Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Samfunnsplanlegging

Fylkesplanlegging
KOSTRA

Kommuneplanlegging
Arealplanlegging

Kommuneplan
er styrende for all planlegging i de norske kommunene, herunder temaplaner og økonomisk handlingsplan. Formålet med kommuneplan er å skape langsiktighet i politikken. Økonomisk handlingsplan er rådmannens anbefalinger om hvilke områder i kommunen som må prioriteres i den kommende perioden. Arealdelen i kommuneplanen er et juridisk bindende dokument (kart) som anviser framtidig arealbruk i hele eller deler av kommunen.


Reguleringsplan - Reguleringsforskrift
Reguleringsplan er et arealplankart med tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser. Vedtas av kommuestyret.
Utarbeidelse av reguleringsplaner er hjemlet i plan- og bygningsloven

    
Bebyggelsesplan
gjeldende plan- og bygningslov finnes det ikke lenger en plantype som heter bebyggelsesplaner jf gammel pbl. 28-2. Det foreligger i dag likevel mye eldre planverk som har krav til bebyggelsesplaner. Her forutsettes det at kravet til bebyggelsesplaner blir erstattet av krav om detaljregulering. I detaljreguleringsplaner kan man fastsette grad av utnytting.

Ekspropriasjon
Offentlige myndigheters tvangsovertakelse av eiendom fra annen eier.
Ekspropriasjon kan unngås dersom grunneier samtykker til å inngå en minnelig avtale. 

 

 

Publisert: 24.02.2009 12:27 Sist endret: 28.12.2012 11:46
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051