Gå til innhold Globalmeny Forsiden
nullmobbing_topp_gronn

Kriminalforebyggende koordinator - SLT

Kriminalitetsforebyggende koordinator er hoveddrifter av SLT- modellen. SLT-modellen skal samordne rus og kriminalitetsforebyggende tiltak, med hovedinnsats for barn og unge, men hele befolkningen er målgruppe.

Sørge for å koordinere kunnskap og ressurser mellom politi og relevante kommunale enheter. Her hører også næringsliv og frivillige organisasjoner med, samt fylkesmann og fylkeskommune.

SLT-koordinator sikrer at alle som driver med rus og kriminalitetsforebyggende arbeid møtes regelmessig, oppnår en felles problemforståelse og samordner sine tiltak.

Leder for koordineringsgruppen i SLT, pådriver og sekretær i politirådet.

Typiske saksfelter for politirådet og SLT-koordinator:

 • oppvekst og levekår
 • barn og ungdom
 • fritid
 • organisert kriminalitet
 • ordenssituasjonen
 • planlegging av fysiske omgivelser/ reguleringsplaner
 • trafikkforhold og samferdsel
 • forhold rundt skjenking og utelivsbransjen
 • narkotikasituasjonen
 • integreringsspørsmål
 • prostitusjon og menneskehandel
 • store arrangementer der politiet skal involveres


SLT-koordinator er fagleder for ungdomskontakten og har faglig utviklingsansvar for helhetlig ungdomssatsing.

SLT- koordinator har to arbeidsdager i uka på Verdal og Levanger lensmannskontor.


Anette Tiller Skjervø - klikk for personkort
Anette Tiller Skjervø
kriminalitetsforebyggende rådgiver/koordinator
Til toppen av siden 

Publisert: 24.10.2018 08:15 Sist endret: 04.06.2020 08:00
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051