Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Korona - Corona

Siste:

 • 28.03.20 kl. 17:00 OPPDATERING

Fire nye personer er bekreftet smittet av coronavirus i Levanger, 3 unge voksne og et barn i skolealder. Alle er isolert i hjemmet og ingen har alvorlig sykdom.

Dette betyr at det nå i alt er 15 personer som har fått påvist smitte i Levanger siden 14. mars. Alle tilfellene er smitteoppklart og det ser ut som om folk er svært flinke til å følge smittevernrådene. Fortsett med det!

 

 27.03.20 kl. 09:15 OPPDATERING

Det er to nye tilfeller av korona registrert i Levanger siden onsdag. En ung kvinne som kom fra utlandet midt i mars. Hun var i karantene og ble syk et par dager etter hjemkomst. Trolig smittet i utlandet. Det andre tilfellet er en godt voksen kvinne som har hatt familiebesøk fra utlandet. Det betyr at Levanger har 11 registrerte tilfeller av korona. Noen av dem som først fikk sykdommen blir nå friskmeldt.

Det er viktig at de strenge kravene til smittevern opprettholdes for å redusere smittepresset. Begrensningene med hjemmekarantene har hindret spredning i de to nye korona-tilfellene i Levanger. Dessuten er det med stor sikkerhet personer i Levanger som ikke er klar over at de er smittet.   

Dersom du lurer på noe, ring Folkehelseinstituttets rådgivningstelefon på 815 55 015

Følg med på Folkehelseinstituttet: - FHI

 

 • 25.03.20 kl. 10:00 OPPDATERING

Levanger har heller ikke siste døgn registrert nye tilfeller av koronasmitte. Det betyr at de strenge tiltakene virker. Det er nå fem døgn siden siste smittetilfelle er registrert. Likevel ber vi innstendig folk om å holde på smitteverntiltakene. Det er høyst sannsynlig personer i Levanger som er smittet uten å være klar over det. Andre kommuner med like strenge smitteverntiltak registrerer nye smittetilfeller. Klarer vi å holde på smitteverntiltakene blir samfunnet raskere normalt igjen!

Dersom du lurer på noe, ring Folkehelseinstituttets rådgivningstelefon på 815 55 015

 

Følg med på Folkehelseinstituttet: - FHI

 

 • 24.03.20 kl. 17:30 OPPDATERING 
Regjeringen har vedtatt å forlenge tiltakene med stengte skoler, barnehager og å holde avstand mellom oss skal fortsette til og med 13. april. De sterke begrensningene videreføres for å unngå at mange smittede belaster helsevesenet samtidig, og for å redusere risikoen for de som er spesielt utsatt. Regjeringen har vedtatt å trappe opp kapasiteten på sykehusene. I Levanger betyr dette at hjemmeskole fortsetter fram til påskeferie, at skoler, barnehager og SFO er stengt for alle grupper unntatt de som defineres som samfunnskritiske og barn som er spesielt sårbare eller utsatte. Nord universitet er stengt til 13. april. Personer som har vært i utlandet skal ha 14 dagers hjemmekarantene. Hold minst en meters avstand utendørs, minst to meters avstand til andre innendørs. Kultur- og idrettsarrangement innendørs og utendørs er fortsatt forbudt.

 

24.03.20 kl. 11:30 OPPDATERING

Det er ikke påvist nye smittede i Levanger. Siste tilfelle ble registrert 20.3. Tilsammen er det 9 registrerte smittetilfeller. Dette er gledelig og tyder på at folk opptrer forsiktig og følger smittevernrådene. Kommunen er takknemmelig for dette, og minner om at det er viktig å fortsette det gode arbeidet med å begrense smitte.

Dersom du lurer på noe, ring Folkehelseinstituttets rådgivningstelefon på 815 55 01.
Følg med på Folkehelseinstituttet: - FHI

 • 23.03.20 kl. 08:15 OPPDATERING

Det er ikke påvist nye smittede i Levanger. Tilsammen er det 9 registrerte smittetilfeller. Dersom du lurer på noe, ring Folkehelseinstituttets rådgivningstelefon på 815 55 015

Følg med på Folkehelseinstituttet: - FHI

 • 20.03.20 kl. 14:00 OPPDATERING

Levanger har tre nye registrerte tilfeller av korona i dag. Det er to middelaldrende menn og en middelaldrende kvinne. Ingen har alvorlig sykdom. Alle er isolert i eget hjem og smitteoppsporing er igangsatt. Dermed har Levanger ni registrerte tilfeller av korona.

