Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Leie og utleie

Kommunal bolig
Kommunal leilighet
Kommunal utleiebolig
Midlertidig husvære

Leieforhold


Framleie
Når leieboeren leier ut videre hele eller deler av husrommet, er det framleie. Leieboeren må ha utleierens samtykke for å framutleie.


Husleie
Det leier må betale for å bruke boligen kalles husleie.
Husleien skal være et bestemt beløp.
Det eneste det er lov å ta betalt for i tillegg til husleien er utgifter til strøm og brensel.
Dette må avtales ved inngåelsen av leieforholdet. Utleier har ikke lov til å ta ekstra betalt for kommunale avgifter, trappevask og nøkkelgebyr m.m.
– slike utgifter skal være inkludert i husleien.
Det er ikke tillatt å ta forskuddsbetaling for mer enn én måneds leie.


Tomtefeste
Bygsel - Festetomt
Tomtefeste er leie av grunn til hus som festneren (den som leier) har eller får på tomten.

 

 

Publisert: 19.02.2009 08:17 Sist endret: 02.10.2012 09:52
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051