Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Eventuelt navn på "Sjøparken"

Bakgrunnsinformasjon PDF - kart
kontaktperson: Øystein Lunnan
Frist for innspill: 15.12.09


29.11.09 - "Sjøparken"
Navnet Sjøparken bør beholdes.
Stiller meg bak flere gode argumenter for å beholde navnet. Etter hvert som byen utvikler seg og vi får nye møtesteder i det offentlige rom, har vi muligheter til å gi navn i tråd med hendelser og personer vi ønsker skal huskes.

T. V. Rostad

Til toppen av siden 

26.11.09 - "Sjøparken"
La parken ved sundet fremdeles hete "Sjøparken"!
Jeg sliter allerede med "Moafjæra" (hvor ble det av `n??) og "Sejersteds park" (som for meg alltid vil hete "Øverparken") Sjøparken er et godt, beskrivende og meget innarbeidet navn.
Hvorfor forandre på noe som fungerer godt? Røtter og identitet er viktigere enn noen gang, og navn på steder betyr i så måte mer enn en skulle tro.
Jeg er sikker på at forslaget om navne-endring kommer av entusiasme og engasjement for byen vår, men i denne sammenheng bør dette rettes mot andre oppgaver.

Heidi Hammer

Til toppen av siden 

26.11.09 - "Sjøparken"
La parken fortsatt få hete Sjøparken!

Anne Kristine Andersen

Til toppen av siden 

24.11.09 - "Sundet Terrasse" eller "Sundet Panorama"
For meg er sjø utpå sjøen eller nedi sjøen(under vann). Kall området for "Sundet Terrasse" eller "Sundet Panorama". Levangersundet er unikt både norskt og internasjonalt, det er en perle som bør bli mer synlig.

Sjøulken på "S/Y Monica"

Til toppen av siden 

20.11.09 - "Kinaparken"
Jeg foreslår Kinaparken.

Arne Ramdal 

Til toppen av siden 

20.11.09 - "Honørparken"
Jeg husker denne brygga som Honørbrygga. Hva med Honørparken. 

John Arne Jenssen 

Til toppen av siden 

19.11.09 - "Sjøparken"
Som allerede poengtert av flere, så er det mange, og jeg mener flest gode grunner til og ikke bli historieløse og av den grunn beholde det navnet som høres på leppene til flest av Levangsbyggens befolkning; nemlig Sjøparken!
Jeg lovet min svigermor å legge inn "en stemme" for at parken forsatt får hete det den heter.
Herved er det gjort. Jeg vet vi er mange som mener det samme.

Hanne K. Moksnes Olsen

Til toppen av siden

16.11.09 - "Sjøparken"
Hvorfor skal man forandre gode navn som er forankret i både historie og folkesjel.  Øverparken er et godt eksempel. Det er kun Asbjørn Eklo som kaller den for Sejerstedts park. Nye gater og parker kan få navn etter historiske personer, men jeg mener at en må holde på gamle navnsom er en del av vår bys identitet. Derfor Sjøparken.  Øverparken bør også omdøpes igjen. Skulle aldri fått nytt navn. Historieomskriving er min påstand.

John Erik Kvam 

Til toppen av siden 

15.11.09 - "Sjøparken"
Sjøparken er navnet, et godt navn på en park som ligger ved sjøen.
Uansett for oss "ækte levangsbygg" vil det hete Nerparken, Øverparken og Sjøparken.

Lise Bj.
oppvokst ved Nerparken

Til toppen av siden 

13.11.09 - "Sjøparken"
Det er ingen grunn til å bli historieløse.

Levanger ble delt i "Øverbyn" og "Nerbyn"  med et gjennomgående parkareal fra jernbanelinjen til sundet med "Shellstasjonen" til Hveding´s bilverksted som delte dette parkanlegget mot sundet i "Sjøparken" og "Øverparken".

På den andre siden av Kirkegata lå Torget  med "musikkpavljongen" og ned mot bussholdeplassen (som tidligere var "Krokketplassen") lå "Nerparken".

Disse navnene er det ingen grunn til å endre på. Dersom man får nye gater og parker kan disse få nye navn som går inn i byens navnehistorie som disse navnene jeg her nevner.

