Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Temaplan idrett, leik og fysisk aktivitet gjeldende fra 2022 - HØRING

Temaplan idrett, leik og fysisk aktivitet gjeldende fra 2022 erstatter Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet 2013-2018. Temaplanen legges på høring i 3 uker fra 24.01.2022.

Frist for innspill til temaplanen er 14.02.22.

Temaplan idrett-leik-fysiskaktivitet

Temaplan er digital, og dere finner den her(støttes ikke av explorer)

Alle kommuner skal ha en plan for idrett og fysisk aktivitet. Temaplan for idrett, leik og fysisk aktivitet skal tilrettelegge for fysisk aktivitet for kommunens innbyggere gjennom hele livet, og er en plan for utvikling av aktivitet og anlegg i Levanger kommune.

Under innledningen finnes mer informasjon om bakgrunnen og formålet med temaplanen. Temaplanen har fire satsingsområder, og inneholder behovsanalyse for idrettsanlegg, handlingsprogram anlegg og årshjul for spillemidler. Disposisjonsplan for Torsbustaden som er vedtatt tidligere og Friluftslivskartleggingen fra 2017 som inngår i temaplanen, kan ses via lenker i planen.

Disposisjonsplan for Levanger fritidspark er utarbeidet gjennom denne temaplanprosessen og inngår i høringen. Disposisjonsplanen kan ses via lenke i temaplanen. Det samme gjelder analyser og kunnskapsgrunnlag, og en oppsummering av spørreundersøkelsen som ble gjennomført i Levanger høsten 2021, som ligger til grunn for høringsutkastet.

Høringsuttalelse sendes på epost til postmottak@levanger.kommune.no merket «Temaplan idrett, leik og fysisk aktivitet»

Etter høringen skal temaplan behandles politisk i Driftsutvalgets møte 09.03.22 og i påfølgende Kommunestyre.

Spørsmål rettes til Kjersti Nordberg
kjenor@levanger.kommune.no / 48 25 83 26

Publisert: 24.01.2022 14:37 Sist endret: 24.01.2022 15:15
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051