Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016 - Levanger kommune

19.12.12 Utdanningsforbundet

Uttalelse som PDF

---------------------------------

19.12.12 Samarbeidsutvalget mellom Levanger kommune og næringslivet
Samarbeidsutvalget mellom Levanger kommune og næringslivet til budsjettforslaget for næring:

Samarbeidsutvalget har tidligere uttalt (møte 16.mars 2012):

Utvalgets uttalelse vedr. organisering av næringsutvikling og Næringssjefens rolle:

Utvalget mener at en tydeligere profil i næringsutvikling og ambisjoner må tilstrebes.

Tiltak:

  • De næringspolitiske mål må tydeliggjøres, internt og eksternt.
  • Organiseringen av næringsarbeidet må optimaliseres ytterligere. Har man knyttet til seg de riktige aktørene og benyttes disse på beste måte? Har man tilgang til nødvendig kompetanse? Er koordinering og kommunikasjon god nok? osv.
  • Det må settes av tilstrekkelig ressurser i arbeidet for å realisere målene.
  • Næringssjefens ressurs må i større grad benyttes til næringsutvikling. Oppgaver som arrangementer, vertskap o.l. kan delegeres til andre som for eksempel Markedsplassen, Proneo eller andre.
  • Næringssjefen bør være næringslivets representant inn til forvaltningen, ikke forvaltningens link til næringslivet.

 

Næringslivsrepresentantene i Samarbeidsutvalget synes ikke budsjettforslaget gir noe vesentlig bidrag i forhold til de tiltak som er foreslått.

---------------------------------

12.12.12 Eldres råd

Saksprotokoll i Eldres Råd - 12.12.2012

VEDTAK:
Høringsuttalelse fra Eldres råd:
Institusjon på Staup tas ut av Økonomiplan, framtidig behov dekkes med utvidelse og tilpasning av eksisterende institusjoner.

 

 

Publisert: 17.11.2011 09:46 Sist endret: 07.11.2018 09:44
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051