Levanger er en by med kjøpstadrettigheter siden 1836. I hele min barndom feiret man Levangerdagene i byens sentrale parkområder i første uke av august og "Torget" var sentralt med Øverparken og Nerparken samt Sjøparken som sentrale feststeder. Sistnevnte noe mere bortgjemt og yndet for forelskede (augustnatten startet ca 30 minutter over 10 om kvelden)og andre som ønsket å være litt for seg selv (av mange grunner). Hanne Holthe Munkeby har helt rett; dette navnet behøver man ikke å endre.

Knut Knudsen fortjener en plass eller gate/vei oppkalt etter seg, likeså kanskje Marit Breivik (selv om hennes tilhørighet vel er mere  Nesset enn  bykjernen). Disse navnene kan brukes når man skal navngi nye plasser/gater/veier og ikke ved endring av ekstisterende navn man identifiserer noe med.

Til og med Gunnlaug Ormstunge er et navn vi eldre fra Levanger identifiserer oss med (og slett ikke ønsker fjernet selv om mange ikke vet at han falt (for over 1000 år siden i kamp) i "Nerbyen", der hvor den gamle Lærfasbrikken tidligere lå . Det samme er tilfellet med navnene på de ganle bygårdene(Seminargården/Bratsberggården/Strømsøegården/Sanitetsgården etc).

Jeg ville som "levangsbygg", vokst opp mellom Øver og Nerbyen med Sjøparken som et sentralt bosted i min oppvekts, føle en navneendring fullstendig meningsløs. Utalelige er minnene om episoder bundet opp tilo disse navnene. La oss da fortelle den oppvoksende generasjon om historiene bak disse stedene og episodene forbundet med disse. Det har man i Levanger på mange måter vært flinke til så langt.
Så man kan også fjerne apostroftegnene når man skriver om Sjøparken.

Knut Strømsøe
Professor dr.med
Universitetet i Oslo

Til toppen av siden 

12.11.09 - "Havneparken" eller "Bryggeparken"
Forslag til navneendring av "Sjøparken". "Sjøparken" er vel og bra, men det mangler liksom en stavelse forat det skal bli litt "melodi" i navnet.
Jeg forslår: "Havneparken" eller "Bryggeparken".

Charles Lillevik

Til toppen av siden 

11.11.09 - "Sjøparken"
Har vokst opp som nærmeste nabo til Sjøparken (Sjøgata 14). Parken hette bare Sjøparken for oss ungene som vokste opp i nabolaget til denne fine parken.  For all del - la oss også beholde dette navnet i framtida!

Arne Sporild

Til toppen av siden 

11.11.09 - "Sundparken"
Mitt forslag er Sundparken.
Begrunnelse:
På gamle kart brukes navnet ”Levanger Sund” og ”Levangersundet”. Fra gammelt av nevner Hallan at områdene langs Sundet hadde benevnelsen ”Almenningen”, og at Markedsplassen lå på det høyeste nivået mellom kirka og Torget (Sejersteds park i dag). Trolig var det flere almenninger hvor de sjøfarende og andre fritt kunne dra båtene opp på land.
Jeg synes ”sundet” bør være med i navnsetting, og derfor tillater jeg meg å omskrive ”Sangen for Levanger”; ...”Ved Sundets stille vande, med lun og sikker havn, i ly bak Haugens strande – Sundparken er dens navn.”

Sveinung H.

Til toppen av siden 

11.11.09 - "Sjøparken"
Sjøparken e et kjæmpefint navn!
Parken ligger jo ved sjøen å :-)
La oss beholde navnet  "Sjøparken "

Heidi

Til toppen av siden 

06.11.09 - "Bryggelunden"
Jeg foreslår å kalle den nye parken ved Sundet for Bryggelunden.

