Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Turstier, turveger og turløyper

Utredning turstier, turveger og turløyper i Levanger

Hopp til innspill>>

I Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet (2015-2018) ble det vedtatt et utredningsbehov med hensyn til planlegging av turtraseer.
Utredningen skal starte med en registrering som tar med følgende momenter:

  • Behov for turtraseer i henhold til oppsatte mål
  • Eksisterende traseer og kvalitet på disse
  • Mulige nye traseer
  • Hva kreves for å få til de ønskede nye traseer, eller for å beholde/utbedre de eksisterende
  • Eksisterende merking og kvalitet på dette

    Klikk for registrering som wordskjema


Denne registreringen trenger vi hjelp til, og vi ønsker innspill på dette, fyll ut følgende wordskjema:

Du kan lage kartvisning av dine innspill på følgende måter:Utredningen gjennomføres i 2015 som er Friluftslivets År (FÅ15). FÅ15 har som visjon «Flere ut - oftere!»

Hovedmålet med året er todelt:

  1. Å gi friluftsliv økt oppmerksomhet
  2. Å gi varige resultater i form av økt deltagelse i friluftsliv i alle deler av befolkningen


Det oppfordres til at friluftsliv i nærmiljøet, fritidsfiske og kulturminner i naturen som opplevelsesverdi bør gis særlig fokus. Barn, unge og barnefamilier trekkes fram som målgrupper som skal ha et særlig fokus. Samtidig er det et mål å nå hele befolkningen. 

Mer informasjon om FÅ15 finnes på www.friluftslivetsår.no

Kontaktperson:

Kjersti Nordberg - klikk for personkort
Kjersti Nordberg 
koordinator/tilrettelegger
tiltak i Friluftslivets år 2015
Til toppen av siden

Send innspill sammen med utfyllt wordskjema og kart med påtegning:


Klikk for å sende innspill postmottak@levanger.kommune.no


Mottatte innspill, sortert på mottatt dato, PDF:

Til toppen av siden

 

Publisert: 05.03.2015 09:27 Sist endret: 02.04.2019 11:38
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051