Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Gravemelding - gravetillatelse

Gravemelding, klikk for skjema i word, eller velg format til venstreKommunen anbefaler at alle lednings- og kabeleierne kontaktes ved all graving. I tillegg er det viktig å være oppmerksom på om det er kulturminner i graveområdet. Kontroll av dette inngår ikke i kommunens behandling.

Gravemeldingsskjema:
PDF - word - openoffice - rtf - veiledning PDF

Krav om kommunalt godkjent gravemelding før gravingen igangsettes:

Ved graving som berører kommunal eiendom. Dette inkluderer:

  • Graving i kommunale veg-, torg- og grøntarealer
  • Graving i forbindelse med private vann- og avløpsledninger (=stikkledninger) knyttet til kommunalt vann- og avløpsnett
  • Graving i forbindelse med kommunale hovedledninger
  • Ved graving som omfattes av plan- og bygningslovens § 20-1


Samarbeidskommunene har felles betingelser for graving som berører kommunale anlegg/eiendommer. Disse er gjengitt i kommunens behandlingsskjema for gravemelding som utleveres sammen med ferdig behandlet gravemelding.

Henvendelse til ledningseiere:

Telenor, NTE og Steinkjer kommune
tlf 09146
fax 80 08 01 46
e-post: gravemelding.trondheim@geomatikk.no
web: www.gravemelding.no
 
Verdal Kabel-TV
tlf 74 07 69 40
fax 74 07 69 35
e-post: vktv@vktv.no
web: http://vktv.no
 
Levanger kommune
tlf 74 05 25 00
fax 74 08 28 40
e-post: gravemelding@levanger.kommune.no
web: www.levanger.kommune.no
 
Verdal kommune
tlf 74 04 82 00
fax 74 04 85 01
e-post: gravemelding@verdal.kommune.no
web: www.verdal.kommune.no
 
Ved innlevering av gravemelding til kommunen benyttes alltid kommunenes felles gravemeldingsskjema. Det samme skjemaet kan med fordel også benyttes for innlevering av gravemelding til de andre lednings- og kabeleierne. For raskest mulig behandling anbefales det å bruke e-post.

Kart påført graveområde skal alltid være vedlagt gravemeldingen.

Publisert: 08.06.2009 15:30 Sist endret: 11.08.2011 12:14
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051