Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Navnekonkurranse - Navn på resultatenheter og skoler som har fått nytt innhold og/eller ny geografisk plassering

Hopp til forslag >>

Driftskomiteen gjorde følgende vedtak i sitt møte 13.2.13, sak 3/13 Navn på resultatenheter og skoler:

 1. Det gjennomføres en offentlig navnekonkurranse for å finne navn på resultatenheter og skoler som har fått ny geografisk plassering og/eller innhold.
 2. Frist for innkomne forslag settes til 15. mars 2013.
 3. Følgende oppnevnes til jury som skal vurdere de innkomne forslagene og foreslå nye navn:
  Sveinung Havik, leder
  Hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet i Levanger
  Leder i Levanger ungdomsråd
  Leder i kommunalt foreldreutvalg i Levanger
 4. Driftskomiteen fatter endelig vedtak i saken.


I navnekonkurransen inviteres det med dette til å komme med forslag til navn på følgende enheter/skoler:

 1. Nesheim oppvekstsenter. Nesheim skole som skal flyttes til lokalene til Nesset u
 2. Ny ungdomsskole på Røstad
 3. Nytt oppvekstsenter/barneskole på Frol
 4. Sjefsgården voksenopplæring som er lokalisert på Staup


Frist for innkomne forslag er satt til 15. mars 2013.

Klikk for å sende innspill send DITT forslag: postmottak@levanger.kommune.no

Mottatte forslag sortert på dato, nyeste øverst, innefor hver skole/enhet:
________________________________________    Til toppen av siden
1. Nesheim oppvekstsenter (skole flyttes til Nesset U)

08.03.13 - Nesset skole, evt Levangernesset skole
Synes man må unngå jålete, kunstige og oppkonstruerte navn på skolene, og mener det er naturlig å ta utgangspunkt i det opprinnelige navnet på skolen eller området.
Mit forslag blir derfor som følger :
Den nye barneskolen på Nesset: Nesset skole, evt Levangernesset skole (for å skille den fra andre skoler med lignende navn)

Tove Marie Lullau

----------

06.03.13 - Nesset barneskole eller Nesset oppvekstsenter
Nesheim skole bør hete Nesset barneskole eller Nesset oppvekstsenter dersom barnehagen skal administreres fra skolen.

Skolelederforbundet brev som PDF
Torje Munkeby
lokallagsleder

----------

06.03.13 - Nesheim oppvekstsenter
Vi ønsker å videreføre et godt og kjent navn. Nesheim er ikke en stedsbetegnelse. Navnet uttrykker at vi er en heim for elevene på Nesset.
Det vil vi være selv om vi flytter til nye bygninger.

Utdanningsforbundet, klubben ved Nesheim skole
Johan Fossan
arbeidsplasstillitsvalgt

---------- 

25.02.13 - Nesset barneskole
Her er mine forslag til nye navn på enheter:
Nesset barneskole

Sølvi P. Hermansen                                

---------- 

15.02.13 - Nesset Oppvekstsenter
Forslagene er basert på stedsnavn, synes dette er viktig i forhold til folks forventninger.
1. Nesset Oppvekstsenter

Ann Karin Sliper

----------

14.02.13 - Nesset Oppvekstsenter
Jeg vil gjerne være med på navneforslag på skolene våre og det sier seg jo helt selv hva som er mest naturlig og forståelig for folk flest:
Håper inderlig at det ikke blir "laget" nye og "fantasifulle" navn, men at vi holder på historia og at navnene på disse stedene fortsatt får leve!!
1. Nesset Oppvekstsenter

Med stor interesse
Hanne Holthe Munkeby

----------

14.02.13 - Nesheim oppvekstsenter
Nesheim oppvekstsenter

Marit Hæreid Sandstad

----------

14.02.13 - Nesheim oppvekstsenter
Ber innstendig om at vi på Nesheim skole og Staup barnehage får beholde navnet Nesheim oppvekstsenter også når vi flytter litt lenger opp på Nesset.
Vi er jo ikke en nedlagt skole, bare flyttet. Det vil medføre både kostnader og mye arbeid for oss å skifte navn.

Lillian Breivik

 

________________________________________    Til toppen av siden
2. Ny ungdomsskole på Røstad

15.03.13 - Røstad Ungdomsskole
Elevrådet ved Mule skole har følgende forslag til navn:
Ny ungdomsskole – Røstad Ungdomsskole

Mathilde Bjørnmelen
elevrådsleder.

