Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Permisjonsordninger

Fødselspermisjon     Til toppen av siden


Adopsjonspermisjon - Barselpermisjon - Svangerskapspermisjon
Retten til lønnet permisjon er regulert i Folketrygdloven kapittel 14.
Gravid arbeidstaker har rett til fri fra arbeidet i inntil 12 uker - Arbeidsmiljøloven § 12-2

Foreldrepermisjon
Foreldrene har til sammen rett til foreldrepermisjon i inntil tolv måneder eller så lenge det ytes foreldrepenger fra folketrygden.

Tidskonto
Ved å benytte tidskonto (delvis permisjon) kan foreldre kombinere uttak av fødselspenger med nedsatt arbeidstid. Perioden med heltidspermisjon blir kortere, men fødselspengebeløpet blir det samme. Perioden strekkes ut i tid, og foreldre kan kombinere omsorgsoppgaver og yrkesaktivitet uten å gå ned i lønn. Tidskonto gjelder arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og frilansere som har rett til fødselspenger og som arbeider i mer enn halv stilling. Arbeidsledige har ikke anledning til å benytte ordningen.


Omsorgspermisjon    Til toppen av siden
Far har rett til for å bistå mor i forbindelse med fødselen. Det er rett til omsorgspermisjon i to uker.


Utdanningspermisjon - studiepermisjon    Til toppen av siden

Permisjon i inntil tre år har arbeidstaker rett til, dersom arbeidstakeren har vært i arbeidslivet i minst tre år, og har vært ansatt hos arbeidsgiveren i de siste to år.

Velferdspermisjon    Til toppen av siden
Arbeidstaker har rett til permisjon av velferdsgrunner. I forbindelse med dødsfall og deltagelse i begravelse innen den nærmeste familie, og for undersøkelse, behandling og kontroll av tannlegespesialist og lege, hvor det ikke er mulig å få time utenfor arbeidstiden (vanligvis én dag). Velferdspermisjon kan også gis på grunn av akutte sykdomstilfeller i hjemmet. I forbindelse med fødsel i hjemmet eller ved innleggelse på sykehus vil den annen ektefelle/samboer ha krav på velferdspermisjon.

 

 

Publisert: 13.03.2009 15:18 Sist endret: 29.09.2009 16:26
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051