Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet 2015-2018 - høring

Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet 2015-2018 er et arbeidsverktøyHøring temaplan for anlegg for leik, idrett og aktivitet for å prioritere spillemidler i lys av overordna utfordringer, sikre god ressursutnyttelse og ivareta helhetsperspektivet. Den skal være et uttrykk for både lokale og regionale behov, og den regionale delen av planen er felles med Verdal kommune.

 

Rammer for anleggsplanen er gitt i lokale føringer, herunder Kommuneplanens samfunnsdel , Kommunedelplan kultur  og gjeldende Idrettspolitiske plan (2010-2025).

.Send uttalelse:

Konvolutt, symbol postmottak@levanger.kommune.no

Fristen for innspill til planen er 28. november 2014


Mottatte uttalelser (6), sortert på dato:

28.11.14 - Nord-Trøndelag idrettskrets PDF

Bjørn Høgsnes
organisasjonssjef


28.11.14 - Levanger idrettsråd PDF

For Levanger idrettsråd
Per-Otto Røiseng


28.11.14 - IL Sverre har ingen innspill i f.h til planen.
Dere har laget en grundig og oversiktelig plan. Vi setter pris på å bli tatt med på høring. Årshjulet i f.h til spillemidler ser vi frem til å prøve ut!

Rigmor Asperheim
nestleder hovedstyret IL Sverre.


28.11.14 - Levanger senterparti PDF

Hans Heieraas


26.11.14 - Frol IL PDF

Ole Hustad
leder


26.11.14 - N-T fylkeskommune

Planen har mange felles målsettinger som vår egen plan «Strategi for idrett og friluftsliv i Nord Trøndelag 2013-2016» og gir et godt grunnlag for videre samarbeid på anleggssida.
Planen er godt gjennomarbeidet og den delen av planen som omhandler anlegg av regional betydning er felles med Verdal kommune. Det er svært positivt og bør gi et godt grunnlag for interkommunalt samarbeid.

Vi har ingen innvendinger eller øvrige kommentarer til planen.

Gisle Løseth
rådgiver idrett

Til toppen av siden

Publisert: 07.11.2014 10:52 Sist endret: 17.02.2022 14:00
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051