Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

"På egne ben" - boligsosial situasjon for ungdom over 18 år

Ettårsavaluering 01.01.15
Klikk for dokument i PDF


Klikk for større plakat i PDF
Ettrvernsamling onsdag 19. november 2014 PDF

Tilbakemelding etter ettervernsmøte 19.11.14
Klikk for større tekst
Som PDF 


Klikk for omtale i Husbankens eksempelhefte Ikke bare bolig
Omtale i Husbanken sitt eksempelhefte "Ikke bare bolig"

Klikk for artikkel i PDF
Fra tidsskiftet Fontene, nr. 1 2014 PDF


Husbanken, omtale: Tiltaket «På egne ben» i Levanger gir økonomiske gevinster for kommunen


Sluttrapport 26.11.13 PDF - Rune Marthinsen


"På egne ben" er et samarbeidsprosjekt mellom Levanger kommune og Husbanken med mål om å bedre den boligsosiale situasjonen til ungdommer som kommer fra fosterhjem eller institusjon og som fortsatt vil ha oppfølging fra barnevernstjenesten etter at de har fulgt 18 år.

Deres politikk kan man lese mer om under tema boligsosialt arbeid/ungdom

Kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD) har også vært med og gjort "På egne ben" mulig.

Prosjektrapporten (PDF) ble sluttført i juni -12 og er ført i pennen av prosjektlederne Solvor J. Lilleøen og Marit Karlsen fra barnevernstjenesten i Levanger Kommune.Prosjektrapporten (PDF) ble sluttført i juni -12 og er ført i pennen av prosjektlederne Solvor J. Lilleøen og Marit Karlsen fra barnevernstjenesten i Levanger Kommune.

Forslagene fra prosjektgruppen er å utvikle kommunens barnevern gjennom bedre ettervernstjeneste med oppfølgingen av unge voksne over 18 år, bl..a. gjennom å tilby dem leie i et bo-lighus hvor de kan øve på å bo i sin egen leilighet på sin vei til voksen selvstendig tilværelse.

Kommunen har kjøpt og satt i stand et slikt bolighus i et etablert boområde på Levanger hvor det er tre leiligheter som utvalgte ungdommer kan få sin botrening i. Tiltaket vil bli forsøkt i prosjektet sin prøveperiode, i første omgang frem til 30.11.13.

Det er ansatt en koordinator for tiltaket f.o.m 01.01.13, som vil ha tilstedeværelse i huset på dagtid.; Rune Marthinsen, rnma@levanger.kommune.no / tlf 95254726,

Både Driftskomiteen i kommunen og Husbanken ønsker tilbakemelding på fremdrift høst -13 mht en evt. videre drift av tiltaket med bolig og koordinator.

Lignede prosjekter


Nærmere informasjon om prosjektet kan rettes til koordinator eller Eli Bjøraas Weiseth og Berit Ronglan, h.h.v. leder og nestleder i barnevernstjenesten, Levanger kommune. Enhetsleder for barn- og familie og ansvarlig for det hele i Levanger er Marit E. Aksnes.
      Til toppen av siden

Publisert: 25.01.2013 12:03 Sist endret: 15.01.2015 08:57
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051