Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Språk

Norsk språk
Bokmål
den mest utbredte av de to norske offisielle målformene, den andre er nynorsk

 

Nynorsk - sidemål
før 1929 kalt landsmål, er siden likestillingsvedtaket av 12. mai 1885 en av de to offisielle målformene av norsk; den andre er bokmål

 
Riksmål
med små unntak sammenfallende med den moderate versjon av dagens bokmål

 

Oversetting - Oversettelse

Tolking
er å overføre tale fra ett språk til et annet, enten det gjelder orale (muntlige) språk eller tegnspråk (døvetolking).

 

Translatør
oversetter

  

Samisk språk 

Lulesamisk
samisk språk som snakkes av lulesamer (Nord-Norge og Sverige)

 

Nordsamisk
det mest brukte samiske språket, og snakkes av over 90 % av de som bruker et samisk språk til daglig. Kjerneområdet for nordsamisk er Finnmark og Nord-Troms. Det er offisielt språk i disse to fylkene.

 

Sørsamisk
er et samisk språk. Det er store forskjeller mellom sørsamisk og de øvrige samiske språkene. Sørsamisk snakkes i det indre Skandinavia, sør for polarsirkelen.

 

Språkkurs og -test
Bergenstesten
for personer som ønsker å studere eller arbeide i Norge og som trenger dokumentasjon på sine ferdigheter i norsk.
Dette gjelder først og fremst personer som ikke har norsk som morsmål, men kan også være av interesse for morsmålsbrukere som mangler dokumentert kompetanse i norsk.
Norske statsborgere som ikke har studiekompetanse i norsk språk, som for eksempel har eksamen fra Videregående skole i utlandet, vil måtte bestå Bergenstesten med minimum 450 poeng, for å bli tatt opp ved norske universiteter og høyskoler.

Språktest

Publisert: 24.02.2009 12:27 Sist endret: 28.12.2012 11:37
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051