Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kjøp og salg

Eiendomskjøp
Boligkjøp


Tomt


Kartforretning - Oppmålingsforretning


Eiendomssalg
Boligsalg

 

Tinglysing
Tinglysing gir rettsvern for rettigheter i fast eiendom og andel i borettslag ovenfor tredjemann. Tinglyste dokumenter blir registrert i grunnboken for fast eiendom og grunnboken for andeler i borettslag.

Dokumentavgift
Dokumentavgift er en avgift til statskassen som skal betales ved tinglysing av visse dokumenter, f.eks. tinglysing av skjøte på fast eiendom.
Avgiften er pr. i dag 2,5 prosent av eiendommens markedsverdi.

Grunnbok
Grunnboken er et register over tinglyste rettigheter og heftelser i fast eiendom og andeler i borettslag

Skjøte
Et skjøte blir brukt ved overførsel av hjemmel til fast eiendom. Et skjøte må tinglyses (registreres) for at overdragelsen skal ha vern mot tidligere eiers kreditorer (utleggstagere og konkursbo) eller godtroende medkontrahent.


Tinglysingsgebyr

 

 

Publisert: 19.02.2009 08:16 Sist endret: 25.02.2020 22:03
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051