---------- 

08.03.13 -  Røstad Ungdomsskole, evt Holmhaugen Ungdomsskole
Synes man må unngå jålete, kunstige og oppkonstruerte navn på skolene, og mener det er naturlig å ta utgangspunkt i det opprinnelige navnet på skolen eller området.
Mitt forslag blir derfor som følger :
Den nye ungdomsskolen på Røstad: Røstad Ungdomsskole (ingen under 40 har noen som helst assosiasjoner til 'gamle' Røstad skole, så ingen belastning knyttet til dette navnet), evt Holmhaugen Ungdomsskole

Håper inderlig dere styrer unna konstruksjoner som Gunnlaug Ormstunges Ungdomsskole og lignende som er vanskelig å si, identifisere seg med eller forholde seg til.

Tove Marie Lullau

----------

06.03.13 - Røstad ungdomsskole
Den nye ungdomsskolen på Røstad bør hete Røstad ungdomsskole.

Skolelederforbundet brev som PDF
Torje Munkeby
lokallagsleder

----------

25.02.13 - Levanger ungdomsskole
Forslag på navn på ny ungdomsskole:  Levanger Ungdomsskole.

Grete A B Hokstad

----------

25.02.13 - Levanger ungdomsskole
Her er mine forslag til nye navn på enheter:
Levanger ungdomsskole

Sølvi P. Hermansen                                

----------

15.02.13 - Holmhaugen skole
Forslag for den nye ungdomsskolen på Røstad: Holmhaugen skole

Ragnar Skrede

----------

15.02.13 - Levanger ungdomsskole
Forslagene er basert på stedsnavn, synes dette er viktig i forhold til folks forventninger. Synes også at Levanger ungdomsskole er en mer samlende betegnelse, en bare å bruke Røstad.
2. Levanger ungdomsskole

Ann Karin Sliper

----------

14.02.13 - Levanger Ungdomsskole
Jeg vil gjerne være med på navneforslag på skolene våre og det sier seg jo helt selv hva som er mest naturlig og forståelig for folk flest:
Håper inderlig at det ikke blir "laget" nye og "fantasifulle" navn, men at vi holder på historia og at navnene på disse stedene fortsatt får leve!!
2. Levanger Ungdomsskole

Med stor interesse
Hanne Holthe Munkeby

----------

14.02.13 - Levanger ungdomsskole
Levanger ungdomsskole

Marit Hæreid Sandstad

 

________________________________________    Til toppen av siden
3. Nytt oppvekstsenter/barneskole på Frol

15.03.13 - Frol oppvekstsenter/ Frol barneskole
Elevrådet ved Mule skole har følgende forslag til navn:
Ny barneskole – Frol oppvekstsenter/ Frol barneskole

Mathilde Bjørnmelen
elevrådsleder

----------

11.03.13 - Frol Oppvekstsenter
Saken om nytt navn på skolen har vært diskutert blant de ansatte på Frol.
Medlemmene i Utdanningsforbundet ved barnetrinnet på Frol hadde dette oppe på sitt klubbmøte mandag 4.3.2013.

Der ble vi enige om at navnet på skolen bør være Frol Oppvekstsenter. Vi ser ingen god grunn til at dette navnet skal endres. Elevene som skal gå her kommer fra gamle Frol kommune(stort sett), skolen ligger i gamle Frol kommune, og Frol er et navn som er blitt innarbeidet etter flere tidligere navnebytter.

Vi vil også påpeke at det i kommunevedtaket ikke står noe om at Frol skal nedlegges, men derimot at elevene fra Mule og Okkenhaug skal overføres til Frol.

For Utdanningsforbundet ved Frol Barnetrinn
Bjørn Stene

----------

08.03.13 - Hegle skole
Synes man må unngå jålete, kunstige og oppkonstruerte navn på skolene, og mener det er naturlig å ta utgangspunkt i det opprinnelige navnet på skolen eller området.
Mit forslag blir derfor som følger :
Den nye barneskolen på Frol: Hegle skole (back to basics)

Tove Marie Lullau

----------

06.03.13 - Frol oppvekstsenter
Frol oppvekstsenter kan fortsatt hete det samme.
Navnet er godt innarbeidet og det er ingen grunn til endring selv om elevene fra Mule og Okkenhaug flyttes dit og ungdomstrinnet flyttes ut.

Skolelederforbundet brev som PDF
Torje Munkeby
lokallagsleder

----------

05.03.13 - Frol skole, eller Frol oppvekstsenter
Bidrag i navnekonkurranse
Pkt3 – ny barneskole på Frol

Vi har følgende forslag:
Forslag til navn på ny barneskole i Frol

Skolene Mule, Okkenhaug og Hegle fikk i si tid navn etter gårdene der de ble bygd.

