Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Næringstomter

Levanger kommune har for tiden noen få ledige tomtearealer. Det finnes rundt seks dekar på Rinnleiret.

Flere private aktører har næringstomter for salg. Næringssjefen kan formidle kontakt.

På Fiborgtangen har Norske Skog over 350 dekar ledig areal. Levanger kommune er i dialog med Norske Skog om å kjøpe det. Dette området er spesielt egnet for større og mindre industrietableringer med kaifront, jernbane direkte inn på området. I tillegg ligger området inntil E6 med avkjøring.

Helt sør i kommunen, i Vassmarka like nord for Åsen sentrum, planlegger kommunen sammen med Nye Veier et stort næringsområde i sammenheng med ny E6. Det er klart senest i 2025. Her blir det avkjøring fra ny E6 og dette er det eneste krysset på strekningen Stjørdal-Mære som ikke kommer i konflikt med jordvernet. Krysset i Åsen vil ligge ti minutter fra Stjørdal når ny E6 er ferdig. Foreløpig er planen en regulering til handelsareal nært krysset, mens andre typer næringsliv er tenkt plassert lengre fra ny E6.

Det finnes noen få mindre tomter i den gamle militærleiren på Rinnleiret. En rekke private aktører har tomter ledig. På Fiborgtangen på Skogn finnes det 300 dekar opparbeidet areal. Kontakt Fiborgtangen vekst ved interesse. Fiborgtangen har meget god tilgang på ferskvann, strøm, har E6 like forbi og egen jernbanelinje. Norske Skogs papirfabrikk ligger der, og Biokraft har verdens største fabrikk for flytende biogass på området.

Høsten 2018 starter reguleringsarbeidet for ny E6 i Åsen og industriområdet Vassmarka like nord for Åsen sentrum. Etter planen skal det være ferdig regulert i løpet av ett år.

Dette området er det eneste krysset på E6-aksen fra Stjørdal til Mære som ikke er i konflikt med dyrka mark.

Her planlegges handel nært krysset, mens tyngre industri er tenkt plassert sørøst for jernbanelinja. E6 i dette området er beregnet ferdig i 2024. Vassmarka vil med ny E6 ligge ti minutters kjøring fra Stjørdal.
Til toppen av siden 

Publisert: 07.08.2014 11:37 Sist endret: 29.08.2019 09:39
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051