Dersom du lurer på noe, ring Folkehelseinstituttets rådgivningstelefon på 815 55 015

Følg med på Folkehelseinstituttet: - FHI


 • 20.03.20: kl. 08:30 OPPDATERING

Det er ikke påvist nye smittede i Levanger. Tilsammen er det 6 registrerte smittetilfeller. Dersom du lurer på noe, ring Folkehelseinstituttets rådgivningstelefon på 815 55 015

Følg med på Folkehelseinstituttet: - FHI

 • 19.03.20: kl. 14:00 OPPDATERING

Det er i dag påvist smitte hos en ung mann bosatt i Levanger. Vedkommemde har mild sykdom. Tilsammen er det nå 6 registrerte smittetilfeller.

 • 19.03.20: kl. 09:00 OPPDATERING

Det er ikke registret nye smittede i Levanger siste døgn. Det betyr at det fortsatt er fem smittede registrert i Levanger. Mange innbyggere, også kommunalt ansatte, sitter i karantene. Det gjør at vi har noen tjenester innen helse og velferd har et redusert kapasitet, men det er full kontroll på situasjonen.

Innbyggerne er flinke til å ikke samles og holde seg heime i tråd med myndighetenes anbefalinger. Det er viktig å opprettholde disse vanene.

Det meldes at det innimellom er mange som besøker dagligvarebutikkene. For å unngå unødvendig nærkontakt anmoder vi om å redusere butikkbesøk, og heller handle for flere dager når du er på butikken.

Følg med på Folkehelseinstituttet: - FHI

 • 18.03.20 kl. 08:45 OPPDATERING

Onsdag er det avdekket et nytt tilfelle av Coronasmitte i Levanger, slik at det nå totalt er 5 personer som har konstatert smitte og er i isolat i heimen.

Koronatelefon
Har du generelle spørsmål rundt koronaviruset eller hvordan du skal forholde deg til dette?
Ring Folkehelseinstituttets rådgivningstelefon på 815 55 015

Følg med på Folkehelseinstituttet: - FHI

 • 17.03.20 kl. 11:00 OPPDATERING

Det er ingen nye smittetilfeller oppdaget i Levanger kommune. Det virker som om befolkningen følger smittevernrådene og de pålegg som er gitt fra sentrale og lokale myndigheter. Det er veldig bra, og det er viktig at disse fortsatt følges.

 

 • 16.03.20 kl. 09:15 OPPDATERING

Det er avdekket et nytt tilfelle av Coronasmitte i Levanger, slik at det nå totalt er 4 personer som har konstatert smitte og er i isolat i heimen.

På denne årstiden er det mange personer som har forkjølelse eller lignende. For å unngå å smitte andre er det viktig at en holder seg heime til en er frisk. Dette gjelder både voksne og barn.

Det har kommet noen spørsmål ang foreldrebetaling i barnehager og SFO. Nærmere informasjon om dette vil komme etter hvert. KS vil komme med anbefalinger til kommunene og Levanger kommune vil følge disse.

Det meldes om stor vilje til å hjelpe hverandre med praktisk bistand når så mange er heime med sykdom eller karantene. Dette er veldig bra, men pass på karantenebestemmelsene. Unngå kontakt og bruk hansker!

Det er innført adgangskontroll og besøksstans i alle helseinstitusjoner.

Følg med på Folkehelseinstituttet: - FHI

 

 • 15.03.20 kl. 10:15 - OPPDATERING

Det er nå bekreftet at to nye personer hjemmehørende i Levanger har fått påvist smitte. Dette er to unge menn som ikke er alvorlig syke.

Rundt 1.000 personer i Levanger er nå i karantene. Det gjelder alle elever og ansatte på Levanger videregående skole og en rekke andre personer som blant annet har vært i kontakt med innbyggere på Frosta. Karantene betyr at DU SKAL VÆRE HJEMME og ikke ha kontakt med andre enn de du bor sammen med.
De andre du bor sammen med er ikke omfattet av karantene. Likevel bør ALLE INNBYGGERE i størst mulig grad holde seg hjemme. Spesielt de med symptomer på sykdom.

Det er stor pågang på legesentrene og legevakta. Kun personer som trenger akutt helsehjelp skal kontakte helsevesenet. Personer i karantene skal ikke testes. Karantereglene etterleves og de oppdateres stadig. Følg med på Folkehelseinstituttet - FHI

 • 14.03.20 kl. 11:00 - OPPDATERING

Kommunen vil takke alle innbyggerne for at oppfordringene fra nasjonale og lokale myndigheter følges.

