Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

"Reis smart" i Levanger

AVSLUTTET

Reis smart er en samarbeidsgruppe som jobber for å tilrettelegge for mer aktiv og kollektiv transport. Prosjekter som er Reis smart jobber med er bysykler, sykkelparkeringshus, sykkelstativ, gang- og sykkelveier, miljøvennlige bybusser og arrangementer m.m. I arbeidet ble det nødvendig og naturlig å involvere andre parter, slik at en nå har ei brei prosjektgruppe som inkluderer:

 • Sykehuset Levanger
 • Nord universitet
 • Studentsamskipnaden
 • Levanger videregående
 • Magneten Kjøpesenter
 • Levanger Næringsforum
 • Statens vegvesen
 • Levanger kommune
 • Trønderbilene
 • Trøndelag fylkeskommune


Visste du at…

 • Levangsbyggen bruker bilen mye. Det er mer biltrafikk i Kirkegata i dag, enn da E6 gikk gjennom Levanger sentrum.
 • Reisevaneundersøkelsen i Levanger (2016) viser at det er er et stort potensiale for kollektiv og aktiv transport. 48% av levangsbyggen som bor 4 km eller nærmere jobb eller utdanningssted bruker som regel bilen når de skal til jobb eller studier.
 • Ungdataundersøkelsen i Levanger (2015) viser at andelen ungdommer som går eller sykler til skolen synker med alderen. I tredje klasse ved Levanger VGS bruker som regel 60% av elevene bilen, og kun 4% sykler når de skal til skolen.
 • Bilkjøring er en kilde til store utslipp av avgasser som bidrar både til lokal luftforurensning og global oppvarming.
 • WHO fremhever at luftforurensning er vår tids største miljørelaterte helseutfordring
 • Å gå og sykle kan dekke hverdagsbehovet ditt for fysisk aktivitet, som er minst 60 minutter om dagen til barn og 30 minutter til voksne.
 • Fysisk aktivitet gir overskudd, bedre helse og lengre liv.
 • Du sparer masse penger på bil, drivstoff og parkering når du reiser aktivt og kollektivt i hverdagen.
 • Dersom flere går, sykler og tar bussen, blir trafikken tryggere og veiene mer framkommelige - også for de som må kjøre.
 • Voksne er rollemodeller! Barn og ungdom tar ofte etter reisevanene til voksne i sine omgivelser.
 • En daglig dose fysisk beskytter mot en lang rekke sykdommer og plager. Litt er bra – mer er bedre. Med 30 minutter fysisk aktivitet daglig reduserer du risikoen betraktelig for sykdommer som:
  • type 2-diabetes
  • høyt blodtrykk
  • hjerte- og karsykdommer
  • ulike kreftformer
  • muskel- og skjellettlidelser
  • Angst og depresjon
 • Fysisk aktivitet har også god effekt i behandlingen av flere av disse sykdommene.

Ideene - fra 16. august 2016 ( skolestart)

 • Kampanje – materiell betalt av Helsedirektoratet (H-dirkampanje)
 • Spleiselag hos arbeidsgivere gir månedskort fra 16/8 til 30/9 for 100 kr.
 • Parkering. Gjennomgang av parkeringskortordning og skjerpa kontroll
 • Bysykkel
 • Nye busser november 2016
 • Kampanje – finansiert av Trønderbilene og NTFK
 • Hybridbusser
 • Sykkel på bussen
 • Gjennomgang av ruter og frekvens
  Til toppen av siden
Publisert: 22.06.2016 11:43 Sist endret: 02.04.2020 12:33
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051