Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Navnekonkurranse – ny hall på Åsen


Vedtak

Driftskomiteen 05.12.18:  Åsenhallen

 

Klikk for info

I navnekonkurransen inviteres det med dette til å komme med forslag til navn på den nye hallen på Åsen.

Frist for innkomne forslag settes til torsdag 22. november 2018. Navneforslaget må kort begrunnes.
Navnet vedtas i Driftskomiteen 5. desember 2018

send DITT forslag: Navneforslaget må kort begrunnes.

postmottak@levanger.kommune.no


Mottatte forslag sortert på forslag:


07.11.18 Arena Åsen
Åsen for stedsnavn. Viktig for bygder. Arena for et avgrenset sted for utøvelse av for eksempel idrett og/eller kultur.

Vidar Aksnes


07.11.18 Bruket
Det er et fint bygdepreg på navnet, og peker naturlig mot ordet «flerbrukshall».
Det skal brukes av mange til mye. Det er noe slitesterkt over navnet og lett å si.

Ole Romsdal


19.11.18 Duun smia
Forslag til navn. Duun smia.

Audun


08.11.18 Fossinghallen
Jeg foreslår "Fossinghallen" navneforslag etter grunneier/eiendom! Mvh. Rolf Skjesol

Rolf Skjesol

---

20.11.18 Fossinghallen
Begrunnelse: Ligger nært elva, klinger bra og skaper en stedsidentitet.

Ola Fauske


12.11.18 Hammer Hallen
oppkalt etter Hammervatnet

Jon Anders

 


 

07.11.18 Hoplahallen i Åsen - Åsen Hoplahall - Hoplahallen
(Med grunnlag i hammervatnet, movatnet og hoklingen som inngår i hopplavassdraget med utløpe i Hoplafjorden)

Arnt Wiseth


07.11.18 Jøtulstuggu
(etter hula nemme Hellem)

Arild Hovdal


07.11.18 Kjell Olavshallen
Trondheim har Olavshallen - men vi har selvfølgelig "Kjell Olavshallen"!
Oppkalt etter ildsjel Kjell O Einarsve

Øyvind Evenhus

---

07.11.18 Kjell Olavshallen
Må jo bli Kjell olavshallen. Ha d ikke vært for Kjell Olav Einarsve, leder i IL Aasguten hadde det ikke blitt verken kunstgressbane eller flerbrukshall så d er på tide att det bli gjort litt stas på ham.

Gaute Evenhus

---

07.11.18 Kjell Olavshallen
Ildsjel med stor «i» som betyr utrolig mye for idrettslaget og bygda.

Mats Jørgen Nesjø


21.11.18 MultiAasen Arena
Multi fordi det er et inkluderende begrep, Aasen med den gamle skrivemåten tar opp litt at Åsen som sted har vært her lenge. Arena fordi en Arena er et sted der det foregår kultur i forskjellige former(idrett er jo tatt med i det utvidede kulturbegrepet), En arena er laget for å kunne ta imot mange personer. Det som jeg synes er litt utfordrende med begrepet "Arena" er at bygget slik det er nå, på Åsen, ikke er formet som en Arena. En Arena er rund eller oval i form, om dette ikke er viktig for Levanger kommune så kan dette være et forslag.

Line Skotheim-Olsen


21.11.18 MultiAasen Hall
Dette forslaget bytter bare ut begrepet "Arena" med begrepet "Hall". "Hall" er et begrep som går langt tilbake i tid, vikingene brukte det mye, eksempelvis "Gildehall", "Valhall". "Hallen" var et viktig sted for vikingene. En Hall er heller ikke formet som en firkant, slik bygget nå fremstår. Med litt godvilje kan en kanskje si at bygget er litt Oval i formen, da kan begge forslagene brukes.

Line Skotheim-Olsen


07.11.18 Møtepunktet
Jeg foreslår at den nye hallen i Åsen skal hete Møtepunktet.

Mariann Solberg


19.11.18 Nydalshallen
I forbindelse med at Nydalen's fabrikker. Som mange dro til. Fer å få ull. Forvandlet til garn.

Alexander Flekstad


22.11.18 Reita arena
Foreslår «Reita arena». Området det nå bygges på kommer fra Fossinggårdene, og har i generasjoner blitt kalt Reita, noe en i dag finner igjen på det offisielle gatenavnet «Reita» på vegen ned fra E6 til akkurat dette området. Den nye arenaen for bygda vil få gatenavnet Reita nr...?.

