Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Privatøkonomi

Finansportalen
Finansportalen.no er en tjeneste fra Forbrukerrådet, og har som overordnet mål å gi forbrukerne makt og mulighet til å ta gode valg i markedet for finansielle tjenester. Portalen er et verktøy som hjelper forbrukerne til å sammenlikne finansbransjens produkter.

 

 

 Forbruksutgifter

  • forbrukerrådets nettside inneholder mye nyttig informasjon som kan være til hjelp når det gjelder privatøkonomi og forbruksutgifter.


Konsumprisindeks


Prisindeks


Standardbudsjett - Husholdningsbudsjett


Gjeldsrådgivning  - Gjeldsordning - Gjeldsoffer
Levanger kommune kan gi økonomisk rådgiving til deg som har betalingsproblemer eller gjeldsproblemer. Rådgivingen kan for eksempel være i form av bistand til å sette opp et realistisk budsjett, men også bistå i forhandlinger med kreditorer og hjelp til å inngå en gjeldsordningsavtale. Hensikten er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien selv.

Målgruppe
Personer med økonomiske problemer / gjeldsproblemer

Kriterier / Vilkår
Du skal etter beste evne selv forsøke å komme fram til en ordning med dine fordringshavere.

Pris for tjenesten
Tjenesten er gratis
 
Veiledning
Dersom du trenger bistand eller har gjeldsproblemer kan du kontakte NAV Levanger på tlf. 74 73  20 70.
Du kan også ringe økonomirådstelefonen i NAV: 800GJELD (80045353)
 
Vedlegg 
Til et første møte bør du ha med følgende:

  • Kopi av de tre siste lønns- eller trygdestønadsutbetalinger (sjekk om det er gjort trekk for dekning av gjeld på disse utbetalingene)
  • Kopi av kvitteringer for store og faste utgifter
  • Kvittering for betalt husleie og strøm
  • Kopi av skatteoppgjør og likningen for siste skatteår
  • Årsoppgaver (i forbindelse med selvangivelse) fra lånegivere
  • Årsoppgaver i forbindelse med bidragsgjeld
  • Ev. utleggsbegjæringer
  • Ev. innkallelser til forliksrådet
  • Oversikt over pant og heftelser ved egen bolig og egen bil


Saksbehandling
Saken blir vurdert ut fra gjeldende penge- og kredittlovgiving samt et generelt økonomifaglig grunnlag. Det gis bistand til forhandlinger med kreditorer, forslag til refinansiering kan fremmes og søker gis realistiske budsjettforslag til prioriteringer av inntekt og utgifter.
  
Forespørsel sendes til
NAV  Levanger, P.b. 24, 7601 Levanger
Besøksadresse:  Gjensidige gården, Levanger (inngang fra Coop Mega)
 
Lover og retningslinjer


Brosjyrer, kart og lignende


For mer informasjon, budsjett- og regnskapsmaler: NAV.no 

Inkasso


Livsoppholdssatser 
     Til toppen av siden

Publisert: 19.02.2009 08:21 Sist endret: 09.03.2020 12:22
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051