Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Min mening - Fritt tema

23.02.11
Jeg lurer egentlig på hva eiendomsskatten går til? Hvilke fordeler får vi som er bosatt på Ytterøy for og betale eiendomsskatt? Er ikke rundt 27270 kr pr år i ferjeutgifter nok skatt? ( 270 arb.dager x 101kr pr tur med bil).
Vi har så og si ingen bussforbindelse, så vi er egentlig veldig avhengig av bil.
Håper på og få svar på mine spørsmål.

Rune Jørgensen.

Svar:

Når det gjelder eiendomsskatten får Levanger kommune inn mellom 40 og 50 millioner hvert år. Dette utgjør ca 5% av inntektene og går med til å drive skoler, sykeheim, veger og det kommunen ellers har ansvar for. Uten disse inntektene ville tilbudet til innbyggerne blitt vesentlig dårligere.
Ellers er jeg enig med deg i at ferjeutgiftene er høye. Det skulle blitt bra ramaskrik rundt de store byene om bompengene var på det nivået dere betaler. Ferjeprisene er det staten som fastsetter gjennom det såkalte riksregulativet. Kommunen har ingen påvirkning på dette, men dere som er brukere av ferjene kan ta det opp med stortingspolitikere.

Ola Stene
rådmann


========

10.10.10
Jeg synes Levanger er en by som ikke tenker. Jeg har bodd her siden jeg ble født. Å den eneste tingen jeg kommer til å ha minne om når jeg drar fra levanger er at de ødelegger biler. De nye fartdumpene er noe dritt. Rett å slett. Dere i kommunen har nå satt opp harde plastikk pinner midt mellom dem. Å det skulle jo egentli være slik at sykebilene kunne kjøre igjennom. Men det går jo ikke nå. Å reparer en bil er ikke billig. Det vet vi alle. Så hvorfor skal dere i kommunen ødelegge andres!?

odakatrine

Redaktør:

For ordens skyld: Det er Statens vegvesen som har ansvar for Kirkegata


========

24.08.10
Bevilgningene til barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage - e-post til kommunestyret

Det har fremkommet interessante opplysninger om mulige konsekvenser av at Levanger kommune underfinansierer bevilgningene til barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage. For det første kan departementet beslutte å fjerne det statlige tilskuddet til barn med nedsatt funksjonsevne i Levanger kommune. Konsekvensen av en slik beslutning vil være at Levanger kommune må bevilge i underkant av 3 millioner kroner til barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage i tillegg til de 550 000 som ytes i dag. For det andre hevder departementet at det kan finnes en hjemmel i forskrift eller lov for å få tiltaket gjennomført og at det kan innebære strengere vilkår for kommunen. Strengere vilkår vil trolig bety vedvarende økte utgifter for kommunen. 
 
Er Levanger kommune sitt nivå på bevilgningene til barn med nedsatt funksjonsevne forsvarlig?  
Rådmannen klassifiserer beviligningsnivået som mer forsvarlig enn alternativene. Spørsmålet er om det minst uforsvarlige er forsvarlig? 
 
Marit Aksnes, enhetsleder i BaFa, uttrykker at både barnehagene og BaFA mener tilskuddet burde vært høyere. BaFa leverer 3 rapporter årlig hvor de har vært tydelige på at ønsker en sterkere satsning på førskole. Børve i BaFA opplyser at bevilgningsnivået over flere år har ligget betydelig lavere enn behovet for bevilgninger til barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage. Behovet stipuleres basert på søknader fra barnehagene. For 2009 var differansen mellom behovet og tilskuddet 1,5 millioner kroner.
 
Er det forsvarlig å underfinanisere bevilgningene til barn med nedsatt funksjonsevne med 1, 5 millioner kroner?
 
Hva er Levanger kommune rettslig forpliktet til å bevilge? 
Den rettslige siden av dette er noe usikker og jeg venter på svar fra departementet angående lovligheten av å underfinansiere beviligninger til barn med nedsatt funksjonsevne. Foreløpig er det lite som tyder på at kommunen er rettslig forpliktet til å øke beviligningen basert på de uttalelsene som står i rundskriv.
 
Hva kan bli konsekvensene av at Levanger kommune fortsetter å underfinansiere bevilgningene til barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage?  
Departementet har i mail uttrykt at det først og fremst er to konsekvenser som er aktuelle dersom Levanger kommune ikke yter beviligninger i samsvar med rundskrivene.
 
