Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Næringstomter

Kommunalt eid næringsareal:
Kommunen eier seks til ti dekar ledig areal på Rinnleiret nord for Levanger.

Privateid næringsareal:

Det finnes ledig næringsareal flere steder i Levanger. Det største området er på Fiborgtangen på Skogn, nært Norske Skogs papirfabrikk. Der er det rundt 300 dekar ledig areal med nær tilknytning til kaifront, jernbane og E6. Håvard Busklein i Norske Skog kan kontaktes om området.

På Rinnleiret har Dragon eiendom 15 dekar næringsareal. Kontaktperson er Odd Einar Aarmo, tlf 402 83 096

På Heir industriområde er det 13 dekar ledig næringsareal som er ferdig opparbeidet. Grunneier her er Magnar Heir, maheir@online.no, tlf 952 69 247

Helt sør i kommunen, i Vassmarka ved Åsen kommer det 90 dekar nytt næringsareal knyttet til halvkrysset nord for Åsen sentrum når ny E6 er ferdig i 2025/26. Dette er regulert delvis til plasskrevende handel, delvis til industri/kontor. Det vil være det eneste krysset på E6-strekningen fra Stjørdal til Mære som ikke automatisk kommer i konflikt med jordvernet, gitt de forskjellige trasevalg som foreligger i 2021. 

 

Til toppen av siden 

Publisert: 07.08.2014 11:37 Sist endret: 20.05.2022 12:00
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051