Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Prosjekt "Levanger – Ren til Tusen"

Prosjekt "Levanger – Ren til Tusen" 2011
Tiltak mot forurensning og forsøpling i Levanger sentrum.
Prosjekteier: Levanger Vel

Rapport i PDF-formatProsjektledelse:

  • Per Endresen
  • Jørgen Aune
  • Ivar Haarstad


Sluttrapport:
Prosjektets sluttrapport PDF

NTNU-rapport:
Levanger - Ren til Tusen - Måleprogram PM10 i Kirkegata, Levanger PDF
 

Fra media


Presentasjoner


Andre dokumenter

    
Prosjektets hovedmål:
Å oppnå bedre bomiljø og økt trivsel for lokalbefolkning og besøkende i Levanger sentrum. Dette oppnås ved å påvirke til gjennomføring av tiltak som gir redusert forurensning og forsøpling samt bedre oppfølging av hus- og grunneieres plikter.

Prosjektet ”Levanger – Ren til Tusen” ble i gangsatt pr 1. januar 2010 og har et tidsspenn på inntil to år for sitt mandat. Bakgrunnen for tiltaket var at beboere i sentrum var bekymret over urovekkende forsøpling og økende trafikk med motorkjøretøyer med betydelig forurensning som resultat. Noe burde gjøres og beboere i sentrumsområdet burde selv kunne bidra med forslag og tiltak.

Forslag fra prosjektets initiativtakere, støttet av flere borettslag, ble fremlagt for årsmøtet i Levanger Vel i mai 2009. Årsmøtet stilte seg positivt til forslaget. I det videre forarbeidet gikk Levanger Vel inn som prosjekteier og styret i foreningen ble styringsgruppe. Prosjektet er videre organisert med prosjektansvarlig og tre delprosjekter med sine prosjektledere.
De tre delprosjektene omfatter henholdsvis luftforurensning, støyforurensning og forsøpling.

Det er etablert et nært og praktisk samarbeid mellom prosjektet og Levanger kommune. Det er positivt at prosjektet er blitt en del av forberedelser og gjennomføring av kommunens tusenårsmarkering i 2011. Prosjektets tittel gjenspeiler dette samarbeidet.

Prosjektet har hatt flere og gode samtaler med representanter for kommune, fylkeskommune, vegvesen og lensmann. Prosjektansvarlig ble i 2010 gitt anledning til å informere kommunestyret om prosjektet. Senere er formannskapet informert om fremgangen i prosjektet. Ved kontaktmøtene og i det oppfølgende arbeidet er prosjektet blitt møtt med forståelse og samarbeid. Dette er det grunn til å verdsette.
      Til toppen av siden

Publisert: 04.01.2012 09:50 Sist endret: 17.02.2022 14:00
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051