Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Folkeavstemning - kommunesammenslåing

[om kommunereformen/kommunesammenslåing] [intensjonsavtalen]

 [slik stemmer du] [forhåndsstemming] [brevstemming] [manntall]

[VALGDAGEN 6. juni - FINN DITT NÆRMESTE VALGLOKALE]
[der du stemte ved forrige valg....]

[stemmestyrene] [folkemøter]


Folkeavstemningsdag 6. juni 2016 - Resultater:

Endelig resultat

Klikk for større tabell

Klikk for større graf

Klikk for større utgave som PDF

Valgtingsstemmer - kretsvis fordelt - ENDELIG


Ytterøy- endelig - oppmøte: 39,4%     

% Stemt Antall
73,0 % Ja 116
23,3 % Nei 37
3,8 % Blanke 6
  Sum sedler 159

 


Åsen - endelig - oppmøte: 31,4% 

% Stemt Antall
29,7 % Ja 133
60,9 % Nei 273
9,4 % Blanke 42
  Sum sedler 448

 


Halsan- endelig - oppmøte: 21,0%

 

% Stemt Antall
73,7 % Ja 219
24,2 % Nei 72
2,0 % Blanke 6
  Sum sedler 297

 


Okkenhaug- endelig - oppmøte: 35,4% 

 

% Stemt Antall
72,1 % Ja 106
23,8 % Nei 35
4,1 % Blanke 6
  Sum sedler 147

 


Markabygda- endelig - oppmøte: 36,4%  

 

% Stemt Antall
67,3 % Ja 74
28,2 % Nei 31
4,5 % Blanke 5
  Sum sedler 110

 


Tuv- endelig - oppmøte: 28,8%

 

% Stemt Antall
70,9 % Ja 95
27,6 % Nei 37
1,5 % Blanke 2
  Sum sedler 134

 


Nesheim- endelig - oppmøte: 22,7%

% Stemt Antall
78,8 % Ja 501
20,0 % Nei 127
1,3 % Blanke 8
  Sum sedler 636

 


Lysaker- endelig - oppmøte: 23,3%

% Stemt Antall
74,5 % Ja 423
23,6 % Nei 134
1,9 % Blanke 11
  Sum sedler 568

 


 

Hegle - endelig - oppmøte: 20,1%

% Stemt Antall
74,9 % Ja 396
23,6 % Nei 125
1,5 % Blanke 8
  Sum sedler 529

 


 

Ekne - endelig - oppmøte: 31,6%

% Stemt Antall
61,1 % Ja 102
38,3 % Nei 64
0,6 % Blanke 1
  Sum sedler 167

 


 

Levanger - endelig - oppmøte: 17,5% 

% Stemt Antall
76,1 % Ja 289
22,1 % Nei 84
1,8 % Blanke 7
  Sum sedler 380

 


 

Mule - endelig - oppmøte: 38,3%

% Stemt Antall
73,9 % Ja 235
23,0 % Nei 73
3,1 % Blanke 10
  Sum sedler 318

 


 

Forhåndsstemmer - ENDELIG

- oppmøte: 15,1%

% Stemt Antall
68,1 % Ja 1634
30,3 % Nei 727
1,6 % Blanke 38
100,0 % Sum sedler 2399

 


 

[om kommunereformen/kommunesammenslåing] [intensjonsavtalen]

 [slik stemmer du] [forhåndsstemming] [brevstemming] [manntall]

[VALGDAGEN 6. juni - FINN DITT NÆRMESTE VALGLOKALE]
[der du stemte ved forrige valg....]

[stemmestyrene] [folkemøter]

Åpningstider mandag 6. juni 2016 settes til kl. 12.00 – 20.00 i alle kretser bortsett fra Ytterøy hvor stemmelokalet stenger kl. 19.30.


Levanger kommune holder folkeavstemning om kommunesammenslåing 6. juni 2016. Innbyggerne inviteres til å stemme over om Levanger kommune og Verdal kommune skal slå seg sammen til en ny kommune.

Hvem kan stemme?
Alle velgere som har stemmerett ved et kommunevalg i Levanger kommune har stemmerett ved folkeavstemningen. Er du i tvil kan du sjekke manntallet som er utlagt på Servicekontoret i Levanger rådhus. I tillegg kan alle 16- og 17-åringer stemme, dvs. alle som er fylt 16 år innen utgangen av 2016.

Forhåndsstemming: Til toppen av siden
Du kan forhåndsstemme i servicekontoret i Levanger rådhus i tiden 19. mai til og med 3. juni 2016, i den ordinære åpningstiden (man-fre kl. 09.00-15.30). I tillegg holdes det åpent lørdag 21. mai kl. 10.00-14.00 og lørdag 28. mai kl. 10.00-14.00.
Det skal også mottas forhåndsstemmer ved følgende steder:

Institusjon Dato Klokkeslett
Skogn helsetun Mandag 23. mai 16.30 – 18.00
Breidablikktunet Tirsdag 24. mai 16.30 – 18.00
Levanger bo- og aktivitetssenter Onsdag 25. mai 16.30 – 18.00
Levanger ungdomsskole Mandag 30. mai 09.00 – 11.30
Skogn barne- og ungdomsskole Mandag 30. mai 12.00 – 14.00
Ytterøy barne- og ungdomsskole Tirsdag 31. mai 09.00 – 10.00
Ytterøy helsetun Tirsdag 31. mai 10.30 – 11.30
Åsen barne- og ungdomsskole Onsdag 1. juni 09.00 – 11.00
Levanger videregående skole Onsdag 1. juni 12.00 – 14.00
Vårtun kristne oppvekstsenter Torsdag 2. juni 09.00 - 10.00


Syke og uføre kan søke kommunen om å få forhåndsstemme hjemme. Ta kontakt pr. tlf.74052500, eller e-post: rmk@levanger.kommune.no – innen torsdag 2. juni 2016.