Da det ble bygd ungdomskole, ca 1970, fikk skolen samme navn som bygda, Frol, som omfatter disse tre skolekretsene + Halsan.

Når skoler er lagt ned/slått sammen før, er navnet på bygda blitt navnet på skolen, denne tradisjonen må følges videre. Vi har Åsen, Skogn og Ytterøy som alle har fått bygdenavnet etter sammenslåing av grendeskoler.

Nå blir alle barneskolene i Frol (unntatt Halsan) samla, så da må navnet bli Frol skole, eller Frol oppvekstsenter.

Personalet ved Mule skole

---------- 

25.02.13 - Hegle oppvekstsenter
Her er mine forslag til nye navn på enheter:
Hegle oppvekstsenter

Sølvi P. Hermansen                                

----------

15.02.13 - Frol Oppvekstsenter
Forslagene er basert på stedsnavn, synes dette er viktig i forhold til folks forventninger.
3. Frol Oppvekstsenter

Ann Karin Sliper

----------

14.02.13 - Frol Oppvekstsenter
Jeg vil gjerne være med på navneforslag på skolene våre og det sier seg jo helt selv hva som er mest naturlig og forståelig for folk flest:
Frol-navnet får fortsatt leve, likeså Staup-navnet. Håper inderlig at det ikke blir "laget" nye og "fantasifulle" navn, men at vi holder på historia og at navnene på disse stedene fortsatt får leve!!
3. Frol Oppvekstsenter

Med stor interesse
Hanne Holthe Munkeby

----------

14.02.13 - Frol oppvekstsenter
Frol oppvekstsenter

Marit Hæreid Sandstad

 

________________________________________    Til toppen av siden
4. Sjefsgården voksenopplæring (lokalisert på Staup)

11.03.13 - Levanger voksenopplæring - forslag som PDF
Sjefsgården voksenopplæring bør skifte navn til Levanger voksenopplæring.

Voksenopplæringa har bygd opp navnet Sjefsgården voksenopplæring, Levanger kommune, gjennom mer enn 10 år, både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Levanger voksenopplæring vil være et nøytralt navn, men samtidig vil det være gjenkjennbart for våre samarbeidspartnere utenfor kommunen.

Vi har forståelse for at Sjefsgården-navnet er knyttet til huset i Okkenhaugvegen, og derfor vil det også være uheldig å bruke Staupnavnet på skolen. Selv om det per i dag ikke er planer om å flytte voksenopplæringa, er det ikke utenkelig at deler av virksomheten i framtida vil foregå andre steder enn på Staup.

Skolen vår har elever fra hele Levanger kommune, og vi yter i tillegg tjenester til innbyggere i hele kommunen. Det er også mange andre som har tilhold på Staup-området, i motsetning til da vi holdt til i Leira Sjefsgård. Det vil derfor være naturlig å bruke kommunenavnet som navn på virksomheten, noe de fleste kommuner gjør.

For ledelsen: Rune Leirset, rektor Sjefsgården voksenopplæring
For lærerne: Audhild Vingen, tillitsvalgt for Utdanningsforbundet ved Sjefsgården voksenopplæring
For andre ansatte: Arman Rad

---------

06.03.13 - Levanger voksenopplæring
Sjefsgården voksenopplæring bør hete Levanger voksenopplæring.

Skolelederforbundet brev som PDF
Torje Munkeby
lokallagsleder

---------

25.02.13 - Staup voksenopplæring
Her er mine forslag til nye navn på enheter:
Staup voksenopplæring

Sølvi P. Hermansen

---------

15.02.13 - Staup voksenopplæring
Forslagene er basert på stedsnavn, synes dette er viktig i forhold til folks forventninger.
4. Staup voksenopplæring

Ann Karin Sliper

----------

14.02.13 - Staup Voksenopplæring
Jeg vil gjerne være med på navneforslag på skolene våre og det sier seg jo helt selv hva som er mest naturlig og forståelig for folk flest:
Frol-navnet får fortsatt leve, likeså Staup-navnet. Håper inderlig at det ikke blir "laget" nye og "fantasifulle" navn, men at vi holder på historia og at navnene på disse stedene fortsatt får leve!!
4. Staup Voksenopplæring

Med stor interesse
Hanne Holthe Munkeby

----------

14.02.13 - Staup voksenopplæring
Staup voksenopplæring

Marit Hæreid Sandstad
    Til toppen av siden

 

 

 

 

 

Publisert: 14.02.2013 12:36 Sist endret: 27.06.2019 11:48
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051