Tar en tak i dette og bruker navnet «Reita arena» vil et historisk navn i Åsen sentrum bli videreført, jfr. skolen som tidligere het Reithaug skole, nå Åsen oppvekstsenter.

Sigbjørn Aarnseth


07.11.18 Reithaug arena
pga dens beliggenhet.

Anne Berit Haabeth


22.11.18 Reithaug flerbrukshall
Området der hallen står heter Reithaug.

Nils Hammeren


22.11.18 Reithaug universalhall
Plassering og regner med at den er universalt utrustet i forhold til ALLE brukere.

Unni Lundby Hammeren


07.11.18 Åsbyggen arena

Anne Lise Burmo


07.11.18 Åsen Aktiven
Mitt forslag til navnet på hallen i åsen er: Åsen Aktiven eller bare Aktiven.

Bjørn Arild Bentzen


10.11.18 Åsen Aktivitetsenter

Martin Slåtsve


07.11.18 Åsen Arena
Åsen først.
Begrunner mitt forslag " Åsen Arena " med at en arena er et sted der det kan utøves idrettsarrangement, konserter og evt andre kulturarrangement.

Tore Haabeth

---

08.11.18 Åsen Arena
dekker egentlig alt.

Håvard Balsvik


07.11.18 Åsen flerbrukshall
Stedsnavn og hvilken type hall det er kommer frem i navnet, enkelt og greit.

Stig Ove Flekstad


10.11.18 Åsen Fritidssenter

Martin Slåtsve


21.11.18 Åsen Idrett
ønsker å delta på nytt navn som er kort å godt "Åsen Idrett"
Kan og forkortes til ÅI.

Christer Ahlqvist


09.11.18 Åsen idrettsarena
Syns hallen skal hete Åsen idrettsarena Navnet bør fortelle hvor hallen ligger, enkelt og greit

Tove Undlien

---

21.11.18 Åsen idrettsarena
Foreslår det nye navnet på hallen i Åsen til ÅSEN IDRETTSARENA

anonym


07.11.18 Åsen idrettshall

Kjell Olav Einarsve

---

07.11.18 Åsen idrettshall
Enkelt å greit... da vet alle hvor og hva det er.

Ingrid T

---

07.11.18 Åsen idrettshall
Et navn som klinger bedre enn flerbrukshall, også lettere å forstå hva hallen skal brukes til enn om den heter flerbrukshall.

Mats Jørgen Nesjø

---

08.11.18 Åsen idrettshall
Da får man med stedsnavn + at hallen i all hovedsak er beregnet for idrettslig aktivitet. Åsenhallen bør unngås, finnes allerede i Stavanger.

Elin Hagnes Berg

---

09.11.18 Åsen idrettshall
Hallen ligger i åsen, og skal hovedsaklig brukes til idrett.

Heidi Håvardsen

---

09.11.18 Åsen idrettshall
Fordi hallen ligger i Åsen og den skal jo brukes til idrett!

Martin Haabeth

--- 

09.11.18 Åsen idrettshall

Mette Julie Hermstad

---

11.11.18 Åsen idrettshall
Åsen Idrettshall høres veldig bra ut, får med stedsnavn og hva hallen skal brukes til. Enkelt å greit.

Anne Grete Reitan

---

12.11.18 Åsen idrettshall
Jeg vil gjerne at prosjektet Åsen Flerbrukshall får navnet «Åsen Idrettshall».

Line Solheim Benjaminsen

---

12.11.18 Åsen idrettshall
Stedsnavn er praktisk. Det er i hovedsak en idrettshall for innendørsidrett.

Martin og May- Britt Kirknes.

---

19.11.18 Åsen idrettshall
Fordi det enkle ofte er det beste.

Jørgen Alstad

---

20.11.18 Åsen idrettshall
Det viser hvor den er og hva den skal brukes til.

Magne Vedul-Moen

---

20.11.18 Åsen idrettshall
Hallen som bygges i Åsen bør hete Åsen idrettshall.
Dette er en hall for idretten og den ligger i Åsen. Enkelt og greit.

