Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Ordensreglement skole 2014 - høring

Hilde Henriksen Karlsen - klikk for personkortHopp til innspill >>

Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen jfr. opplæringsloven § 2-9.

Gjeldende forskrift om ordensreglement ble vedtatt av driftskomiteen 15.6.11, rev. 21.02.12.

Det har etter dette framkommet både ønsker om og juridiske begrunnede behov for å endre forskriften.
Revidering av gjeldende forskrift til ordensreglementet er gjort med hjemmel i Opplæringslovens §2-9 og §2-10.

Med dette legges forslag til endring av forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Levanger ut til høring.

 


Høringsfrist er satt til 31. mars 2014.

Klikk for å sende innspill Gi innspill i høringen: postmottak@levanger.kommune.no


Mottatte innspill (8) sortert på dato, nyeste øverst:


Til toppen av siden31.03.14 Nesheim OS - Samarbeidsutvalget

Stort sett enig i det meste, men

  • § 4.10 Det bør være noen forslag på hva dette gjelder f. eks elektronisk utstyr, leker m.m. Det er jo ikke snakk om klær, sko, m.m.
  • § 4.11 Støttes, men er språklig litt vanskelig så denne syns vi dere bør skrive om til enklere språk.
  • § 6.4 Nok en lang og vanskelig setning!
  • Punkt 4 Utfyllende kommentarer OK.

 


Til toppen av siden31.03.14 Skogn BU - samarbeidsutvalget PDF

Audhild Hallberget 
leder


Til toppen av siden27.03.14 Ekne skole PDF

Gunn-S Jørstad
rektor


Til toppen av siden27.03.14 Frol OS - Samarbeidsutvalget

Fra referat fra møte i Samarbeidsutvalget ved Frol os 27.mars;
Sak 6/2013-14: Revidering av ordensreglementet – høring –

Vedtak; Samarbeidsutvalget ved Frol os slutter seg til forslaget til revidert ordensreglement med en merknad

Til § 4.10 Bruk av mobiltelefon eller annet teknisk utstyr
«Mobiltelefon kan tillates etter avtale med kontaktlærer/faglærer. Telefonen skal som hovedregel være avslått i skoletiden. Samarbeidsutvalget kan vurdere andre regler etter drøfting. Det kan for eksempel vurderes differensiering av regler i barneskole og ungdomsskole.

Lærere kan tillate bruk av mobiltelefon i undervisningstiden når dette skjer i undervisningsrelatert sammenheng.

Dersom elevene bryter reglene for bruk av mobiltelefon, kan telefonen inndras for resten av dagen.

Ved gjentatte brudd på reglene skal foresatte kontaktes.»

Samarbeidsutvalget foreslår;
Hele avsnittet over fjernet.

Og nytt avsnitt:
Private gjenstander som mobiltelefoner eller annet teknisk utstyr kan være med i sekken hvis det er avslått.

Dersom elevene bryter reglene for bruk av mobiltelefon eller annet teknisk utstyr, kan dette inndras for resten av dagen.

Ved gjentatte brudd på reglene skal foresatte kontaktes.»

Geir Mediås
Rektor Frol barnetrinn
Enhetsleder Frol oppvekstsenter


Til toppen av siden26.03.14 FAU ved Halsan skole og Samarbeidsutvalget (SU) ved Halsan skole

FAU ved Halsan skole og Samarbeidsutvalget (SU) ved Halsan skole har gjennomgått forskrift om ordensreglementet for grunnskoler i Levanger og gir sin tilslutning til forelagt forslag.

Gunnhild Folden Nyberg
Leder i FAU og SU


Til toppen av siden19.03.14 - Ref §4.4

Slik det er nå får eleven nedsatt orden når lekser ikke gjøres.
Dette er feil.
Det er vel straff nok at eleven får nedsatt karakter i faget ved ikke å gjøre lekser.

Hva med de som er så flink at de ikke behøver å gjøre lekser for å gjøre det bra.

Manglende leksegjøring, men der eleven møter opp og følger undervisningen skal ikke påvirke ordenskarakteren.

Ola Arne Bakken


Til toppen av siden17.03.14 KFU i Levanger Kommune og FAU ved Frol OS PDF


Til toppen av siden10.03.14 Samarbeidsutvalget ved Ytterøy skole PDF

Publisert: 17.09.2013 12:34 Sist endret: 27.06.2019 11:49
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051