskrivelser/erfaringer som kan deles i en felles idébank på kommunens nettsider senest 6 mnd. etter oppstart. Sendes til: postmottak@levanger.kommune.no, merk: Inkluderingstilskudd


Sentrale spørsmål for å lykkes med inkludering:

 • Hvordan inviterer vi inn i vår forening? Er vi så åpne som vi tror?
 • Hindrer økonomi deltagelse hos oss? Hva kan vi gjøre for å redusere disse hindringene?
 • Har vi inkluderingsansvarlig i foreningen/laget? Hva med guide inn i aktivitetene?
 • Hvordan gjøre det enklere å bidra på dugnad? For familier med lite nettverk kan salg av ulike produkter være vanskelig. Kan man finne en annen løsning?
 • Kan laget tilby barn og foreldre å låne utstyr? 


Andre tips:

 • Forankring i styret: Inkludering som eget tema i foreningens/lagets handlingsplan og årsplan.
 • Informasjon og dialog: Rekruttering på flere språk for å inkludere flere med minoritetsbakgrunn.
 • Workshops/kurskvelder: Inkludering på agendaen for ledere, trenere og foreldre.
 • Rekruttering til dugnad: Mange med lite nettverk har et ønske om å bidra, men vet ikke hvordan.
 • Utstyr: Arrangere byttedager der man kan selge brukt utstyr billig, eller bytte.
 • Reiser: Ta bevisste valg for overnatting og reisevei ved leir, cup og turer.


Inspirasjon og eksempler:

FRITIDSERKLÆRINGEN bygger på FNs konvensjon om barnets rettigheter, artikkel 31: «Partene anerkjenner barnets rett til hvile og fritid og til å delta i lek og fritidsaktiviteter som passer for barnets alder og til fritt å delta i kulturliv og kunstnerisk virksomhet.»

BUA LEVANGER er som et bibliotek: her kan du låne sport- og fritidsutstyr - HELT GRATIS!

INKLUDERINGSKODEN Frivillighet Norge samler inspirerende historier om inkludering i alle slags frivillige organisasjoner

BLI MED er en idrettslagsbrosjyre utarbeidet av NIF på 16 ulike språk som forklarer hva et idrettslag er, hva man kan være med på og hvordan man blir medlem. Det er satt av plass til tilpasning for hvert enkelt idrettslag. 
 
ALLEMED er et gratis verktøy som skal gjøre det lettere å inkludere alle barn og unge i fritidsaktivitet, uavhengig av familiens økonomi. ALLEMED-verktøyet for frivilligheten kan for eksempel brukes på et foreldremøte, et styremøte eller under et seminar som holdes hos idrettslaget. Alt av verktøymateriale ligger tilgjengelig på www.allemed.no.  
Til toppen av siden 

Publisert: 22.10.2018 08:49 Sist endret: 22.10.2018 09:35
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051