Astrid Juberg Vordal på vegne av Åsen Arbeiderlag

---

20.11.18 Åsen idrettshall
Enkelt og greitt.😊
Navnet på bygda - idrettshall for idrett!

Aase Vedul-Moen

---

20.11.18 Åsen idrettshall
Begrunnelse: Beskrivende og orienterende ift sted og bruk.

Guro Vedul Tronstad

---

21.11.18 Åsen idrettshall
Jeg synes hallen skal hete Åsen Idrettshall. Navnet bør inneholde stedsnavnet så alle vet hvor det er.

Liv Astrid Tvete

---

22.11.18 Åsen idrettshall
Inneholder stedsnavn og type hall. Ingen misforståelser.

Tom Børge Buberg

---

22.11.18 Åsen idrettshall
Åsen Idrettshall, hverken mer eller mindre.
Syns det er viktig at hallen bærer bygdas navn, er en stolthet i det. Resten av navnet definerer bruken, en hall for idrett.

Linda Opheim Saugestad

---

22.11.18 Åsen idrettshall
Jeg mener den bør få navnet Åsen Idrettshall

Egil Hovdal


07.11.18 Åsen Multihall
Det må være noe som er enklere å si enn Åsen flerbrukshall. Mener det blir lettere for både de unge og de eldre å si Åsen Multihall! Kanskje er dette også litt «kjedelig». Som utflytta Åsbygg engasjerer jeg meg i dette!

Anne Berit Faaren


21.11.18 Aasens Kube
noe som i sin helhet henspeiler til formen på bygget, og stedet den ligger på.

Line Skotheim-Olsen


09.11.18 Åsen Storstue
Representerer et sosialt samlingspunkt for Åsbyggen i f m både idrett og kulturelle aktiviteter.

Ståle Heimstad


21.11.18 Åsen-Bruket
Flerbrukshallen universelt utformet for merbruk!

Irene J Leiknes


07.11.18 Åsenbygda kulturhus
Åsenbygda kulturhus = det er ei bygd og den vil huse kultur i alle retninger

Geir Værnes


07.11.18 Åsenhallen
Kort og tydelig og uten fjas, helt som Åsbøggen flest.

Terje Dypdal

---

07.11.18 Åsenhallen
Vi har Skognhallen, Levangerhallen og Trønderhallen. Hallen i Åsen bør hete Åsenhallen.

Kari Olafsen Aunet

---

12.11.18 Åsenhallen
Det må være et kort navn som beskriver hallens beliggenhet.
Forslag Åsen hallen.

Guri Skjesol

---

22.11.18 Åsenhallen
Navnet bør bli Åsenhallen.
Naturlig at navnet på bygda kommer først.

Leif Hovland


22.11.18 Aasens/Åsens Valhalla
Nu har alle gjeve Åsbygg sitt eget Valhall

Line Skotheim-Olsen


07.11.18 Aasguten arena
da så og si all aktivitet i hallen kommer til å foregå i regi Aasguten og det er navnet på idrettslaget i bygda. Og det blir en arena der det vil foregå fysisk aktivietet av ulik slag. en arena for alle i og utenfor bygda.
Andre forslag er Reithaug arena eller Åsen arena, pga dens beliggenhet.

Anne Berit Haabeth


20.11.18 Åsgard eller Åsgardshallen
Åsgard var i norrøn mytologi hallen som æsene bygde til seg selv. I overført betydning blir det her «hallen som åsbyggen bygde til seg selv».

Johnny Lund


21.11.18 Flere navn

 • Sportspalasset
 • TrimKuben
 • TrimTanken
 • TrimTemplet
 • MillionBingen
 • MultiBoxen
 • TreningsBlokka
 • AasenOasen
 • IdrettsKåken
 • - « - Kabala
 • LadingsBoxen
 • Oppladingen
 • TreningsAnlegget
 • (Maxi)TrimKassa
 • ——«——Boxen
 • Åsen MuskelKraftStasjon
 • Åsen Fysikasse
 • Nysjangsen
 • Hopp-og-Spretten Åsen
 • Åsen KondisBox

 
Frode Rathe

Til toppen av siden 

Publisert: 07.11.2018 09:47 Sist endret: 20.12.2018 21:23
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051