Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Foreldrebetaling og moderasjoner

Makspris
Foreldre skal ikke betalte mer enn maksprisen for en barnehageplass.

Maksprisen for 2021 er 3.230 kroner per måned fra 1. januar. Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private..

Barnehagene kan kreve betaling for kost (matpenger) i tillegg til maksprisen.

Moderasjonsordninger
Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, skal kommunen sørge for at du får reduksjon i foreldrebetalingen. Det kalles søskenmoderasjon. Du skal få søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager, og i barnehager med forskjellige eiere.

Reduksjonen for det andre barnet er minimum 30 prosent, og for det tredje barnet og oppover er det 50 prosent reduksjon.

Har du lav inntekt?
Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt. Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris.

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. Fra barnehageåret 2020/2021 gjelder dette for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 566.100 kroner per år.

Dette gjelder både kommunale og private barnehager. Kommunen har ansvaret.

Kommunen skal refundere inntektstapet til de private barnehagene der foreldre har fått vedtak om redusert foreldrebetaling.

Gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringer

Gratis kjernetid: Fra 1. august 2020 er inntektsgrensen 566 100 kroner. Fra 1. august 2021 settes inntektsgrensen til 583 650 kroner.

Søknadsskjema

Beregning av inntekt
Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Grunnlaget er summen av "Lønn og tilsvarende ytelser" sammen med "Renter, innskudd, verdipapir, andre kapitalinntekter mv." på selvangivelsen.

Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert. Det må sendes dokumentasjon for søker samt ektefelle, registrert partner eller samboer.

Dokumentasjon som må leveres med søknaden
Selvangivelsen(e) for husholdningen skal legges ved søknaden som dokumentasjon. Selvangivelsen vil normalt inneholde de fleste skattepliktige kapital- og personinntekter. Dersom noe ikke er registrert på selvangivelsen av skattepliktig person- eller kapitalinntekt, er søker pliktig å opplyse om det ved søknad.

Det skal leveres dokumentasjon for søker og for ektefelle, samboer eller registrert partner med samme folkeregistrert adresse som søker.

Dersom du ikke kan legge frem selvangivelse, for eksempel som følge av kort botid i landet, kan du legge frem annen dokumentasjon for inntekt, lønnsslipp og hvor lenge arbeidsforholdet varer. Søker er pliktig til å informere kommunen ved endring av inntekt og evt. andre endringer som kan påvirke vedtaket.

Søknadsfrist og vedtak
Søknader blir behandlet fortløpende. Vedtak vil gjelde fra måneden etter at søknad er mottatt.

Søknadsfristen for å få innvilget reduksjon fra og med 01.08.2021 er 01.07.2021. Søknader som sendes inn etter denne fristen vil bli behandlet fortløpende og vedtak vil gjelde fra den 1. i påfølgende måned. Vedtakene blir sendt søkere, med kopi til styrer i barnehagen.

Foresatte må søke på nytt for hvert barnehageår.

Søknaden blir ikke behandlet før all dokumentasjon er vedlagt. Dokumentasjon er selvangivelse fra 2020 evt. annen bekreftelse på inntekt. Søknadsdato blir satt til den dagen søknaden er fullstendig. Vedtakene har ikke tilbakevirkende kraft.

Betaling av kost kommer i tillegg. Søskenmoderasjon er inkludert i prisen i vedtaket.

Vedtaket har ikke tilbakevirkende kraft.


Foreldrebetaling - Utdanningsdirektoratet

Ved spørsmål – ta kontakt med:

Marit E. Aksnes - Kommunalsjef Oppvekst

Marit E. Aksnes
Kommunalsjef Oppvekst

Til toppen av siden

Publisert: 06.05.2015 08:19 Sist endret: 11.02.2021 12:34
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051