Slik stemmer duTil toppen av siden
I stemmeavlukke tar du en stemmeseddel og setter kryss foran ett av alternativene: ja, nei eller blank - som svar på spørsmålet: «Skal Levanger kommune slå seg sammen med Verdal kommune.»

Klikk for større seddel

NB! Stemmesedler med mer enn ett kryss vil bli forkastet!

Husk legitimasjon (pass, sertifikat, bankkort med bilde, postens ID-kort) 


Stemmerett - manntall:

Alle velgere som har stemmerett ved et kommunevalg i Levanger kommune har stemmerett ved folkeavstemningen.  I tillegg kan alle 16- og 17-åringer stemme, dvs. alle som er fylt 16 år innen utgangen av 2016. Er du i tvil kan du sjekke manntallet som er utlagt til offentlig ettersyn på Servicekontoret i Levanger rådhus fram til og med valgdagen.
Meld inn eventuelle feil og mangler skriftlig til epost: postmottak@levanger.kommune.no , eller p.b. 130, 7601 Levanger.  

 


 

Valgdagen 6. juni 2016: Til toppen av siden

 

 

 

På valgdagen mandag 06.06.2016 er Levanger kommune delt opp i 12 stemmekretser slik som ved ordinært valg. Vi oppfordrer velger til å møte opp i den stemmekresten og det valglokalet du er manntallsført i da dette medfører en raskere valghandling for deg som velger. Dersom du ikke har flyttet på deg siden kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015, er din stemmekrets den samme ved den lokale folkeavstemningen. Hvis du er usikker på hvilken stemmekrets du tilhører, kan du slå opp i manntallet som er lagt ut i Levanger rådhus, eller du kan ta kontakt med Servicekontoret på telefon 74 05 25 00.

Valgloven krever at en velger som er ukjent for stemmemottaker skal legitimere seg. Du bør derfor ha med deg legitimasjon som inneholder velgerens navn, fødselsdato og bilde. Eksempler på slik legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde.

 

 

Det holdes rådgivende folkeavstemning 6. juni 2016 på følgende steder i Levanger kommune:

 • Nesheim krets: Nesset Samfunnshus
 • Lysaker krets: Reehaug Samfunnshus
 • Tuv krets: Ronglan Samfunnshus
 • Markabygda krets: Halltun Samfunnshus
 • Ekne krets: Ekne Grendehus
 • Åsen krets: Åsen Samfunnshus
 • Mule krets: Nordtun Grendehus
 • Hegle krets: Frol barneskole
 • Okkenhaug krets: Breidablikk forsamlingshus
 • Halsan krets: Bjørkheim Grendehus
 • Levanger krets: Levanger Rådhus
 • Ytterøy krets: Ytterøy Samfunnshus


Åpningstider settes til kl. 12.00 – 20.00 i alle kretser bortsett fra Ytterøy hvor stemmelokalet stenger kl. 19.30.

 

 

Krets Ant. stemmeberettigede
01 Nesheim         2 804
02 Lysaker         2 443
03 Tuv            465
05 Markabygda            302
06 Ekne            529
07 Åsen         1 428
09 Mule            830
10 Hegle         2 638
11 Okkenhaug            415
12 Halsan         1 412
13 Levanger         2 176
14 Ytterøy            404
Uoppgitt              26
Sum        15 872

 

 


BrevstemmingTil toppen av siden

For de som oppholder seg utenriks eller innenriks og ikke har mulighet til å avgi ordinær forhåndsstemme eller være til stede på valgdagen, kan brevstemme brukes.

Framgangsmåte ved brevstemming:

 1. Stemmeseddel for utskrift PDF. Du kan også eventuelt skrive på et vanlig ark: Rådgivende folkeavstemning Levanger kommune 6. juni 2016. Skriv så enten JA, NEI eller BLANK.
 2. Legg stemmeseddelen eller arket i en konvolutt, og lim igjen konvolutten. (Du kan gjerne brette stemmeseddelen/arket for å få det ned i konvolutten.)
 3. Legg deretter den blanke konvolutten i en ny konvolutt (omslagskonvolutt) og skriv følgende opplysninger utenpå omslagskonvolutten:
  - Rådgivende folkeavstemning 6.6.2016 i Levanger kommune
  - Ditt navn og adresse (i Norge)
  - Fødselsnummer
  - Skriv under med navn og dato
  - Legg ved en bevitnet kopi av din legitimasjon (førerkort eller pass) eller få et vitne til å bekrefte riktigheten av det som er påført omslagskonvolutten
 4. Legg så omslagskonvolutten i en oversendelseskonvolutt som adresseres og sendes til: Valgstyret i Levanger kommune, pb 130, 7601 Levanger


Send den så tidlig at den er valgstyret i hende innen 6. juni 2016 kl. 21.00

  Til toppen av siden

 

 

 

 

 

 

 

Publisert: 12.05.2016 10:06 Sist endret: 13.06.2016 09:02
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051