Til sammen har 4 elever på Levanger vidergående skole fått påvist smitte. En av disse bor i Levanger. Alle elevene er satt i karantene. Det er viktig at alle respekterer karantenen. Dette for å unngå å spre smitte slik at sårbare personer blir syke. Også de som ikke er i karantene oppfordres til å unngå unødvendig kontakt med andre enn den nærmeste familien.

Helsedirektoratet oppfordrer folk om å holde seg heime og ikke dra på hytta. Levanger kommune oppfordrer også til dette. Det betyr selvsagt ikke at man trenger å sitte i ro. Gå deg gjerne en tur eller ta en skitur. Det viktige er å unngå nærkontakt med andre og unngå folkeansamlinger.

Ordføreren kommenterer

 • 13.03.20 kl. 14:20 - OPPDATERING, SMS Sendt innbyggerne

Det er stor pågang på legesentrene og legevakta. Kun personer som trenger akutt helsehjelp skal kontakte helsevesenet. Personer i karantene skal ikke testes. Karantereglene MÅ etterleves og de oppdateres stadig. Følg med på Folkehelseinstituttet - FHI

 • 13.03.20 kl. 11:50 - OPPDATERING

Kommuneoverlege Tommy Aune Rehn presiserer:
Personer satt i karantene skal ikke testes eller kontakte helsepersonell ved symptomer. Kun om de er i faktisk behov for helsehjelp. Dette i henhold til oppdaterte retningslinjer som kom i dag. Karantenereglene må etterleves og de oppdateres stadig.  

 • 13.03.20 kl. 09:00 - OPPDATERING

En elev ved Levanger videregående skole har fått påvist smitte. Eleven er ikke hjemmehørende i Levanger, men bor normalt på hybel i Levanger. Smitteoppsporing rundt dette tilfellet pågår.

Det er viktig at alle våre innbyggere følger med på Helse Norge
Legevakta opplever stort press om andre spørsmål enn helse. Før du ringer legevakta, sjekk Helse Norge for informasjon. Spørsmål om rettigheter ad. permisjoner, permitteringer ol. skal ikke rettes til legevakta, men til din arbeidsgiver. Staten har varslet at det har kommet unntaksregler, disse er ikke klarlagt enda.

Husk at smitte spres ved kontakt mellom mennesker - hold deg hjemme. Dette er en stor samfunnsdugnad. Hvis alle overholder disse retningslinjene, blir samfunnet mye raskere normalt igjen.


Mediekontakt
Kommunedirektør Ola Stene
Telefon: 913 66 726
Sentralbord: 740 52 500

***********************

 • 12.03.20 kl 19:00 - OPPDATERING
Fortsatt er det ikke bekreftet smitte hos noen innbyggere i Levanger kommune, men kommunen følger situasjonen fortløpende. De fleste av tiltakene som ble besluttet av Levanger kommune i formiddag er i samsvar med nasjonale tiltak, presentert av nasjonale myndigheter i ettermiddag. De nasjonale tiltakene kan leses her.
De viktigste endringene etter helsedirektoratets vedtak er innstramming i utenlandsreiser for helsepersonell som jobber med pasientbehandling. Disse forbys å reise til utlandet både i tjeneste og privat.
Videre utvides bestemmelsene om karantene etter utenlandsreise for alle innbyggere slik at det nå er 14 dagers karantene for alle som kommer fra reiser utenom Norden etter 27. februar.
Den tredje presiseringen etter vedtakene om stenging av skoler å barnehager er at barnehagene og skolene skal sørge for tilbud for barn av foreldre som jobber i helse- og omsorgstjenesten og andre kritiske samfunnsfunksjoner. 
Slike grupper er:
 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester
 • Apotekene
  
 Nærmere informasjon om hvordan dette skal løses i praksis kommer fredag.
 • 12.03.20 kl 11:00 - PRESSEMELDING  

  Kommuneledelsen og kommuneoverlege Tommy Aune Rehn har i dag besluttet omfattende tiltak for å minimalisere spredningen av koronaviruset i Levanger kommune. Tiltakene iverksettes i dag og gjelder i første omgang til 29.mars.


