Gå til innhold Globalmeny Forsiden
nullmobbing_topp_gronn

Barn og familie

adopsjon  
barnehage  
barnevern  
de utrolige årene  
ekteskap  
familieråd  
familievernkontoret i Levanger Bufetat
fosterhjem  
kontantstøtte  
Levanger ungdomshus  
mobbing  
overgrepsmottak voldtekt/seksuelle krenkelser Overgrepsmottaket i Nord Trøndelag - Seksuelle overgrep
PPT - pedagogisk psykologisk tjeneste  
samlivsbrudd  
Senter mot incest og seksuelle overgrep Senter mot incest og seksuelle overgrep
skolefritidsordning SFO  
småbarnslosen  
tvangsekteskap  
vold og overgrep (dinutvei.no)  Kommunedelplan oppvekst er kommunens felles styringsdokument for tjenestene som rettes inn mot barn og unge. 

Rettighetsplakaten
Barneombudet har laget en rettighetsplakat som viser hva barn og unge har rett og plikt til alt etter alder.
Til toppen av siden 

 

Publisert: 02.01.2009 13:27 Sist endret: 09.03.2020 11:52
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051