Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Lag og foreninger

skal nå registrere selv her:
Lag og foreninger

 

Levanger frivilligsentral

Levanger frivilligsentral holder til i Kirkegata 11 (gamle byskolen). Frivilligsentralens tre hovedoppgaver er å koordinere frivillig arbeid i Levanger, formidle kontakt mellom enkeltpersoner, lag og foreninger og bidra til dialog mellom frivillig og offentlig virksomhet.

 

 

Levanger idrettsråd
Levanger Idrettsråd (IR) er et fellesorgan for idretten i kommunen, organisert i NIF gjennom idrettskretsen og underlagt NIFs lover og vedtekter. Idrettslag med medlemskap i NIF blir automatisk medlem i IR i sin kommune.

Levanger IR skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen, og være en arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Samarbeidsavtale mellom Levanger kommmune og Levanger Idrettsråd PDF

 • mellom lagene
 • mellom lagene og de kommunale myndigheter
 • mellom lagene og idrettskretsen


Idrettsrådet spiller en proaktiv rolle i utformingen av idrettspolitikken i Levanger - både i forhold til aktivitet og anlegg.

Oppgaver

 • Være et bindeledd mellom den frivillige  idretten og kommunen.
 • Være samarbeidsutvalg for idrettslagene og ta opp saker av felles interesse.
 • Bistå idrettslagene med kompetanse og praktisk hjelp til administrativ drift.
 • Bygge nettverk i den organiserte idretten.
 • Kartlegge og planlegge idrettens behov i kommunen.
 • Avholde fellesmøter med idrettslagene ved behov.
 • Formidle idrettslagenes anleggsbehov til kommunen (spillemidler)
 • Fordeling av lokale aktivitetsmidler (LAM)
  Til toppen av siden
Publisert: 03.11.2009 11:53 Sist endret: 26.04.2017 12:04
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051