Knut-Tore Arndal

Til toppen av siden 

06.11.09 - "Knut Knudsens park"
I sjøgata, i umiddelbar nærhet til aktuelle parkanlegg vokste Levanger Bys største og eneste idrettsmann i verdensklasse opp.
Han ble sogar olympisk gullmedaljør i en så sjelden ”norsk” idrett som banesykling.
Han har vært – og er fortsatt – et forbilde for mange ungdommer, ikke bare i Levanger, men i hele landet.
Hvorfor ikke kalle opp området hvor denne unike idrettsmann trådte sin barnesko for Knut Knudsens park?

Bjørn Erik Knutsen

Til toppen av siden 

06.11.09 - "Sjøparken"
Jeg kjenner ingen "innfødte" som sier annet enn Sjøparken  og viser i så måte til godt innspill fra Voldseth.
Jeg mener at man i navnespørsmål bør ta vare på god lokal tradisjon der den finnes, og ikke konstruere  nytt bare for å skape debatt.

Navnet Sjøparken gir dessuten en god forklaring: Dette er den del av parkdraget som grenser mot saltvann og som i båtens tid var markedsplassens ansikt mot havet eller altså -sjøen.I riktig gamle dager var her allmenning med åpning i bryggerekka og her i området lå byens første TORV som ønsket de sjøfarende velkommen.

La parken fortsatt få hete Sjøparken!

Per Anker Johansen

Til toppen av siden 

05.11.09 - "Sjøparken"
Utbygging ved "Sjøparken" - foto: Hanne H. Munkeby - klikk for større fotoDen ”nye” parken i Sjøgata, Levanger.

Jeg ser at det nå skal lages et nytt navn på den ”nye” parken i Sjøgata, men jeg mener at den er da slettes ikke ny!  Denne parken har vært der utrolig lenge, som en noe mindre park, og vi som er oppvokst i Levanger sentrum har brukt den, kjenner godt til hvordan det er å anvende den og vi bruker navnet Sjøparken. 

Denne parken var et yndet område for unge par, noe vi småungene (for ganske lenge siden) visste om og vi sto ofte oppe på Hvedings bensinstasjon Shell og studerte og lurte på de forelskede parene  som satt nede på kommunens benker der.  Av og til ble også vannslangen på bensinstasjonen, som ble brukt til å vaske bilene med, brukt til å sette en ”støkk” i de som satt forelsket, beskjeden og sjenerte nede på benkene.  Det var om å gjøre å få vannstrålen til å treffe midt imellom dem, noe som ikke alltid fungerte. Av og til ble det oppstyr, den unge, ofte klissvåte gutten, reagerte voldsomt og kom styrtende for å få tak i synderen med vannslangen, noe som han ikke alltid rakk.

Det satt også andre mennesker på benkene her, noe leste aviser, noen hadde med seg barn som leikte, noen bare pratet og andre hadde med seg håndarbeid.  En kunne sitte lenge og studere sjøen, se på den flotte solnedgangen mot havna og betrakte båtene som tøffet forbi.  I muren ned mot sjøen var det også flere fester for robåter, der jeg også hadde en plass til min båt.  Herfra dro båteierne på fjordfiske, sildehekling og ørretfangst langs Børsåsen mot Djupvika.

Denne parken bør få beholde sitt opprinnelige navn som vi alltid har brukt, vi som har vokst opp og bodd i sentrum.  Vi har mistet ganske mye av det opprinnelige i byen nå, men selve navnene som vi brukte på kjente steder  bør ikke forsvinne.  Hva innflyttere/innvandrere eller personer som ikke har hatt sentrum som sitt ”hjemsted” synes jeg ikke bør ha det siste ordet her, eller bestemme hva for et fantastisk navn på parken som skal bestemmes.  Heller ikke å bruke oppkalling av en eller annen person.

La oss få holde på noen gamle navn, et navn som også sier hvor denne parken ligger og hvor det fortsatt vil gå an å avtale et stevnemøte, både for unge og eldre.  Det er jo tross alt en gammel park som bare blir fornyet, forbedret, forstørret og gjort i stand (og ære være for det!).  Å kalle den for ”Sjumill.-parken” synes jeg heller ikke er noe godt forslag.

Hanne Holthe Munkeby
bypatriot

Til toppen av siden 

Publisert: 06.11.2009 13:37 Sist endret: 14.01.2011 09:58
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051