Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Hverdagsrehabilitering

Klikk for inorfmasjon i PDF

Levanger kommune startet opp med hverdagsrehabilitering 01.09.15.

Tjenesten ytes av et tverrfaglig team bestående av ansatte i Ergo- og fysioterapiavdelingen for voksne.

Hva er hverdagsrehabilitering?

De fleste ønsker å være hjemme og ha kontroll over eget liv lengst mulig. Målet med hverdagsrehabilitering er at man skal mestre daglige gjøremål best mulig, og å være aktiv i eget liv.

Hverdagsrehabilitering er et tilbud for hjemmeboende personer som ikke lenger mestrer hverdagen sin som før, og som er motivert for å gjenvinne tapt funksjon. Det kan gjelde utfordringer ved personlig stell, matlaging, rengjøring, deltakelse i sosiale sammenhenger eller andre aktiviteter i hverdagen.

Rehabiliteringen er tidsavgrenset, og opptrening i dagliglivets gjøremål skjer i den enkeltes hjem og nærmiljø med hovedfokus på «Hva er viktig for deg?».

Hverdagsrehabilitering er et samarbeid mellom deltageren og et tverrfaglig team bestående av fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier og hjemmetrenere. Teamet kartlegger utfordringer i hverdagen, deltagerens ressurser, nettverk og motivasjon. Det blir laget en plan ut fra deltagerens mål, med tett oppfølging i en tidsbegrenset opptreningsperiode.

Hvordan søke?
Fyll ut hvisningsskjema til Ergo- og fysioterapiavdelingen for voksne og presiser at det ønskes hverdagsrehabilitering.
Her finner du skjemaet

Publisert: 01.09.2016 08:19 Sist endret: 19.04.2021 09:28
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051