Det første alternative kan innebære strengere økonomiske vilkår for kommunen: «I mange tilfeller kan det også foreligge lov- eller forskriftshjemmel for å kreve gjennomført tiltak kommunene først får en oppfordring gjennom rundskriv til å gjennomføre. Dersom rundskrivet ikke gjennomføres, kan det bli aktuelt å benytte en slik hjemmel for å få gjennomført tiltaket, og det kan innebære strengere vilkår for kommunen om lovhjemmel eller lignende benyttes.»
 
Det andre alternativet vil innebære kraftige økonomiske konsekvenser for kommunen: «Det kan også tenkes økonomiske konsekvenser for kommuner dersom retningslinjer og rundskriv ikke overholdes, for eksempel kan tilskudd falle bort.» Det statlige tilskuddet kan altså bortfalle dersom kommunen ikke yter det som de er pålagt å yte etter rundskrivene. For Levanger kommune vil dette bety en økonomisk belastning på 3 millioner kroner i tillegg til de kommunale midlene som ytes i dag.
 
Departementet uttaler videre: «Slik sett vil det også fra kommunens ståsted ofte være sterke grunner til å rette seg etter rundskriv, i tillegg til rundskrivenes status i seg selv, selv om de ikke er formelt bindende.»
 
Oppfordring til politikerne i Levanger kommune:
Det er svært uheldig om Levanger kommune skulle stå i fare for å miste det statlige tilskuddet eller bli underlagt strengere hjemler fordi kommunen ikke yter det nødvendige tilskuddet til barn med nedsatt funksjonsevne. Jeg ber dere ta opp dette i partigruppene og diskutere hvorvidt dere vil stå inne for et beviligningsnivå som underfinansierer behovet med 1, 5 millioner kroner.
 
Hvordan kan kommunestyre øke beviligningene til barn med nedsatt funksjonsevne? .
Kommunestyret kan øke beviligningene til BaFa med pålegg om at et bestemt beløp skal brukes til barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage.  

Mvh
Grethe Gilstad

========

08.01.10
Som utflyttet Skogning abonnerer jeg på Levangeravisa og søker på nettet om hjemstedet mitt.

Jeg synes kommunesidene kunne ha gjennspeilet mer av den kreativiteten som er i kommunen og kanskje hatt en barneside? Videre kunne det vært spennende med noen annerledes fakta. Det ene er de mindre tettstedenes innbyggertall,andre ting kan være; -hvilke aktiviteter er i kommune blandt barn - unge voksne og eldre, den lengste allèen, korteste låven, største potetåkeren. Kanskje dette kan aktiviseres som en "konkurranse" i samarbeid med lokalavisa igjennom året??

Gleder meg videre til å høre om lokalbefolkningens engasjement av 1000årsmarkeringen.

Flott tiltak. Vil forøvrig gi ros til ordføreren for god markedsføring av - og ikke minst et stort engasjement i, kommunenes ulike aktiviteter. Gratulere med ny skole på Skogn! - og lykke til med utbedring av andre skoler i kommunen. Dette bør inspirer både lærere og elever slik at kommunene ivaretar og utvikler gode læringsmiljøer. Husk ellers tilatk som overfører lokal kunnskap og ferdigheter fra de eldre til de unge. Ikke minst at de eldre har gode levevilkår i kommunen. Liker videre at kommunen ivaretar det gamle, men også lever videre og utvikler seg, tør satse på nye næringer og således gir handlingsrom for de som ønsker å etablere seg i kommunen..
Fortsett med det. Takk for meg.

Sølvi-Agnete Olstad

========

29.12.09
Er det ikke mulig at man på fremsiden av internettsiden til Levanger kommune kunne, i høytidene iallefall, hadde satt inn slikt som hvor/hvem som har tannlegevakt. Eller en link til det. Har denne jula ikke funnet ut av tannlegevakta.

Inger Lise U. Hemb

Redaktør:

Har lagt lenke til tannlegevakt under Kontakt oss, høyre meny "Jeg trenger hjelp". Ligger også under Stikkord/Lenker

Publisert: 10.01.2010 09:50 Sist endret: 26.03.2014 11:59
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051