Her er en oversikt over de tiltakene som er besluttet iverksatt:

 • Alle barnehager og skoler i kommunen stenges.  Dette gjelder også private skoler og barnehager.
 • Rådhuset stenger for publikumsinngang. Kontakt skal skje per telefon, epost eller via Facebook. Kontaktinformasjon finner man på hjemmesiden.  Alle kommunalt ansatte som kan ha hjemmekontor, skal ha dette.  Vi oppfordrer alle andre virksomheter til å gjøre det samme.
 • Det innføres besøksrestriksjoner på sykeheimer, bofellesskap og omsorgssenter. Kun alvorlig syke skal ha mulighet til besøk.
 • Alle arrangement i offentlig regi avlyses.
  • Festiviteten og biblioteket stenger
  • Trønderhallen stenger
  • Alle andre idrettshaller og organiserte idrettsaktiviteter avlyses.
  • Kulturelle sammenkomster og frivillige arrangement som feks. øvinger, konserter og forestillinger avlyses.  Vi anmoder også om at en ikke oppsøker treningssentre.
  • Innbyggere fra Levanger som arbeider på Frosta skal ikke møte på arbeid, på samme   måte skal innbyggere fra Frosta som arbeider i Levanger ikke komme på arbeid.
  • Vi oppfordrer befolkningen til å holde seg hjemme, unngå offentlig transport og redusere sosial omgang til det minimale.
  • Fastlegekontorene stenges ikke, kontakt tas per telefon.
  • Alle bedrifter og virksomheter oppfordres til å innføre restriksjoner og gjøre tilpasninger, slik at arbeid kan foregå mer skjermet enn vanlig, gjennom nettbaserte løsninger o.l.

 
Konsekvenser og effekter følges tett, og disse blir daglig vurdert av kommunens ledelse og kommuneoverlege.

Begrunnelse for tiltakene
Selv om det foreløpig ikke er konstatert smittetilfeller i Levanger kommune er det viktig å begrense spredningen av viruset. 

Vurderingene er gjort i henhold til smittevernloven, og støttes av administrativ og politisk ledelse.

Mediekontakt
Kommunedirektør Ola Stene
Telefon: 913 66 726
Sentralbord: 740 52 500

**********************************************************
HISTORIKK:

 • 11.03.20 Ingen smittetilfeller registrert i Levanger kommune til nå
    
  Kl. 14.20 Idrettslag (presisering):
  Når det er kampdager og arrangement, selv om det ikke er en cup, vil det ofte være flere kamper og mange lag involvert over en lengre periode. Både bortelag og hjemmelag. Selv om den enkelte kampen inkluderer færre enn 30 personer, vil dette i praksis være å anse som et større arrangement der spillere, ledere, foreldre og besteforeldre m.fl utgjør en stor forsamling over tid. Et typisk eksempel på dette er kampdag i helgene i Trønderhallen der det spiller mange lag. Denne type arrangement anbefales da altså ikke.  
    
  Bakgrunn for vår anbefaling er vurderinger gjort av FHI og Helsedirektoratet, samt vurdering av kommuneledelse og kommuneoverlege vedørende lokal smittesituasjon.
   
  Arrangementer som samler mange mennesker, kan gi grunnlag for stor smittespredning.  Levanger kommune ønsker å legge seg på en streng linje, ikke minst for å hindre smitte til sårbare grupper, og inn i sykehus og sykehjem.
     
  Arrangement i offentlige eller private regi med over 30 personer avlyses
  .  Dette inkluderer også kultur og idrett. Spørsmål hvis tvilstilfeller rettes per e-post: tommy.aune.rehn@levanger.kommune.no
    
  Ordinær drift på skoler og arbeidsplasser går inntil videre som normalt, med mindre det opplyses om annet i enkelttilfeller. Dette vurderes kontinuerlig.
 • 10.03.20 Ingen smittetilfeller registrert i Levanger kommune til nå
 • 09.03.20 Ingen smittetilfeller registrert i Levanger kommune til nå
 • 06.03.20 Restriksjoner av besøkende til sykehjem, heldøgns omsorgsbolig og øyeblikkelig hjelp døgn plasser PDF - Helsedirektoratet

 

Status Levanger kommune

 Det er ikke påvist koronasmitte hos innbyggere i Levanger kommune. Flere personer har imidlertid fått påvist Koronavirus i Frosta kommune. Som følge av smitten på Frosta er elever ved flere klasser ved Levanger videregående satt i karantene, da en av de smittede på Frosta er elev der. Dette for å unngå eventuell videre smitte av viruset. Det samme gjelder enkelte andre som enten bor eller arbeider i Levanger og som er definert som nærkontakter til bekreftet smittede på Frosta. 

Alle som er satt i karantene, nå eller frem i tid, skal forholde seg til regler for hjemmekarantene.

Kommunen følger rådene fra nasjonale helsemyndigheter og er forberedt på å håndtere et større utbrudd om det skulle komme. Kommunen samarbeider med omliggende kommuner, legevakta, fylkesmannen og Helse Nord-Trøndelag for å samkjøre den lokale beredskapen.

