Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Planstrategi 2012-2015 - Levanger kommune og Verdal kommune

Klikk for høringsdokument i PDFI henhold til plan- og bygningslovens § 10-1 legges planstrategi 2012-2015 for Levanger kommune og Verdal kommune ut på høring. 

Om planstrategi 

Høringsdokument som PDF - jfr. Årshjulet

Høringsfrist: 25. august 2012

Uttalelser til planstrategien sendes til: postmottak@innherred-samkommune.no

=========================

Mottatte uttalelser, sortert på dato:

-----------------------

21.08.12 - Verdal Senterparti
Verdal Senterparti ønsker:
Under Del 1, Punkt 2 Strategiske valg for samfunnsutvikling ønkser vi at det skal plusses på med 2 nye punkter under retninsvalg (blå boks)
 
5)  Samarbeid skal gi regionen større slagkraft 
6)  Bredt kulturlig, gode lokalsamfunn og velutvikla sentrum skal bidra til økt bosetting
 
Håper dette blir med. 
Marit Voll

-----------------------

16.08.12 - Næringssjefen Levanger kommune
En har gjennomgått planstrategien som er lagt ut på høring og mener den ivaretar det som er av betydning som grunnlag for å videreutvikle gode planer videre.
Har et par mindre kommentarer til utkastet.

Del I Kommunal planstrategi,
2 Strategiske valg for samfunnsutviklingen
4) omformulere til: Ta i bruk effektive løsninger for tjenesteproduksjon
Til grunn for dette er at utviklet teknologi gjør at gode løsninger allerede finnes.

Del II 4 Kommunene Levanger og Verdal
Figuren Organisering av Levanger kommune erstattes med nytt oppdatert organisasjonskart.

6. Målbilde for år 2030
Det henvises til innovasjonskultur. Foreslår å omskrive dette til :
Kommuneorganisasjonene og næringslivet kjennetegnes av nyskaping og innovasjon. Med fotnotehenivsing:
Nyskaping er å tenke nytt. Innovasjon er å gjøre noe med det.
Videre foreslås å legge til i setningen «et bredt kulturliv bidrar til… til: Et bredt kulturliv og satsing på kulturnæring bidrar til at kommunene oppfattes som urbane og attraktive for unge, kreative og kompetente mennesker.
       Til toppen av siden

Publisert: 29.06.2012 08:42 Sist endret: 22.08.2012 10:59
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051