Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Inntekt

Feriepenger     Til toppen av siden
Feriepenger tjenes opp det året før ferien skal avvikles. Har du ikke har vært i jobb året før, har du fortsatt rett på ferie, men ikke rett til feriepenger. Feriepengene skal erstatte lønnsbortfallet når du tar ferie.


Lønn    Til toppen av siden

Likelønn


Lønnsforhandling
Partene i arbeidslivet har rett til å kreve forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår gjennom organisasjonene, primært i det offentlige, men er i stor grad anerkjent også i det private næringsliv.

Lønnsgarantiordningen
Lønnsgarantien skal sikre at du får utbetalt lønn, feriepenger m v som du beviselig har til gode, men som arbeidsgiveren ikke er i stand til å betale på grunn av konkurs, offentlig skifte av insolvent dødsbo, tvangsavvikling og offentlig administrasjon av forsikringsselskap eller bank.


Lønnsoppgjør


Lønnsregulativ


Tariffavtale


Reiseregning    Til toppen av siden
Diettgodtgjørelse - Kostgodtgjørelse


Statens reiseregulativ - Fornyings- og administrasjonsdepartementet (Staten)

Tjenestereise
Pålagte og/eller godkjente tilfeldige reiser av ikke fast karakter i oppdrag for arbeidsgiver/oppdragsgiver. Reiser til og fra møter, kurs og konferanser regnes som tjenestereiser.

Skattekort - Frikort   Til toppen av siden

Publisert: 13.03.2009 15:18 Sist endret: 17.09.2011 17:20
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051