Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Barnehageplass/SFO - søknad - kommunale/private


Evt. spørsmål om barnehagesøknad rettes til barnehageadministrasjonen: barnehage.administrasjon@levanger.kommune.no
Spørsmål om SFO rettes til den enkelte skoles SFO

Søk barnehageplass   Endre barnehageplass

 

Hovedopptak i barnehageåret 2022/23
- søk nå


Søknadsfristen for hovedopptaket er

1. mars 2022

Dersom du skal bytte barnehage skal du legge inn ny søknad, det vil si; - registrere ny søknad.

Dersom du skal endre plasstørrelse i den barnehagen du har (og de tilbyr flere typer plass) skal du logge inn som beskrevet under. Hvis barnehagen bare tilbyr 100 % vil det ikke være mulig å endre plassen. De fleste barnehager tilbyr kun 100% plass.

Alle som i dag har plass og som ønsker å endre plassen skal gjør dette ved å logge inn her - Endre barnehageplass. (Det skal ikke registreres ny søknad.)

Hovedopptaket gjelder søkere som ønsker plass i tidsrommet 01.08.-30.11.22.

Søkere som ønsker oppstart utenfor dette tidsrommet deltar ikke i det ordinære hovedopptaket, men vil bli tildelt plass så framt det er ledige plasser. Søkere som ønsker plass før hovedopptaket, og som ikke får tilbudt plass før 01.08.21 vil automatisk delta i hovedopptaket.

Lovfestet rett til barnehageplass innebærer at alle som har sendt inn søknad innen fristen 1. mars 2022 har rett til å få barnehageplass. Dette gjelder slik:

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter.

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter.

For å påvirke mulighet for valg av barnehage oppfordres det til å søke inntil 6 barnehager.
Søkere som søker etter fristen har ikke krav på plass før evt. neste års hovedopptak, men kan få plass derom det er ledig plass etter at alle som har søkt innen fristen har fått plass.

Det kan ellers søkes om barnehageplass hele året. Dersom det er ledige plasser vil disse bli tilbudt aktuelle søkere fortløpende.

Svar på søknad om barnehageplass for hovedopptaket vil bli utsendt18. mars 2022.

Viser ellers til info om muligheter for å søke redusert oppholdsbetaling for barnehageåret 2021-2022. (Se foreldrebetaling og moderasjoner).

Klikk for kart med lenker

Betalingssatser - Søskenmoderasjon

(foreldrebetaling og moderasjon)

(skolekart)


Familiebarnehage     Til toppen av siden
En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i små grupper i private hjem.
I Levanger kommune drives og eies de fleste av familiebarnehagene av en utdannet barnehagelærer som også er styrer for barnehagen.
Ellers er det vanlig at det daglige arbeidet med barna utføres av en familiebarnehageassistent. Assistenten får veiledning og oppfølging av en barnehagelærer, som også er pedagogisk leder/styrer for barnehagen.
Familiebarnehageordningen og hjemmet må godkjennes av kommunen, familiebarnehagen får pedagogisk veiledning og den mottar offentlige tilskudd.

I Levanger gir følgende barnehager dette tilbudet:

 

Åpen barnehage     Til toppen av siden
Tilbudet avviklet fra 1. september 2018
Til toppen av siden

Publisert: 06.02.2013 10:47 Sist endret: 26.01.2022 09:24
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051