Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Behandlingsreiser - helsereiser

Helsereiser Igalo høst 2012
Levanger kommune tilbyr helsereise til Institutt Igalo i Montenegro for 20 personer over 4 uker, med avreise i begynnelsen av september 2012, og med hjemreise i begynnelsen oktober 2012.

Målgruppen for deltakelse er:

1). 
Fast ansatte i minst 50 % stilling med Levanger kommune som arbeidsgiver og som har en revmatisk lidelse, andre muskel og skjelettlidelser, eller hudsykdom som psoriasis. Målet for behandlingen er å forebygge sykdom/sykefravær og behandle sykdom/redusere sykefravær.

2).
Brukere av helsetjenester i Levanger kommune som fortrinnsvis er hjemmeboende, og som har behov for fysikalsk behandling og rehabilitering.

Søkerne for begge grupper må være selvhjulpne og kunne gå minimum 300 meter, flere ganger daglig. Du må ikke lide av sykdommer som vil gjøre det risikofylt med et fysisk krevende behandlingsopplegg. Personer med psykiske lidelser, hjerte/kar, alvorlig lungesykdom, eller problemer med rusmidler, vil ikke bli prioritert. Det vil bli foretatt en individuell vurdering av hver søker, og gjennomført intervju med de søkerne som vurderes som aktuelle. 

Egenandelen for behandlingsreisen for personer i målgruppen er på mellom 6-7000 kr (avhengig av prisen på flybillettene) inkludert flyreise og transport tur-/retur flyplassene. Egenandelen dekker også behandlinger, opphold med overnattinger og 3 måltider hver dag. Håndpenger og deltakelse ved aktuelle utflukter og kulturtilbud etc. må dekkes av den enkelte i sin helhet.

Dersom det ikke melder seg tilstrekkelig antall deltakere, så kan reserverte plasser bli gjort tilgjengelig for tidligere ansatte i Levanger kommune som har gått av med pensjon. Disse må i så fall betale behandlingen inkl. med reise og opphold tilsvarende den prisen det koster kommunen i sin helhet.  

Søknadsskjema:


Søknaden må være Levanger kommune i hende innen 30.03.12 kl. 1200.
Søknaden sendes: Vebjørg Rønning, Postboks 130, 7600 Levanger, merkes "Helsereiser".

Spørsmål kan rettes til prosjektleder for Igalo Helsereiser i Levanger sykepleier Vebjørg Rønning.    

Helsereisen blir utlyst med forbehold om avlysning i forhold til interesse for deltakelse.
      Til toppen av siden

 


 

 

Historikk ==========================

Helsereiser Igalo høst 2011
Levanger kommune tilbyr helsereise til Institutt Igalo i Montenegro for 20 personer over 4 uker, med avreise medio september 2011, og med hjemreise medio oktober 2011.

Søknaden må være Levanger kommune i hende  15. februar 2010 kl. 1200 - forlenget frist: 21. januar 2010, kl. 12:00.

------------

2010

Levanger kommune tilbyr helsereise til Institutt Igalo i Montenegro for 20 personer over 4 uker, med avreise 17. april 2010, og med hjemreise 15. mai 2010.

Blogg fra oppholdet 2010

Søknaden må være Levanger kommune i hende  15. februar 2010 kl. 1200 - forlenget frist: 21. januar 2010, kl. 12:00. 
      Til toppen av siden

 

 

 

 

Publisert: 07.12.2009 12:42 Sist endret: 03.03.2012 08:41
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051