Koronatelefon

Har du generelle spørsmål rundt koronaviruset eller hvordan du skal forholde deg til dette?
Ring Folkehelseinstituttets rådgivningstelefon på 815 55 015

Til toppen av siden

Generelle råd

Følg hygienerådene
De beste grep for å unngå smitte er hyppig håndvask (eventuelt spriting av hendene) og at man hoster i hoster i engangstørkle eller i albukroken. Er man syk bør man holde seg hjemme. Kort og godt mer av det vi allerede vet er viktig. 

Ved smittemistanke
Ring legevakten på 116117. Ring først – ikke møt opp direkte.
(Om du får tastevalg «4» for «koronaspørsmål» skal du IKKE taste 4, men heller vente på svar) 

Reisende som har vært i områder med lokal smittespredning skal ringe Legevakta dersom de får feber eller symptomer fra luftveiene de første 14 dagene etter hjemkomst, eller etter nærkontakt med en person som har fått påvist viruset. Man vil der få instruks om hva en gjør videre. Syke skal isolere seg hjemme med mindre de får annen beskjed av helsepersonell. Nærkontakter til bekreftet smittede blir ilagt 14 dagers karantene. Om en er i karantene og utvikler luftveissymptomer som hoste, pustebesvær eller feber, skal en ringe 116117. 

Om du ikke får svar på legevakt 116117, kontakt ditt fastlegekontor per telefon
Til toppen av siden

Arrangement

Arrangement i offentlige eller private regi med over 30 personer avlyses. Dette inkluderer også kultur og idrett. Om man er tvil rundt et arrangement kan kommuneoverlege kontaktes på tlf. 917 09 403 eller per e-post tommy.aune.rehn@levanger.kommune.no

Til toppen av siden

Skoler, SFO og barnehager

 Levanger kommune mener det foreløpig ikke er grunn til å holde friske barn hjemme fra skoler eller barnehager, med unntak av karantener der det er aktuelt, se avsnitt over. Dette i tråd med råd fra nasjonale helsemyndigheter. Etter det vi vet i dag er det heller ikke grunnlag for å si at barnehager og skoler har betydning for smittespredningen i samfunnet.

Råd for barn som kan ha vært utsatt for smitte
Det er så langt ikke påvist smitte hos barn i Levanger. Det kan være at barn blir ilagt karantene om de defineres som nærkontakter av bekreftet smittede. Det betyr ikke at barna er syke eller smittede, men at det holdes hjemme i en periode etter føre var-prinsippet med tanke på å redusere smittepotensialet. Ved mistanke om koronavirus gjelder samme tiltak både for barn og voksne. Det vil da være snakk om hjemmekarantene i 14 dager, eller inntil smitte eventuelt er avkreftet.

De aller fleste som blir smittet av koronavirus, blir ikke alvorlig syke. Barnehager og skoler bør for øvrig følge sine gjeldende rutiner ved sykdom hos barn. Barn og ungdom virker å være i stor grad beskyttet fra å få dette viruset, uten at vi helt vet hvorfor.   

Foreldre oppfordres til å ha lav terskel for å holde barna hjemme ved sykdom.
Ansatte ved skoler og SFO bes også utøve ekstra oppmerksomhet, og melde fra tidlig til foreldre og foresatte ved mistanke om at barn er syke. 

Det er viktig å snakke med barn/elever om koronavirussykdom for å unngå frykt, og for å skape trygghet rundt situasjonen. En kort og fin film, laget av Helsedirektoratet, som kan brukes til dette formålet

Til toppen av siden

God hygiene

Foreldre, foresatte og ansatte ved skoler, SFO og barnehager henstilles om å sørge for at barna vasker hendene. Det gjelder også de ansatte. God hoste- og håndhygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med nytt koronavirus. 

Det anbefales håndvask med såpe og vann etter hosting/nysing, etter toalettbesøk/bleieskift, før måltider og ellers ved synlig skitne hender. Det anbefales også å vaske hender når man kommer hjem. Alkoholbaserte desinfeksjonsmidler er et alternativ, hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig. Merk at alkoholbasert desinfeksjon ikke er effektivt ved synlig skitne hender, da bør håndvask utføres.

Det anbefales å ha tørkepapir og håndhygienemulighet tilgjengelig til bruk for barn/elever/ansatte som hoster eller nyser. Har man ikke det tilgjengelig, anbefales å bruke albuekroken. 

Folkehelseinstituttet anbefaler ikke at barn bruker munnbind. Erfaring tilsier at personer som bruker munnbind oftere tar seg til ansiktet, noe som faktisk kan øke smittefaren. Dersom barn møter opp med munnbind bør foreldre/foresatte informeres om at dette ikke er nødvendig. 

Til toppen av siden

 Korona

 
Publisert: 12.03.2020 13:20 Sist endret: 28.03.2020 17:06
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051